Mihin brasilialainen lihakirves iskee seuraavaksi?

Brasilian rikkain mies Jorge Paulo Lemann on entinen investointipankkiiri ja tennistähti. Hän nousi monimiljardööriluokkaan sijoittamalla panimoihin, joista lopulta kasvoi Anheuser-Busch InBev. Viime vuosina hänen liiketoimensa ovat ravistelleet myös muita kulutustuoteyhtiöitä. 

Jorge Paulo Lemann toimii pääomasijoitusyhtiö 3G Capitalin kautta. Sijoitusyhtiö on ostanut niin Burger Kingin, Tim Hortonsin kuin Kraft Foodsin. Talousmedia spekuloi jatkuvasti uusilla ostokohteilla. 3G Capitalin tultua yhtiöiden omistajaksi niiden kannattavuus on noussut hämmästyttävän paljon. Voidaan kysyä, onko 3G Capital luomassa kuluttajasektorille uuden, ylivoimaisen tavan johtaa yrityksiä ja nostaa niiden arvoa?

Nimihirviö Anheuser-Busch InBev kuuluu maailman suurimmalle panimoyhtiölle, ja yksi palanen globaalia yhtiötä on brasilialainen AmBev. Seuraava kasvuloikka otetaan, kun viranomaiset antavan lähiaikoina luvan SABMillerin ostamiseen noin 88 miljardilla eurolla. Kasvanut yhtiö kaappaa noin puolet koko maailman panimoiden voitoista.

Panimojättiläinen on kehittänyt oman tapansa toimia ja vaikka monet yhtiössä kasvaneista johtajista ovat brasilialaisia, heijastelee yhtiön tehokkuutta maksimoiva kulttuuri pitkälti amerikkalaisia liikkeenjohto-oppeja. Samat opit on otettu käyttöön myös muissa 3G Capitalin ostamissa yhtiöissä, mikä on johtanut erittäin merkittäviin tulosparannuksiin yleensä parin vuoden sisällä yritysostosta.

Kaiken ytimessä on omistaja-arvon kasvattaminen. Melko tasaisesti kehittyvissä kuluttajaliiketoiminnoissa nopein tie parempaan kannattavuuteen on rahankäytön kohdentaminen uudelleen. 3G Capitalin omistamissa yhtiöissä sovelletaan niin sanottua nolla-pohjaista budjetointia (zero-based budgeting), jossa kunkin budjettikauden kustannukset suunnitellaan nollasta, eikä lähtökohdaksi oteta aikaisemman kauden rahankäyttöä. Kunkin kuluerän osalta mietitään tarkkaan, hyödyttääkö se liiketoimintaa. Ei liene yllätys, että menetelmän seurauksena hallintokuluja on leikattu rajusti. Toisaalta esimerkiksi Burger Kingissä markkinointiin panostettiin aikaisempaa selvästi enemmän. Kulujen tarkka suunnittelu on johtanut myös massiivisiin irtisanomisiin.

Yritysten johto sidotaan omistaja-arvon kasvattamiseen omistukseen pohjautuvilla kannustinjärjestelmillä ja keskeinen motto on: käytä yhtiön rahoja kuin ne olisivat omiasi. 3G Capitalin omistamien yhtiöiden johdon kerrotaan lentävän turistiluokassa ja kokoustavan keskiluokan hotelleissa. Kulttuuriin kuuluu myös tuloksien jatkuva arvioiminen, erittäin kova kilpailuhenki ja nuorien kykyjen nostaminen johtaviin asemiin ansioidensa perusteella.

Sopiiko kustannusjahti kaikille?

