Kestääkö selfie-sukupolven kiinnostus värikosmetiikkaan?

Selfie-sukupolven halu näyttää hyvältä jakamissaan kuvissa on nostanut kauneudenhoitotuotteiden kysyntää jo vuosia. Tämä on näkynyt erityisesti värikosmetiikan kysynnässä. Aivan viime kuukausina alan yhtiöt ovat kertoneet värikosmetiikan vedon hidastumisesta. Onko selfie-innostus hiipumassa?

Amerikkalainen Ulta Beauty on ollut kuluvan taloussyklin suurimpia menestystarinoita kuluttajatuoteyhtiöissä. Ultan liikevaihto on kasvanut 20 % vuodessa ja osakekohtainen tulos vielä nopeammin. Yhtiön kurssi liki 70-kertaistui finanssikriisin pohjilta päättyneeseen kesään mennessä, mutta syksyn aikana osake on laskenut kolmanneksella.

Ulta Beautyllä on Yhdysvalloissa tuhat myymälää, joissa se myy kauneudenhoitotuotteita ja -palveluita. Uusia myymälöitä yhtiö on avannut noin sata vuodessa ja yhtiö tähtää tällä hetkellä 1400–1700 myymälän verkkoon.

Myymälät ovat noin tuhannen neliömetrin kokoisia, ja ne eivät yleensä sijaitse (taantuvissa) ostoskeskuksissa vaan ostoskatujen varsilla. Sisällä niissä on noin sadan neliömetrin kampaamo. Ultan myymäläkonseptiin kuuluu laaja valikoima kauneudenhoitoalan tuotteita kalliista prestige-merkeistä halvempien laajassa kauppajakelussa olevien merkkien kautta omiin Ulta-merkkeihin asti. Hiustenhoitotuotteille ja -pienlaitteille on oma osastonsa kampaamon vieressä. Myös miesten tuotteille on hyllynsä keskellä myymälää.

 

Kuva 1: Ultan myymälä Miami Beachissä

 

Niin Ulta kuin kosmetiikkasektori laajemminkin elävät uusista kiinnostavista tuotteista ja merkeistä. Suurimpien kosmetiikkajättien L’Orealin ja Estee Lauderin tuoteportfoliot ovat samalla luettelo niiden tekemistä yritysostoista. Kun nouseva kosmetiikkabrändi saa riittävästi huomiota, joku suurista toimijoista ostaa sen ja kasvattaa myyntiä jakeluvoimansa avulla. Nykyisin tie tähtiin voi kulkea sosiaalisen median kautta. Suosituimmilla bloggaajilla on omat tuotteensa, jotka ovat löytäneet tiensä jo Ultankin hyllyille.

Kauneudenhoitotuotteissa verkkokaupan osuus on globaalisti noin 7 %, ja Ultalla osuus on samaa luokkaa. Suuret kosmetiikkayhtiöt miettivät tarkkaan eri brändiensä strategiat: kalliiden merkkien eksklusiivisuutta korostetaan oikeilla jakelukanavilla. Verkkokauppa Amazon ei ainakaan vielä ole oikea kanava kalliimpien merkkien myyntiin. Ultan vahvuus on ollut kyky saada jakeluunsa laajasti kaikenlaisia merkkejä. Ultan parhaat asiakkaat ostavat tuotteita sekä verkkokaupasta että myymälöistä. Tällaisen asiakkaan kokonaisostot ovat 2,7–kertaiset verrattuna vain kaupoissa asioiviin. 

Ultan myymälöissä sekä kalliimpien että omien merkkien myyntihyllyillä on mahdollisuus kokeilla tuotteita. Verrattuna LVMH:n omistamaan Sephora-ketjuun Ultan myymälät ovat sekä sijainniltaan että ilmapiiriltään esikaupunkimaisempia. Erona tavaratalojen kosmetiikkaosastoihin on myyjien määrä ja toiminta. Kun tavarataloissa merkkikohtaiset myyjät ovat innokkaasti vetämässä asiakastaan edustamansa merkin kokeiluihin, saavat Ultan myymälöissä asiakkaat vapaammin kokeilla tuotteita itse. Myyjä on saatavilla apuun, mutta ilman merkkikohtaista painotusta. Asiakkaat tulevat Ultan myymälöihin tyypillisemmin ystävättärien kuin lastensa kanssa.

 

 Kuva 2: Ultan pääkonttorin vieressä oleva mallimyymälä, jota käytetään henkilökunnan koulutukseen

 

Ultan kanta-asiakasohjelmassa on noin 25 miljoonaa jäsentä. Asiakkaille lähetetään edelleen paperisia tarjouslehtiä. Hintataso on sama kuin muissakin jakelukanavissa. Paljon ostavat saavat alennusta kanta-asiakasohjelman pisteiden kautta, mikä on vahva houkutin muuten varsin tiukan hinnoittelukurin tuotteissa.

Ensimmäisiä hiipumisen merkkejä osoittanut värikosmetiikka tuo noin puolet Ultan myynnistä. Ihonhoito tuo viidenneksen samoin kuin hiustenhoidon tuotteet. Ultan joustava myymäläkonsepti mahdollistaa tuotetarjonnan muokkaamisen kysynnän mukaan. Palveluita käyttää toistaiseksi vain 6 % kanta-asiakkaista ja liikevaihdosta ne tuovat 5 %.  

 

 Kuva 3: Ultan kanta-asiakasohjelman pistetaulukko

22.8.2019

FIM Brands

FIM Brands -rahasto sijoittaa maailmalla tunnettuihin yhtiöihin, joiden tuotemerkeillä on vahva side kuluttajaan. Nämä yhtiöt hyötyvät kulutuskysynnän kasvusta, jota tukevat monet pitkäaikaiset trendit, kuten kehittyvien markkinoiden keskiluokan voimakas kasvu ja kulutustottumusten kehittyminen sekä länsimaiden väestön ikääntyminen ja vaurastuminen. Brändiyhtiöihin on helppo samaistua. Niiden tuotteet ovat tuttuja jokapäiväisestä elämästämme. Brändiyhtiöillä on usein pitkä ja menestyksekäs historia takanaan ja ne ovat omien kategorioidensa markkinajohtajia. Näiden pääosin kansainvälisten suuryritysten tuloskehitys on useimmiten erinomaista ja vakaata. Yhtiöillä on hinnoitteluvoimaa ja erinomainen kannattavuus. Menestyvien brändiyhtiöiden asema on vahva, ja ne tarjoavat hyviä tuottoja tasaisesti pitkällä aikavälillä.

Riski
Tuotto 1 kk -0,06 %
Tuotto alusta 6,39 %

Haluatko jutella sijoitusasioista? 

Jätä yhteydenottopyyntö, niin katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa sinua varainhoitoon ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa

Jätä yhteydenottopyyntö

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki,  Asiakaspalvelu 09-61346250, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön, eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.