Mika Leskinen

Sijoitusjohtaja | Twitter: @mikapleskinen

050 327 6985

Työni FIMillä

Olen työskennellyt pääomamarkkinoilla noin 20 vuotta. FIMissä aloitin työni vastuullisen sijoittamisen parissa 2018. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ESG-asioiden (environmental, social ja governance) huomioimista sijoituspäätöksissä, aktiivista omistajuutta, kansainvälisten normien seurantaa, poissulkevia sijoitustrategioita sekä erilaisia vaikuttavuussijoittamisen (impact) strategioita. Pitkän vastuullisen sijoittamisen historian lisäksi minulla on kokemusta osakeryhmän johtamisesta, allokaatiotyöskentelystä ja rahastonhoidosta lähes kaikilla markkina-alueilla.

Paras sijoitukseni

Systemaattista pitkäaikaissäästämistä parempaa tapaa varautua taloudellisesti tulevaan on vaikea keksiä.

Vapaalla

Kesäisin veneilemme ahkerasti, talvisin viihdymme perheen kanssa laskettelurinteessä tai sen vieressä. Ylitse kaiken vapaa-ajalla menee kuitenkin tennis, jota pelaan kilpaa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.