Pekka Siltala

Salkunhoitaja

Olen FIM European HY ESG -rahaston päävastuullinen rahastonhoitaja. Aloitin työskentelyn korkotiimissämme kesäkuussa 2018 ja sitä edeltävät 14 vuotta toimin luottoriskillisistä joukkolainoista vastaavana varainhoitajana eläkeyhtiö Eterassa, vastuualueenani myös sijoitusten ESG.  Vuonna 1988 alkaneen urani aikana olen hoitanut korko- ja luottoriskisalkkuja myös nykyisissä Nordea- ja Danske -konserneissa.

Työni FIMillä

Pääasiallinen tehtäväni on hoitaa korkorahastoa. Tämän lisäksi pyrin omalla luottoriskillisten velkamarkkinoiden asiantuntemuksellani tukemaan niin korkotiimin kuin myös muiden kollegoideni toimintaa.

Tutustu tarkemmin hoitamaani rahastoon:

FIM European HY ESG

Paras sijoitukseni

Sijoituksiin pätee useimmiten sanonta ”voitto tehdään ostettaessa”.  Tämä koskee erityisesti velkasijoituksia, joissa sijoittajalle maksettavat korkojen ja pääoman määrät ovat kokonaan tai suurelta osin ennalta sovittuja. Olenkin tehnyt parhaat työtehtäviini, kuten myös yksityistalouteeni liittyvät sijoitukset, ostamalla silloin kun laskevien hintojen aikakausi on päättymässä.  Edullisella hinnalla ostetusta sijoituskohteesta on hintojen noustessa myös helpompi luopua ajoissa, ennen kuin hinnat alkavat jälleen laskea.

Elämäni parhaimpia sijoituksia on myös opiskeluun käytetty aika. Korkeakoulututkinnon ja muun ammattiini liittyvän opiskelun lisäksi myös sellaistenkin asioiden oppiminen, jotka eivät ainakaan ensi ajatuksella liity rahastonhoitajan työtehtäviin. Sijoittaminen on kuitenkin niin moniulotteista toimintaa, että siinä saattaa olla hyötyä yllättäväistäkin tiedoista tai taidoista.

Vapaalla

Perhe-elämän ohella pyrin mahdollisuuksien mukaan harrastamaan kuntoliikuntaa, metsästystä, kalastusta, pienimuotoista remontointia ja metsänhoitotöitä. Kirjallisuudessa suosikkiaiheitani ovat historia ja politiikka.