Pakistan tavoittelee Aasian tiikeriksi

Pakistanin satamakaupunki Karachilla on kyseenalainen maine eräänä maailman vaarallisimpana kaupunkina. Matkakohteena se luokitellaan ryhmään ”reconsider your need to travel”, ja ilman turvamiestä liikkuminen ei ole ulkomaalaiselle suositeltavaa. Turvallisuustilanne on kuitenkin parantunut selvästi parin viime vuoden aikana, kun puolisotilaalliset Rangers-joukot ovat ottaneet ohjat koviin käsiinsä. Murhien määrä on laskenut kahdessa vuodessa 75 % ja kidnappausten 90 %. Paikallisten mukaan useat sellaiset alueet, joihin ei vuonna 2013 voinut edes harkita menevänsä, ovat jälleen liikkumiskelpoisia. 

Matkakommentti pdf:nä

Seurauksena kiinteistömarkkinat ovat piristyneet, ja hinnat nousivat viime vuonna koko maassa 10 %, Karachissa 20 %. Asuntojen tarve onkin valtava. Pakistanin asukasluku on 192 miljoonaa, ja näistä alle 50-vuotiaita on peräti 89 %. Vasta reilu kolmannes asuu kaupungeissa, joten muuttoliike jatkuu vielä pitkään.

Pakistan ehdolla kehittyvien maiden indeksiin

Vierailin Karachissa toukokuun puolivälissä tapaamassa paikallisia yrityksiä ja instituutioita. Sijoittajapiireissä odotettiin innolla MSCI:n kesäkuun päätöstä siitä, nostetaanko Pakistan reunamarkkinoiden luokasta kehittyvien markkinoiden indeksiin. Varsinainen muutos tapahtuisi vuoden päästä, mutta tyypillisesti pörssin suurin nousu nähdään jo ennen h-hetkeä. Pakistan oli jo aiemmin kehittyvien markkinoiden luokassa, mutta tipahti tästä finanssikriisin yhteydessä, kun pörssi käytännössä suljettiin rajoittamalla hintamuutos prosenttiin päivässä. MSCI ei tästä hirveästi tykännyt ja laski luokituksen. Aika lienee kuitenkin kypsä uudelle muutokselle, sillä yhtiöissä ei ole ulkomaalaisten omistusrajoituksia ja kauppojen selvitysprosessikin on varsin normaali. Pörssin markkina-arvo on 60 miljardia dollaria eli samaa kokoluokkaa Vietnamin kanssa. Maapaino uudessa indeksissä jäisi siten alle prosenttiin.

Talouskasvu kiihtyy energiainvestointien jälkeen

Pakistanin talous kasvaa tänä vuonna arviolta 4,5 %, mikä vastaa viimeisten 10 vuoden keskimääräistä kasvua. Trendikasvu tulee olemaan 2,0–2,5 % nopeampaa, kun pahin pullonkaula eli liian alhainen energiantuotanto saadaan nousuun. Maassa on meneillään useita voimalaitosprojekteja, ja tuotannon määrä tulee kasvamaan 40 % vuoteen 2020 mennessä, mikä kattaa hyvin tämänhetkisen noin 18 %:n vajeen. Rakennuttajina ovat itsenäiset voimalaitosyhtiöt, ei siis valtio.

Pakistanin infrastruktuuritarpeet ovat massiiviset ja kattavat lähes kaikki sektorit. Haasteena on ollut sekä rahoitus että implementointi. Onneksi on Kiina. Ns. China Pakistan Economic Corridor (CPEC) käsittää erilaisia investointeja jopa 46 miljardin dollarin arvosta, mikä vastaa 17 % Pakistanin viime vuoden BKT:sta. Investoinnit ajoittuvat vuosille 2015–2030. Merkittävimpiä hankkeita ovat moottoritiet ja rautatiet sekä öljyn ja kaasun kuljettamiseen tarvittavat putkiverkostot.

