Ei itketä enää, Argentiina

Argentiinaa pidettiin pitkään maana, jolla oli loistava menneisyys. Reilut sata vuotta sitten maa kuului maailman vauraimpien joukkoon – olihan sillä runsaasti hyvää viljelysmaata. 1950-luvulta asti suhteellinen asema on heikentynyt, ja maassa on lähinnä menty kriisistä toiseen muutaman vuoden nousukausia lukuun ottamatta. Poliittinen tilanne on ollut erittäin epävakaa, ja 1900-luvulla sotilaat kaappasivat vallan peräti kuusi kertaa. 

Viimeiset 30 vuotta Argentiinassa on vallinnut demokratia, mutta tätä kautta ovat leimanneet populistiset presidentit, jotka ovat ajaneet maan talouden useita kertoja kaaokseen. Maan suurin puolue on Partido Justicialista (PJ), joka perustuu Juan ”Evitan mies” Peronin mukaan nimetylle peronismille. Peronisteihin ovat mahtuneet sekä uusliberalistinen presidentti Carlos Menem että vasemmistolaiset Nestor ja Cristina Kirchner, eikä puoluetta voidakaan luokitella selkeästi oikeistoon tai vasemmistoon. Yleensä peronismin kannattajat kuuluvat alempiin yhteiskuntaluokkiin, ja populistien vahva kannatus kumpuaa epätasaisesta varallisuuden jaosta.

Shokkiterapiaa potilaalle

Argentiina on ajautunut maksukyvyttömyyteen (default) ainakin seitsemän kertaa ulkomaisissa lainoissa ja viisi kertaa pesolainoissa. Yksityisiä yrityksiä on kansallistettu, inflaatiotilastoja on väärennetty, maassa on ollut pääomanvientikielto keskuspankin reservien kuihduttua ja inflaatio on laukannut kymmenien prosenttien tahtia. Vuosituhannen alussa koettiin jopa 2 000 %:n hyperinflaatio.

Mutta kuka vanhoja muistaa, sitä tikulla silmään! Onneksi sijoittajat katsovat tulevaisuuteen, sillä tällä hetkellä on toiveita paremmasta. Vuoden 2015 lopulla presidentiksi valittiin kolmen puolueen koalition Cambiemoksen yhteisehdokas Mauricio Macri. Buenos Airesin entinen pormestari Macri on pistänyt tuulemaan ja ajanut läpi lukuisia reformeja lyhyessä ajassa. Ensin valuutta devalvoitiin ja pääomakontrollit purettiin. Macri neuvotteli velkojen takaisinmaksun niin sanottujen korppikotkarahastojen kanssa, mikä avasi Argentiinalle ovet kansainvälisille rahoitusmarkkinoille. Sähkön hintaa on nostettu vaiheittain jopa moninkertaiseksi, mikä on tuonut konkurssin partaalla keikkuneet tuotanto- ja jakeluyhtiöt takaisin elävien kirjoihin. Populismin vuosina argentiinalaiset eivät maksaneet juuri mitään vedestä, kaasusta tai sähköstä.

Keskuspankki asetti alkuvuonna rahapolitiikan keskiöön inflaation hallinnan, ja finanssipolitiikassa pyritään budjetin tasapainoon lähivuosina. Shokkiterapia näyttää jo purevan: Argentiinan talous on kääntynyt viimeisen puolen vuoden aikana noin 3 %:n kasvuun.

Argentiinasta sijoittajien suosikki

Osallistuin syyskuun lopussa Buenos Airesissa järjestettyyn sijoittajakonferenssiin. Teimme jo vuoden alussa muutamia sijoituksia Argentiinaan, mutta olemme olleet turhankin varovaisia, kun katsoo maan huikeaa kurssikehitystä. Paikallisessa valuutassa pörssi on noussut noin 60 % tänä vuonna, euroissakin mukavat 30 %. Tämä siitä huolimatta, että kesällä koettiin lyhyt takaisku, kun MSCI ei nostanut Argentiinaa frontier-luokasta kehittyvien markkinoiden luokkaan. Viime vuonna nousua kertyi euroissa 23 %, pesoissa 45 %. Sijoittajat tuntuvat uskovan, että markkinoiden perustekijöissä on vihdoinkin tapahtunut muutos – ”this time it’s different”.  

