Sitä saa mihin sijoittaa.
Sijoittamalla vastuullisesti sijoitat tulevaisuuteen.
Sitä saa mihin sijoittaa.
Sijoittamalla vastuullisesti sijoitat tulevaisuuteen.
Sitä saa mihin sijoittaa.
Sijoittamalla vastuullisesti sijoitat tulevaisuuteen.
Sitä saa mihin sijoittaa.
Sijoittamalla vastuullisesti sijoitat tulevaisuuteen.

Vastuullinen FIM

Vastuullisuus on tärkeä toimintaamme ohjaava periaate, sillä työmme perusta on keskinäinen luottamus. Olitpa sitten asiakkaamme, työntekijämme tai ympäröivän yhteiskunnan jäsen, olemme sinulle vastuussa toimintamme taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista.

Meille vastuullisuus tarkoittaa sijoitus- ja yritystoiminnan tekoja, joissa huomioimme asiakkaamme, työntekijämme, ympäristön, yhteiskunnan, lainsäädännön ja hyvät hallintotavat.

Vastuullisuus sijoittamisessa

Vastuullinen sijoittaminen ei ole meille erillinen asia, vaan olennainen osa sijoituspäätöksiämme.

Yritysten toiminta vaikuttaa laajasti niiden sidosryhmiin, kuten työntekijöihin, asiakkaisiin, alihankkijoihin, ympäristöön ja koko yhteiskuntaan. Näillä vaikutuksilla on merkitystä myös yritysten omaan taloudelliseen menestykseen. Siksi ei ole yhdentekevää, miten yritykset toimivat. Tämän vuoksi arvioimme sijoitusanalyysissä ja -päätöksissä mahdollisimman laajasti myös vastuullisuusasioita.

Säästämisessä ja sijoittamisessa on kyse turvallisemman tulevaisuuden rakentamisesta. Me uskomme, että säästämällä ja sijoittamalla voi osallistua paremman maailman rakentamiseen. Siksi haluamme tarjota sinulle vaihtoehtoja tulevaisuuden luomiseen.

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoitustoiminnassa huomioidaan niin sanottuja ESG-näkökohtia (Environment, Social, Governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa).

Näin rakennat tulevaisuutta FIMin kanssa:

  • Voit varmistua siitä, että sijoitustoiminnassa huomioidaan kansainvälisesti hyväksytyt työntekijöitä, ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevat normit (esimerkiksi YK:n Global Compact, OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yhtiöille ja YK:n Lapsen oikeuksien julistus).
  • Et sijoita suoraan:

   - tupakkaa tai viihdekäyttöön tarkoitettua kannabista valmistaviin yhtiöihin
   - ydinaseita tai kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjä aseita valmistaviin yrityksiin
   - kaivosyhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli viidennes tulee energiantuottamiseen käytetystä hiilestä
   - sähköyhtiöihin, joille hiili on merkittävä polttoaine ja jotka eivät osoita uskottavasti osallistuvansa vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseen
   - kansainvälisiä normeja rikkoviin yhtiöihin, joihin emme katso voivamme vaikuttaa menestyksekkäästi Lue lisää siitä, mitkä sijoituskohteet olemme sulkeneet pois 

  • Muutat sijoituskohteiden toimintatapoja paremmiksi vaikuttamisemme kautta
  • Huomioit ESG-näkökohdat sijoituksissasi. Analysoidessamme sijoituskohteita ja tehdessämme sijoituspäätöksiä otamme huomioon ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan. Rahastonhoitajamme ja analyytikkomme osallistuvat vuosittain satoihin yhtiötapaamisiin.
  • Käytössäsi ovat Suomen parhaat vaikuttavuussijoittamisen asiantuntijat ja mahdollisuudet.

Lisätietoja vastuullisesta sijoittamisesta löydät vastuullisen sijoittamisen periaatteistamme ja omistajapolitiikastamme.

Omistajapolitiikka

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Raportointi

Lisäämme 2019 vuoden aikana merkittävästi vastuulliseen sijoittamiseen liittyvää raportointia ja viestintää.

Rahastojen hiilijalanjälki

S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnan vastuullisen sijoittamisen raportti 1–6/2019

Osallistuminen

Noudatamme muun muassa seuraavia sitoutumuksia. Lisäksi osallistumme seuraaviin aloitteisiin ja yhdistysten toimintaan.

 

    

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

 

 

  Climate Action 100+
  Finland's Sustainable Investment Forum
   Carbon Disclosure Project

Vastuullisuus yritystoiminnassa

Vastuullinen yritystoiminta on arvojemme ja tavoitteidemme mukaista vastuullisuutta toiminnastamme. Huomioimme toimintamme vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan ja sidosryhmiin. Kannustamme myös muita vastuullisuuteen: luodaan vaurautta ja hyvinvointia yhdessä muut huomioiden.

FIM on osa S-Pankki-konsernia. S-Pankin omistavat SOK-yhtymä (37,5 %) ja S-ryhmään kuuluvat alueosuuskaupat (37,5 %), LähiTapiola-ryhmä (23,5 %) ja Elo (1,5 %). 

Lue lisää S-Pankin arvoista
Lue lisää S-ryhmän vastuullisuusperiaatteista