Kuluttajatuotejätit eivät näe kysynnän piristymistä

Kansainväliset kulutustavarayhtiöt, joita tapasin sijoittajaseminaarissa Pariisissa, olivat varsin varovaisia markkinakommenteissaan. Useimmat eivät olleet havainneet kasvun piristymistä päämarkkinoillaan, ja muutamien kommentteja voisi pitää jopa varoitteluna.

Matkakommentti pdf:nä

Markkina-alueittain USA on edelleen useimmille positiivisin markkina, kun taas Euroopan piristymistä odotellaan edelleen. Kiinan talouskehityksen selkeä hidastuminen tuli esille kautta linjan, eikä Brasiliastakaan kuultu positiivisia arvioita. Venäjä sen sijaan mainittiin sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessäi. 
Todellisten kysyntämuutosten arvioimisen sijaan monet yhtiöt keskittyivät valuuttavaikutusten kuvailuun. Amerikkalaiset yhtiöt leikkaavat kustannuksiaan kompensoidakseen valuuttatappioitaan, kun taas joillakin eurooppalaisilla yhtiöillä on nyt varaa panostaa markkinointiin ja markkina-aseman kasvattamiseen. Kova kulukuri ja oman toiminnan kehittäminen tuotevalikoiman, hankintaketjujen ja tukitoimintojen tehostamisen osalta ovat kuluttajasektorilla pysyviä teemoja.

Tapaamistani yhtiöistä nostan tällä kertaa esille kaksi elintarvikeyhtiötä, jotka edustavat edelleen kovassa kasvussa olevaa terveellisyyttä ja luonnonmukaisuutta korostavaa trendiä. Sprouts Farmers Market on nopeasti kasvava ruokakauppaketju, jonka 200 myymälästä suurin osa on Arizonassa, Kaliforniassa ja Texasissa. Myymälät ovat tavallista amerikkalaista supermarkettia pienempiä, ja myös niiden rakentaminen on melko edullista investoinnin jäädessä alle kolmen miljoonan dollarin. Myymälöiden ydin on vihannesosasto, jota ympäröivät muut osastot, kuten leipä ja liha. Kalustuksessa vältetään korkeita hyllyjä muualla kuin myymälän seinustoilla, joten myymälään saavuttaessa koko torimainen tila hahmottuu asiakkaalle. Kauppojen valikoimasta puuttuvat monet teolliset elintarvikkeet, joten ketju ei pyrikään ainoaksi ostospaikaksi. Tarjonnassa korostuvat luomu-, ei-geenimuunnellut ja gluteenittomat tuotteet. Erona suurempaan Whole Foodsiin on asiakasfokus: yhtiö tavoittelee asiakkaikseen tavallisia kuluttajia, kun taas Whole Foodsin kallis ruokakori rajaa keskiluokan kiinnostusta. Sproutsin mukaan yhtiö pystyy kilpailukykyiseen hinnoitteluun ydintarjonnassaan vihanneksissa, vaikka tarjonta onkin pitkälti luomua. Yhtiöllä on tällä hetkellä kolme ostotiimiä ja logistiikkakeskusta. Sproutsin kuluvan vuoden P/E on yli kolmenkymmenen, mutta liikevaihdonkin odotetaan kasvavan yli 15 %.n vauhtia lähivuosina. Sproutsin markkinaosuus on puolen prosentin luokkaa, joten kasvun rajat eivät tule heti vastaan.

WhiteWave on liikevaihdoltaan Sproutsin kokoluokassa eli noin kolmessa miljardissa dollarissa. Yhtiön tuotteita on suomalaisissakin ruokakaupoissa: Alpro-tuotemerkillä hyllyistä löytyy mm. soijapohjaisia juomia ja vanukkaita. Alpron tuotteita myydään yhdeksässä maassa Euroopassa. Vastaavia kasvipohjaisia, meijerituotteita korvaavia elintarvikkeita yhtiö myy USA:ssa Silk ja So Delicious -tuotemerkeillä. Kahviin kaadettaessa tuotteessa lukee Delight. Soija- ja mantelipohjaisten tuotteiden lisäksi yhtiö on USA:n suurin luomumaidon tuottaja Horizon-brändilllään. Earthbound Farm puolestaan on pakattujen luomusalaattien johtava tuotemerkki. Yhtiöllä on lisäksi kasvipohjaisissa tuotteissa yhteisyritys Kiinassa. WhiteWave osti pari päivää sitten kanadalaisen Vegan, joka valmistaa välipalapatukoita ja juomajauheita. Noin sadan miljoonan liikevaihtoa tekevän Vegan kauppahinta oli noin 550 miljoonaa dollaria, joten halvalla nopeakasvuisia yhtiöitä ei ole saatavilla. 

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki,  Asiakaspalvelu 09-61346250, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön, eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.