Amerikkalaisosakkeet ovat kalliita – mutta onko niitä varaa ohittaa?

Viime vuoden erinomaisten tuottojen jälkeen tämä vuosi on ollut osakesijoittajalle haastavampi. Maailman osakemarkkinoiden tuotot ovat pinnistelleet vain vaivoin plussan puolelle. Keskiarvo ei kuitenkaan kerro koko totuutta. Monilla markkinoilla tuotot ovat jääneet nollaan tai jopa miinukselle, ja esimerkiksi useiden sijoittajien suosikkimarkkinat Kiina ja Intia ovat laskeneet reippaasti. Yksi markkina kuitenkin erottuu myönteisesti joukosta, sillä viime viikkojen turbulenssista huolimatta Yhdysvaltain osakkeet ovat tuoneet lähes kymmenen prosentin tuotot.

Suomalaiset sijoittajat suhtautuvat usein epäileväisesti Yhdysvaltain osakkeisiin. Varsinkin viime aikoina presidentti Donald Trumpin myötä USA:n on odotettu ajautuvan isoihin ongelmiin, ja siksi amerikkalaisia osakkeita on helposti vältelty. Tämä vuosi, kuten itse asiassa koko vuosikymmen, on kuitenkin ollut yhdysvaltalaisosakkeiden kulta-aikaa. Sijoittaja, joka on jättänyt amerikkalaisosakkeet pois salkuistaan, on menettänyt mehevät tuotot.

Yhdysvaltain osakemarkkinat muodostavat markkina-arvoltaan yli puolet koko maailmasta, joten ne selittävät yksin lähes koko tämän vuoden globaalit osaketuotot. Siten maan poisjättäminen tarkoittaa omien sijoitusmahdollisuuksiensa voimakasta kaventamista, kun iso osa maailman johtavista yhtiöistä puuttuu salkusta.

Globalisaation myötä markkinajohtajien asema on entisestään vahvistunut. Kun ennen yritykset keskittyivät tavoittelemaan johtavaa asemaa lähinnä kotimarkkinoillaan, nyt yksittäinen yhtiö voi hallita koko maailmaa. Yhdysvaltalaisyritykset ovat näyttäneet tässä suuntaa, ja niinpä moni maailman megajättiläinen onkin peräisin USA:sta. Esimerkiksi teknologiasektorin valtiaat FAANG-yhtiöt (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) ovat markkinajohtajia kautta maailman ja samalla nousseet koko maailman osakemarkkinoiden veturiksi.

Vaikka Donald Trumpin politiikasta voi olla montaa mieltä, hänen kaudellaan Yhdysvaltain osakkeet ovat nousseet vahvasti. Varsinkin tämän vuoden alun veroalet ovat tukeneet taloutta ja erityisesti yritysten tuloksia. Sen sijaan kauppasota ei ole hyväksi taloudelle ja sen kielteisiä vaikutuksia alkaa vähitellen näkyä. Toistaiseksi kauppakiistoista ei ole kuitenkaan ollut USA:n osakkeiden kääntäjäksi. Ensinnäkin talous on kehittynyt muutoinkin niin vahvasti, että kauppasotahaitat ovat jääneet taka-alalle, ja toisekseen Trumpin ajatus voi olla, että vaikka tullit ovat kaikille haitallisia, ne kuitenkin haittaavat Yhdysvaltoja vähemmän kuin muita maita. Tämä voi osaltaan selittää USA:n osakkeiden ylivoimaista kehitystä maailman markkinoilla tänä vuonna.

Yhdysvaltain osakkeiden tulisikin muodostaa osa jokaista sijoitussalkkua. Vaikka uhkakuvia on aina nähtävissä, ovat USA:n osakkeet kerta toisensa jälkeen osoittaneet selviytyvänsä haasteista. Finanssikriisi lähti liikkeelle Yhdysvalloista, mutta silti rapakon takana talous ja markkinat ovat toipuneet selvästi muita alueita ripeämmin. USA:n osakkeiden arvostus on muuta maailmaa kalliimpi, mutta niin se on aina ollut. Laadusta joutuu maksamaan, mutta useimmiten se on kannattanut. Hyvät yhtiöt ja vahva markkina-asema ovat olleet pidemmän päälle paras tae osaketuotoille. Ja tällä saralla muilla mailla on vielä paljon kiinniotettavaa verrattuna Yhdysvaltoihin.

Lippo Suominen

Päästrategi | @LippoSuominen

050 345 5692

Haluatko jutella sijoitusasioista? 

Jätä yhteydenottopyyntö, niin katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa sinua varainhoitoon ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa

Jätä yhteydenottopyyntö

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki,  Asiakaspalvelu 09-61346250, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön, eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.