Teknologiasektorillakin palataan arkeen

Osallistuin viime viikolla kolmatta vuotta peräkkäin laajaan teknologiaseminaariin San Franciscossa. Vuosi sitten teknologiasektorilla elettiin huippusuhdannetta: pääomasijoittajat päivittelivät tarjolla olevan rahan runsautta, ja Nasdaq Composite -indeksi puhkaisi 5 000 pisteen rajan 15 vuoden tauon jälkeen. Viime syksyn ja tämän vuoden tammikuun kurssipudotukset ovat tehneet sijoittajat epävarmemmiksi. 

Matkakommentti pdf:nä

Nasdaq Composite on nyt hieman alle 4 700 pisteessä, ja pudotusta on viime kesäkuun huipuista reilut 10 %. Monet pienemmät teknologiayhtiöt ovat kokeneet paljon rajumpia kurssilaskuja (Twitter ja LinkedIn ovat laskeneet vuodessa 56–58 %), ja koko yhdysvaltalaista osakemarkkinaa ovat pitkälti kannatelleet ns. FANG-yhtiöt eli Facebook, Amazon.com, Netflix ja Google (nyttemmin Alphabet).

Tälläkin kertaa seminaarissa oli tarjolla Piilaaksossa toimivien pääomasijoittajien paneelikeskustelu. Keskustelijat arvioivat listaamattomien teknologiayhtiöiden keränneen viime vuosina uutta pääomaa 270 miljardia dollaria. Yli miljardin arvoisia listaamattomia teknologiayhtiöitä on yli 100. Yhtiöiden tulee nyt varautua rahoituksen vaikeutumiseen, eikä paluuta kahden viime vuoden rahan yltäkylläisyyteen ole. Kun julkisessa kaupankäynnissä arvostukset voivat muuttua hyvinkin nopeasti, kestää listaamattomien yhtiöiden markkinalla sopeutuminen uuteen aikaan kauemmin. Vanha arvostus on voimassa, kunnes yhtiö joutuu hakemaan lisärahoitusta. Jo nyt osa yhtiöistä on joutunut hakemaan uutta rahaa edellistä kierrosta halvemmalla, mikä on sekä yhtiöille että sijoittajille vaikea paikka. Sijoittajat epäilivät IPO-ikkunan olevan vähitellen sulkeutumassa, mikä johtanee viimeiseen ryntäykseen pörsseihin. Pakkolistauksia hakevat ainakin ne yhtiöt, joiden omistajat eivät halua tai uskalla istua yhtiöidensä kanssa seuraavaa laskukautta. Laadukkaille ja vahvataseisille yhtiöille laskukausi voi olla hyvääkin aikaa kehittää yhtiötä, kun pääomamarkkinat eivät rahoita kaikkia kilpailevia hankkeita. Kysyttäessä liian kuumina käyneitä alasektoreita yksi sijoittajista vastasi epäilevänsä tietoturva- ja tallennussektoreiden kokevan rajuimman laskun. Amazonin katsottiin syöneen hapen verkkokaupasta: muissa yhtiöissä suuretkaan käyttäjämäärät eivät ole johtaneet kannattavuuteen. Uuden sukupolven internet-yhtiöiden kasvu on nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin. Kasvu on nyt myös halpaa, koska kaiken voi vuokrata.

Listaamattomista uuden internetin ihmeistä seminaarissa kävi esittäytymässä Snapchat. Yhtiön 25-vuotias toimitusjohtaja ja yksi perustajista, Evan Spiegel, kävi läpi pikaviestipalvelun nelivuotisen ja hämmästyttävän menestyksellisen historian. Snapchatissa käyttäjä voi ottaa kuvia tai videoita, lisätä niihin erilaisia tekstejä tai piirustuksia ja lähettää niitä vastaanottajille tai julkiseen minun tarinaani (My Story)., Lähetetyt viestit näkyvät vastaanottajalle 1–10 sekuntia lähettäjän toiveen mukaan. My Storyssä viestit näkyvät 24 tuntia. Lyhytaikainen näkyvyys antaa käyttäjille mahdollisuuden kertoa senhetkisistä tunnelmistaan tai tunteistaan ilman, että viestit jäisivät ikuisesti verkon palvelimille. Palvelu on erittäin suosittu nuoremmissa ikäluokissa, ja sen kautta katsotaan yli 8 miljardia videota päivittäin. Palvelu tavoittaa 41 % 18–34-vuotiaista amerikkalaisista. Pääkäyttäjäkunta lienevät teini-ikäiset. Palvelun kaupallistamisessa hyödynnetään Story-ominaisuutta, johon sisältöjen julkaisijat voivat laittaa omia tarinoitaan.