3G Capital osti Burger Kingin vuonna 2010 ja veti yhtiön pois pörssistä. Yhtiö muun muassa luopui omista ravintoloistaan kokonaan ja siirtyi franchising-perusteiseen toimintaan. McDonald’s on nyt seuraamassa esimerkkiä ja vähentää omistamiensa ravintoloiden osuutta. Burger King tuotiin takaisin pörssiin parin vuoden jälkeen ja pian sen jälkeen firma osti kanadalaisen Tim Hortons -kahvilaketjun. Nyt pörssissä on 

molemmat ravintolaketjut omistava Restaurant Brands International. Vuonna 2015 3G Capital osti Kraft Foodsin ja yhdisti sen Berkshire Hathawayn omistaman Heinzin kanssa Kraft Heinziksi. Warren Buffettin johtama Berkshire Hathaway teki yhteistyötä 3G Capitalin kanssa sekä Burger Kingin että Kraft Heinzin yhteydessä. Berkshire Hathawayn sijoitustoiminta on aina perustunut suurelta osin merkittävien ja vaikutusvaltaa antavien omistusosuuksien hankintaan ja omistettavien yhtiöiden kehittämiseen. 3G Capitalista Buffett on saanut hyvin tehokkaan kumppanin kuluttajayhtiöiden muokkaamiseen.

Onnistuneiden yrityskauppa- ja tehostamisoperaatioiden pohjalta on luultavaa, että lisää vastaavia järjestelyitä on tulossa. Sopivia kohteita voisivat olla Mondelez, General Mills tai Mead Johnson Nutrition. Berkshire Hathaway on omistajana Coca-Colassa, joka on luopumassa omasta pullotuksestaan ja keskittyy tiivisteen myymiseen eri markkinoilla. Olutjättiläinen Anheuser-Busch InBev voisi ostaa Coca-Colan ja nopeuttaa muutosta. Periaatteessa Coca-Colan kaltaisen brändi- ja juomatiivisteliiketoiminnan pyörittämiseen ei tarvitsisi kovinkaan suurta organisaatiota. 3G Capitalin metodi vaikuttaa niin tehokkaalta, että hyvin monet kuluttajafirmat alkavat näyttää sopivilta osto- ja saneerauskohteilta. Onko supertehokas kustannusjahti sitten kestävä toimintatapa kaikille liiketoiminnoille, vai uhrataanko samalla pitemmän aikavälin kehitysmahdollisuudet? Ja mikseivät muut kuluttajayhtiöt ole omaksuneet samoja toimintatapoja ilman 3G Capitalin väliintuloa? Ensimmäiseen kysymykseen meillä ei ole varmaa vastausta, mutta ei maailman ylivoimaisesti suurin panimo Anheuser-Busch InBev ainakaan vielä ole joutunut pahaan kriisiin kustannuskurin seurauksena. Toiseen kysymykseen paras vastaus lienee kulttuuri: suurten kuluttajayhtiöiden johtajat ovat tyypillisesti kasvaneet tehtäviinsä talon sisällä, eikä heidän ole helppoa kyseenalaistaa vanhaa tapaa toimia.


Markkinakommentti pdf-muodossa

22.8.2019

FIM Brands

FIM Brands -rahasto sijoittaa maailmalla tunnettuihin yhtiöihin, joiden tuotemerkeillä on vahva side kuluttajaan. Nämä yhtiöt hyötyvät kulutuskysynnän kasvusta, jota tukevat monet pitkäaikaiset trendit, kuten kehittyvien markkinoiden keskiluokan voimakas kasvu ja kulutustottumusten kehittyminen sekä länsimaiden väestön ikääntyminen ja vaurastuminen. Brändiyhtiöihin on helppo samaistua. Niiden tuotteet ovat tuttuja jokapäiväisestä elämästämme. Brändiyhtiöillä on usein pitkä ja menestyksekäs historia takanaan ja ne ovat omien kategorioidensa markkinajohtajia. Näiden pääosin kansainvälisten suuryritysten tuloskehitys on useimmiten erinomaista ja vakaata. Yhtiöillä on hinnoitteluvoimaa ja erinomainen kannattavuus. Menestyvien brändiyhtiöiden asema on vahva, ja ne tarjoavat hyviä tuottoja tasaisesti pitkällä aikavälillä.

Riski
Tuotto 1 kk -0,06 %
Tuotto alusta 6,39 %

Haluatko jutella sijoitusasioista? 

Jätä yhteydenottopyyntö, niin katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa sinua varainhoitoon ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa

Jätä yhteydenottopyyntö

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki,  Asiakaspalvelu 09-61346250, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön, eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.