Siirry suoraan sisältöön

FIM Varainhoito Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen säilytysyhteisö vaihtuu

Uusi säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori. Säilytysyhteisön vaihto toteutetaan kahdessa osassa 29.3. ja 10.5.2019. Voit tarkistaa muutoksen aikataulun rahastokohtaisesti tiedotteesta. Alta voit lukea muutoksesta lisää.

Mikä on säilytysyhteisö?
Sijoitusrahastolain mukaan rahastolla tulee olla säilytysyhteisö, joka säilyttää sen varoja. Sen lisäksi säilytysyhteisön tehtävänä on valvoa, että rahasto noudattaa sijoitustoiminnassaan rahaston sääntöjä ja että rahaston tuotot käytetään sen sääntöjen mukaisesti.

Miten säilytysyhteisöjä valvotaan?
Säilytysyhteisönä voi toimia pankki tai sijoituspalveluyritys, jolle Finanssivalvonta on myöntänyt oikeuden toimia tässä tehtävässä. Finanssivalvonta valvoo säilytysyhteisön toimintaa.

Miksi rahaston säilytysyhteisö vaihtuu?
S-Pankki teki syksyllä päätöksen, että se ei jatkossa tarjoa rahastojen säilytysyhteisöpalveluita. Päätös liittyy yhteistoimintaneuvotteluihin, joissa tarkasteltiin osakevälitys-, analyysi- ja arvopaperipalveluita sekä vaihtoehtoisia sijoitustuotteita tuottaneen Pääomamarkkinat-yksikön toimintaedellytyksiä.

Tässä tilanteessa FIM Varainhoito, joka hallinnoi S-Pankki-, FIM- ja LähiTapiola-rahastoja, oli pakotettu etsimään rahastoille uuden säilytysyhteisön. Säilytysyhteisön valitsemiseksi usealle eri palveluntarjoajalle lähettiin tarjouspyyntö, joiden pohjalta FIM Varainhoidon hallitus teki päätöksen uudesta säilytysyhteisöstä.

Miksi uusi säilytysyhteisö ei ole kotimainen?
Suomessa säilytysyhteisöpalvelua tarjoavat pääasiassa isot pankit, joista useat ovat ulkomaalaisomistuksessa, mutta toimivat paikallisesti Suomessa joko tytäryhtiönsä tai sivukonttorinsa kautta. S-Pankin luovuttua palvelun tarjoamisesta täysin kotimaista varteenotettavaa säilytysyhteisöpalvelun tarjoajaa ei Suomessa tällä hetkellä käytännössä ole.

Miksi säilytysyhteisöksi valittiin SEB?
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Helsingin sivukonttori toimii usean suomalaisen rahastoyhtiön säilytysyhteisöpalvelun tarjoajana. Tarjouksen perusteella pankki tarjosi FIM Varainhoidon hallinnoimille rahastoille nykyaikaisen, rahastojen sijoitustoiminnan kannalta erinomaisen sekä kustannustehokkaan vaihtoehdon. Päätös tehtiin tarjouspyyntöjen vastausten perusteella.

Merkityksellistä oli myös SEB:n pitkä kokemus säilytysyhteisöpalveluiden tarjoamisesta Suomen markkinoilla sekä monipuolinen osaaminen erilaisten kohdemarkkinoiden selvitys- ja säilytystoiminnoista, joilla on merkitystä rahastojen sijoitustoiminnan onnistumisen kannalta.