Listatuista yhtiöistä IBM käytti oman esityksensä Watson-tietojärjestelmänsä esittelemiseen. Nimi Watson ei tule salapoliisiromaaneista, vaan IBM:n ensimmäiseltä toimitusjohtajalta. Mikäli muistatte Terminator-elokuvasarjasta Skynetin tai Avaruusseikkailu 2001:stä HAL9000:n, niin IBM:n Watson on lähin, mitä nykytodellisuus voi tarjota. Watson on teollisen mittakaavan pilvipalvelu, jolta voi kysyä kysymyksiä normaalilla kielellä. Se analysoi kysymyksen ja hakee vastauksia valtavasta määrästä tietomassoja. Toisin kuin esimerkiksi hakukone, Watson ymmärtää kysymyksen merkityksen (ei pelkkiä hakusanoja) ja antaa mahdollisimman tarkan vastauksen (eikä listaa löytyneistä lähteistä.) Watson yhdistää siis luonnollisen kielen analysoinnin, tietohaun, automaattisen päättelyn ja koneoppimisen. Watson on IBM:n mukaan cognitive computing -aikakauden ensimmäinen luomus. Siinä missä perinteinen ohjelmoitava tietotekniikka pyrkii parantamaan tiedonkäsittelyn tuottavuutta, pyrkii Watson parantamaan päätöksentekoa. IBM on valinnut terveydenhuoltosektorin Watsonin ensimmäiseksi sovellusalueeksi ja tarjoaa asiakkailleen päättelykyvyn lisäksi pääsyn tarvittavaan dataan. IBM on käyttänyt viimeisen vuoden aikana miljardeja tietointensiivisten yritysten ostamiseen lääketoimialalta. Sillä on koossa valtavia kirjastoja lääketieteellisiä kuvia sekä terveys- ja maksutietoja. Asiakas voi antaa myös omia tiedostojaan Watsonin opittavaksi tarvittavien päätöksien tekemiseksi. Seuraava toimiala saattaa olla vähittäiskauppa, jossa Watson voisi pelkän varastojen optimoinnin lisäksi tehdä kysyntäennusteita sään tai sosiaalisen median perusteella. IBM ei kerro Watsonin liikevaihtolukuja, mutta vakuuttaa liiketoiminnan kasvavan vauhdilla. Watsonin parissa työskentelee jo 7 000 työntekijää, eikä yhtiöllä ole kertomansa mukaan vaikeuksia rekrytoida osaavia ihmisiä edes kuumilla Piilaakson työmarkkinoilla. Osakemarkkinat eivät toistaiseksi osaa arvostaa Watsonia, vaan huomio kiinnittyy IBM:n kokonaisuuteen, jossa vanhojen liiketoimintojen hidas rapautuminen pitää koko yhtiön liikevaihdon laskussa.   

17.10.2019

FIM USA

FIM USA -rahasto sijoittaa pääasiallisesti suurten, kasvavien, kannattavien ja taseeltaan terveiden amerikkalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Yhdysvaltojen talous ja osakemarkkinat ovat maailman suurimmat. Yhdysvaltojen valtavat kotimarkkinat, muita kehittyneitä talouksia nuorekkaampi ikärakenne, omien uusien energiavarojen antama kustannusetu ja innovatiivinen yrityssektori yhdistettynä maan asemaan globaalina turvasatamana tekee Yhdysvaltojen osakemarkkinoista houkuttelevan sijoituskohteen.

Riski
Tuotto 1 kk -0,67 %
Tuotto alusta 5,4 %

Haluatko jutella sijoitusasioista? 

Jätä yhteydenottopyyntö, niin katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa sinua varainhoitoon ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa

Jätä yhteydenottopyyntö

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön, eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.