Sharifin kaudella suotuisaa kehitystä

Pakistanin poliittinen tilanne on perinteisesti ollut epävakaa, ja uravalinta poliitikkona on voinut olla kohtalokas. Nykyinen pääministeri Nawaz Sharif valittiin virkaan vuoden 2013 vaalivoiton jälkeen. Hänen puolueensa on Pakistan Muslim League (PML-N), joka ei nimestään huolimatta profiloidu erityisen uskonnollisena tahona vaan keskusta-oikeistopuolueena. Sharif on ollut näkyvä hahmo paikallisessa politiikassa jo 30 vuotta, ja toiminut jo aiemmin kahteen otteeseen pääministerinä. Toinen pesti näistä päättyi vallankumoukseen ja Sharifin vankilatuomioon. Saudien avustuksella vankilatuomio vältettiin, ja Sharif muutti vuosiksi Saudi-Arabiaan. Nykyisellä kaudella Sharifin ansioksi voidaan laskea taloustilanteen vakauttaminen. Hänen vaalilupauksensa olikin nostaa Pakistan ”Aasian tiikeriksi”. Vuonna 2013 Pakistan oli lähellä maksutasekriisiä, sähkökatkokset kestivät tuntikausia, korruptio kukoisti ja terrori-iskut olivat jatkuvia. Monessa suhteessa on tapahtunut huomattavaa edistymistä. Ulkomaalaisen sijoittajan kannalta keskeistä on valuuttareservien kasvu uskottavalle tasolle. Öljyn hinnan romahdus on pienentänyt tuontilaskua, ja ulkomailla työskentelevien pakistanilaisten rahalähetykset ovat tukeneet reservien lisäksi kulutusta. Viime viikkoina Sharifin tuoli on hieman keikkunut varakkaan pääministerin jouduttua Panama-gaten pyörteisiin lastensa offshore-yritysten vuoksi. Todennäköisesti Sharif pysyy paikallaan, mutta aiempaa hieman heikompana armeijan vahvistaessa asemaansa. Pakistanissa armeijan asema on perinteisesti vahva, ja historiassa on useita episodeja, jolloin maassa on ollut sotilashallinto. Seuraavat vaalit pidetään vuonna 2018.

Pitkän aikavälin potentiaalia

Pakistan on yksi suurimpia maita FIM Frontier -rahastossa 15 %:n painolla. Sijoituksemme painottuvat pankki-, sementti- ja kulutussektoreille. Pakistanin pankkisektori on vakaa ja yksityisessä omistuksessa. Aikaisemmin tärkein laina-asiakas oli valtio, mutta valtion siirtyessä yhä enemmän kansainvälisille bondimarkkinoille pankeilla on ollut tilaa lainata enemmän myös yrityksille. Tämä on tärkeää investointien kannalta. Vähittäispankkitoiminta on vielä lasten kengissä. Vain 13 %:lla aikuisista on pankkitili, naisista vain 5 %:lla. Kasvupotentiaalia on siten vuosikymmeniksi.

Kulutuskysyntä on melko vahvaa, ja myös Pakistanissa voidaan puhua kasvavasta keskiluokasta. BKT per asukas on kuitenkin vielä matala, 25 % alle Intian tason. Viime vuosina suurimpiin kaupunkeihin on rakennettu ostoskeskuksia, joihin myös länsimaiset yritykset ovat avanneet ensimmäisiä myymälöitään. Modernin kaupan osuus ruokamyynnistä on vasta alle 10 %. Ulkomaalaisten kasvavasta kiinnostuksesta kertoo myös hollantilaisen FrieslandCampinan aie ostaa puolet Pakistanin meijeriyhtiö Engro Foodsista, jota meilläkin on salkussa. Kauppasumman arvioidaan olevan noin 460 miljoonaa dollaria, ja kyseessä olisi Pakistanin historian suurin yrityskauppa yksityisellä sektorilla. Ulkomaalaisen yhtiön puolen miljardin sijoitus Pakistaniin heijastaa myös kovaa luottamusta maan parantuviin fundamentteihin.

Haluatko jutella sijoitusasioista? 

Jätä yhteydenottopyyntö, niin katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa sinua varainhoitoon ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa

Jätä yhteydenottopyyntö

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki,  Asiakaspalvelu 09-61346250, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön, eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.