Pizza-taksi vai pizza-rekka?

Haluatko kokonaisvaltaisen ravintolakokemuksen vai riittääkö sinulle hyvä ruoka, joka on juuri sitä, mitä tilasit? Ruoka-annosten tilaamiseen ja toimittamiseen liittyviä ongelmia ratkomaan on syntynyt paljon uusia yrityksiä sekä Suomessa että maailmalla. Ravintolapalveluiden käytön murros vertautuu kaupan murrokseen: erityisesti nuoremmat sukupolvet tottuvat tilaamaan haluamansa ruoan, palvelun tai tavaran ilman ihmiskontaktia.

Amerikkalaisen Olon avulla ravintolat voivat rakentaa asiakkailleen älypuhelimella käytettävän tilauskanavan. Tilausjärjestelmä integroidaan ravintolan kassajärjestelmään ja palvelussa näkyy ravintolan oma brändi. Olon palvelua on käyttänyt jo 35 miljoonaa asiakasta ja sen asiakkaina on 180 ravintolaketjua, muun muassa Chipotle.

Järjestelmä ei koskaan unohda kysyä asiakkaalta, haluaako hän jonkin lisukkeen tai jälkiruoan.”

Olo ei peri maksua palvelunsa kautta tehdyistä tilauksista, vaan sen ansainta perustuu ravintolakohtaiseen kuukausimaksuun. Olon kautta tehtävät tilaukset ovat neljänneksen suurempia kuin tiskillä tehtävät tilaukset. Järjestelmä ei koskaan unohda kysyä asiakkaalta, haluaako hän jonkin lisukkeen tai jälkiruoan. Tilausten suuruuteen vaikuttaa myös ryhmätilausten suurempi määrä. Palvelussa on erityinen ryhmätilausominaisuus, jolla muita käyttäjiä voi kutsua samaan tilaukseen mukaan. Osa ravintoloista haluaa tarjota myös puhelintilausmahdollisuuden. Olon puhelinkeskus tietää, mihin ravintolaan asiakas soittaa, ottaa tilauksen vastaan ja syöttää sen järjestelmään.

Olo ei kuljeta ruoka-annoksia tilaajan luokse, vaan lähtökohtaisesti ne haetaan itse. Noin puolet asiakkaana olevista ravintoloista kokeilee kuitenkin myös kuljetuspalvelua, jonka toteuttaa ulkopuolinen kuljetusyhtiö. Kuljetuksen hinta on laskenut, kun useampia kuljetuspalveluyrityksiä on liittynyt palveluun. Ruoka-annoksen valmistuminen ajoitetaan kuljetuksen lähtöhetkeen, ja halutessaan ravintola voi asettaa maksimiajan (eli etäisyyden) kuljetukselle ruoan tuoreuden takaamiseksi. Esimerkiksi Uber on integroitunut järjestelmään siten, että ravintoloiden tekemät muutokset ruokalistoihin päivittyvät myös sen sivuille.

Myös isommat yhtiöt ovat panostaneet paljon uusiin tilaustapoihin.”

Robotit tekevät pizzaa               

Kokonaan toisenlaisen lähestymistavan kotona syömiseen on kehittänyt kalifornialainen Zume Pizza. Yhtiön tarkoituksena on mullistaa pizzaravintolan kustannusrakenne. Zume on automatisoinut osan pizzan valmistusprosessista ja esimerkiksi tomaattikastikkeen levityksestä ja uuniin nostamisesta vastaavat robotit. Toinen Zumen innovaatioista on paistaa tarvittaessa pizzat rekassa matkalla asiakkaan luokse. Pizza on valmis, kun kuljetus saapuu perille. Pizzarekka siirtyy päivän aikana todennäköisimpien asiakkaiden luokse, joten se palvelee sekä toimistojen lounasasiakkaita, perheiden päivällistarpeita että myöhäisillan juhlijoita. Kuljetuksen aikana tapahtuva ruoanvalmistus on niin uusi konsepti, että yhtiö on saanut patentteja siihen liittyen.

Olo tai Zume Pizza eivät ole pörssiyhtiöitä, mutta myös isommat yhtiöt ovat panostaneet paljon uusiin tilaustapoihin. Kahvilaketju Starbucksin mobiilitilaus ja -maksaminen on ollut käytössä kaikkialla USA:ssa vuoden verran. Kuluvan vuoden syyskuussa jo 7 % myynnistä tuli ennakkotilauksista. Pikaruokaketju McDonald’s laajentaa ravintoloissaan mahdollisuuksia itsepalvelutilauksiin. Kosketusnäytöllisen tilausruudun edessä voi räätälöidä hampurilaistaan ja miettiä lisukkeita sekä maksaa tilauksensa.  Lähes kolmasosassa USA:n osavaltioista minimipalkka on nousemassa lähivuosina, mikä lisää ravintolaketjujen halukkuutta automatisoida tilausprosessia ja vähentää ihmistyön tarvetta.

Lue matkakommentti pdf-muodossa

17.10.2019

FIM USA

FIM USA -rahasto sijoittaa pääasiallisesti suurten, kasvavien, kannattavien ja taseeltaan terveiden amerikkalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Yhdysvaltojen talous ja osakemarkkinat ovat maailman suurimmat. Yhdysvaltojen valtavat kotimarkkinat, muita kehittyneitä talouksia nuorekkaampi ikärakenne, omien uusien energiavarojen antama kustannusetu ja innovatiivinen yrityssektori yhdistettynä maan asemaan globaalina turvasatamana tekee Yhdysvaltojen osakemarkkinoista houkuttelevan sijoituskohteen.

Riski
Tuotto 1 kk -0,67 %
Tuotto alusta 5,4 %

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön, eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.