Vietnamin vienti vetää maailmankaupan heikkoudesta huolimatta

1990-luvulla kansainväliset suuryritykset alkoivat siirtää tuotantoaan Kiinaan halvan työvoiman ja suurten kotimarkkinoiden perässä. Seuraavien parin vuosikymmenen talousbuumi nosti kiinalaisten palkkoja, ja tuotantoa alettiin siirtää myös köyhempiin Aasian maihin. Vietnam on ollut tässä kilpailussa voittajien joukossa ja onnistunut saamaan suhteessa BKT:hen yli kaksinkertaisen määrän ulkomaisia investointeja muihin Aasian tiikereihin verrattuna. Merkittävä kilpailuetu on ollut palkkataso, joka vietnamilaisella tehdastyöntekijällä on 30 % Kiinan tasosta ja puolet Filippiinien tasosta. 

Matkakommentti pdf:nä

Tämä ei kuitenkaan ole ainoa etu, vaan vaakakupissa ovat painaneet myös koulutettu työvoima, kauppasopimusten takaamat alhaiset vientitullit, vakaa poliittinen tilanne ja valtion tarjoamat veroedut. Viime vuonna suorien sijoitusten määrä kasvoi 17 %.

Korealainen Samsung on suurin yksittäinen ulkomaalainen sijoittaja Vietnamissa. Vuoteen 2017 mennessä yritysjätin kokonaisinvestointien arvioidaan ylittävän 20 miljardin dollarin rajapyykin. Jo nyt puolet Samsungin matkapuhelimista valmistetaan Vietnamissa tarkoittaen 270 miljoonaa puhelinta. Myös Microsoftille Vietnam on nykyään tärkein puhelimien valmistuspaikka. Teknologiajättien investoinnit ovat muuttaneet Vietnamin viennin rakenteen täysin. Vielä vuonna 2005 Vietnamin vientituloista 25 % tuli öljystä. Tänä päivänä öljyn osuus on enää 3 %:n luokkaa, kun taas korkean teknologian tuotteiden osuus on jo 30 %. Tekstiilien osuus on pysynyt stabiilina 15 %:n haarukassa. Viime vuonna vienti kasvoi 8 %, mikä on vahva luku matelevan maailmankaupan ympäristössä.

Ulkomaalaiset ostajina kiinteistömarkkinoilla

Vierailin Vietnamissa maaliskuun lopussa tapaamassa paikallisia yrityksiä ja katsomassa uusimpia kiinteistöprojekteja. Talous on toipunut muutaman vuoden takaisesta kiinteistömarkkinoiden romahduksesta, jonka seurauksena pankit joutuivat vaikeuksiin. Pahimmillaan pankkien taseissa arvioitiin olevan 20–30 % huonoja lainoja, vaikka näiden virallisesti raportoitiin olevan vain 3 %:n luokkaa. Valtion ”roskapankki” on ostanut huonoja lainoja pois parin viime vuoden ajan, mikä on mahdollistanut luotonannon kasvun. Viimeisen vuoden aikana lainojen kasvu on ollut 18 %:n luokkaa, mikä on näkynyt mm. kiinteistömarkkinoilla uutena nousuna. Vahvinta kasvu on ollut asuntolainoissa, mikä on tukenut etenkin alemman hintatason asuntojen myyntiä. Edullisista E-home-taloistaan tunnettu Nam Long kertoi, että lähes 80 % kaupoista rahoitetaan nykyään osittain lainalla, kun muutama vuosi sitten luku oli vain 30 %. Lisävauhtia ovat tuoneet ulkomaiset ostajat, joiden ostorajoituksia höllennettiin vajaa vuosi sitten. Ostajina ovat olleet etenkin maassa työskentelevät korealaiset, mutta myös ulkomailla asuvat vietnamilaiset, joita on peräti 4,2 miljoonaa. Transaktioiden määrä on tuplaantunut, ja hinnat kääntyneet nousuun. Neliöhinnat Ho Chi Minhissä vaihtelevat asunnon tason mukaan 1000–2000 dollarin välillä. Estääkseen uuden kuplan syntymisen hallitus on lisännyt sektorin säätelyä ja valvontaa.

Maan johdossa yllätysvaihdos

Poliittisesti Vietnamia on pidetty stabiilina, mutta alkuvuonna kulissien takana käytiin tiukka valtataistelu puoluekokouksen yhteydessä. Kymmenen vuotta pääministerinä toiminut uudistusmielinen Nguyen Tan Dung tavoitteli maan ykköspestiä eli kommunistisen puolueen pääsihteerin paikkaa, mutta joutuikin astumaan kokonaan syrjään. Pääsihteerinä vuodesta 2011 toiminut Nguyen Phu Trong valittiin toiselle kaudelle 72 vuoden iästään huolimatta. Trongia pidetään Dungia konservatiivisempana uudistusten suhteen. Dung oli varsin aktiivinen kansainvälisillä areenoilla, mutta kotimaassa häntä kritisoitiin kyvyttömyydestä uudistaa valtionyhtiöitä ja läheisistä suhteista maan varakkaaseen eliittiin. Uusi pääministeri Nguyen Xuan Phuc pitää matalampaa profiilia ja on ns. puolueen mies. Nähtäväksi jää, millaista roolia hän tulee vetämään suhteessa Kiinaan, jonka kanssa Vietnamilla on rajakiista Etelä-Kiinan merellä. Dung oli tässä tiukan linjan kannattaja.

Vietnam sijoituskohteena

Portfoliosijoittajalle Vietnam on mielenkiintoinen mutta ei aivan ongelmaton kohde. Sekä Hanoilla että Ho Chi Minhillä on omat pörssinsä, joiden fuusion odotetaan vihdoin tapahtuvan tänä vuonna. Ho Chi Minhiin listattujen yritysten markkina-arvo on 51 miljardia dollaria ja Hanoin 7 miljardia dollaria. Tätä voi verrata Filippiinien 183 miljardin dollarin markkina-arvoon.  Monille yhtiöille hyvä hallintotapa ja läpinäkyvyys ovat vielä uusia käsitteitä, ja kansainväliset sijoittajat keskittyvätkin yleensä suurimpiin yrityksiin, jotka ovat tässä suhteessa kehittyneempiä. Ulkomaalaisten sijoittajien omistusrajoitusten vuoksi monien yhtiöiden ostaminen on kuitenkin usein hankalaa, ja niistä joutuu maksamaan preemion. Vietnamiin sijoittaminen ja salkun rakentaminen ovat siten pitkäjänteistä puuhaa. Tilanteen odotetaan helpottuvan vähitellen, kun omistusrajoituksia löysätään syyskuussa hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Pankkien kohdalla rajoitus tulee pysymään 30 %:ssa, mutta joissakin yhtiöissä rajoitus voi poistua kokonaan. Toistaiseksi yksityiskohdat ovat vielä auki, ja vain kolme yhtiötä on saanut hyväksynnän limiitin nostolle yli 50 %:n. Mikäli indeksitalo MSCI on tyytyväinen muutoksiin ja niiden toteutukseen käytännössä, Vietnam todennäköisesti nostetaan reunamarkkinoiden kategoriasta kehittyvien markkinoiden luokkaan, mikä kasvattaisi ulkomaisten sijoittajien määrää maassa. FIM Frontierin sijoituksista 10 % on Vietnamissa, kulutus- ja kiinteistösektorin yhtiöissä. 

Haluatko jutella sijoitusasioista? 

Jätä yhteydenottopyyntö, niin katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa sinua varainhoitoon ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa

Jätä yhteydenottopyyntö

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki,  Asiakaspalvelu 09-61346250, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön, eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.