Parhaat sijoitusmahdollisuudet ovat mielestäni energia- ja pankkisektorilla, joihin FIM Frontierin sijoitukset maassa painottuvat. Argentiinalla on maailman kolmanneksi suurimmat liuskekaasu- ja öljyreservit Vaca Muertan kentällä. Löydös tehtiin vuonna 2010, mutta sen hyödyntäminen oli aluksi hidasta Argentiinan monien ongelmien vuoksi. Nyt Macrin myötä investoinnit ovat lähteneet rajuun kasvuun kansainvälisten öljy-yhtiöiden ja paikallisten kumppanien yhteistyöprojekteina. Tuotannon huippu saavutettaneen vuoden 2030 vaiheilla, ja on hyvä korostaa, että potentiaali on samaa luokkaa kuin USA:n vastaavissa projekteissa. Hallitus nosti kaasun hinnan tilapäisesti 7,5 dollariin kiihdyttääkseen investointeja. Tämä on kaksi kertaa maailman markkinahintaa enemmän. Hinta laskee neljän vuoden kuluessa normaalitasolle.

Argentiinan pankkisektori on varsin kehittymätön, sillä korkean inflaation aikaan säästäminen ei ollut suosittua. Tällä hetkellä lainojen kysyntä on kääntynyt voimakkaaseen kasvuun, ja pankit ovat nostaneet lisää osakepääomaa pystyäkseen vastaamaan kysyntään. Markkinat ovat nielaisseet suuretkin annit hetkessä. Suurimmat yksityiset pankit ovat erittäin kannattavia, koska lainakorot ovat korkealla ja talletuksille ei makseta juuri korkoa. Asuntolainamarkkinat ovat vasta lähdössä liikkeelle uuden lainsäädännön myötä.

Armahdus veronkiertäjille

Argentiinan peso on heikentynyt tänä vuonna suhteessa dollariin noin 10 %, mikä on itse asiassa vähän, kun huomioidaan maan yli 20 %:n inflaatio. Valuuttaa on tukenut valuuttavarannon kasvu, joka osittain johtuu kasvaneista ulkomaisista sijoituksista mutta myös menestyksekkäästä veroarmahdusohjelmasta. Kuten monissa muissakin epävakaissa maissa, varakkaat kansalaiset tyypillisesti piilottavat suuren osan varoistaan ulkomaille. Veroarmahduksella pyritään houkuttelemaan näitä varoja takaisin omaan maahan tai ainakin saamaan ne pimeästä päivänvaloon, jotta niistä voidaan periä veroa. Armahdusohjelman puitteissa vero on 0–15 % summasta riippuen. Argentiinalaiset ilmoittivat peräti 116 miljardin dollarin edestä varoja, joista valtio keräsi 10 miljardin verotulot.

Toistaiseksi vasta pieni osa varoista on kotiutettu, mutta luottamuksen kasvaessa näin varmaan vähitellen tapahtuu. Tämä voi hyödyttää esimerkiksi kiinteistösektoria. Arvioiden mukaan rekisteröimättömiä varoja on ulkomailla peräti 500 miljardin edestä eli suunnilleen vuotuisen bruttokansantuotteen verran. Huima summa selittyy historialla. Vuonna 2001 hallitus muutti kansalaisten dollaritalletukset pesoiksi tilanteessa, missä peso devalvoitui 75 %. Tästä syystä dollarit on mieluummin talletettu kansainvälisiin pankkeihin.   

Lokakuun välivaalit tärkeät

Argentiinalaiset näyttävät olevan väsyneitä populismiin. Korkeasta inflaatiosta huolimatta Macrin suosio on säilynyt korkealla 52 %:n tasolla (ns. approval ratio). Etukäteen pelättiin, että lokakuun 22. päivä pidettävistä välivaaleista voisi tulla koetinkivi Cambiemokselle, mutta elokuussa pidetyt esivaalit sujuivat yli odotusten. Markkinoiden tunnelman kannalta jännin kamppailu käydään Buenos Airesissa, jossa ”CFK” eli edellinen presidentti Cristina Kirchner kamppailee tasaväkisesti senaattorin paikasta Cambiemoksen ehdokkaan Esteban Bullrichin kanssa. Cambiemoksen kannatus on kasvanut huikeasti koko maassa viimeisen vuoden aikana. Puolue hyötyy peronistien hajaantumisesta CFK:n kannattajiin ja maltillisempiin peronisteihin.

Alkaa näyttää mahdolliselta, että Macri voitaisiin valita toiselle kaudelle vuoden 2019 presidentin vaaleissa, mikä olisi positiivista reformipolitiikan jatkuvuudelle. Persoonana Macri on hyvin asiakeskeinen eroten siten useista maanosan poliitikoista, jotka tunnetaan lähinnä karismastaan. Näyttääkin siltä, että Argentiinan uusi äänestäjäsukupolvi on aikaisempaa pragmaattisempi eikä niin altis populismille.

Haluatko jutella sijoitusasioista? 

Jätä yhteydenottopyyntö, niin katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa sinua varainhoitoon ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa

Jätä yhteydenottopyyntö

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki,  Asiakaspalvelu 09-61346250, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön, eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.