Joulurallia ei tullutkaan, osakkeet neutraalipainoon

Osakemarkkinoiden syksyn heikkous ei ole hellittänyt. Nostimme osakkeet lievään ylipainoon markkinoiden lokakuisen turhan ripeän laskun jälkeen, kun odotimme joulurallin nostavan markkinoita. Pienen noususpurtin jälkeen markkinat ovat kuitenkin painuneet alamäkeen talous- ja tulosnäkymien heiketessä, joten laskimme viime viikolla osakkeet takaisin neutraalipainoon. Odotamme reippaan heilunnan jatkuvan, sillä näkymiin tarvitaan lisää vakautta ja luottamusta ennen kuin osakkeiden pysyvän nousun ainekset ovat kasassa.

Osakkeet ovat nousseet vahvasti jo lähes kymmenen vuotta finanssikriisin jälkeen. Matkan varrella on ollut erilaista huolta, murhetta ja kriisiä, jotka ovat koetelleet nousua, mutta kerta toisensa jälkeen osakkeet ovat jatkaneet ylöspäin. Tällä kertaa murheita tulee useammasta suunnasta yhtä aikaa. Vielä on ennenaikaista sanoa, kuinka suureksi vyöryksi ongelmat kertyvät, mutta huonojen uutisten virta vetää ainakin lähiaikoina mattoa osakkeiden alta.

Talous- tai tulostaantuma?

Sijoittajien tunnelmat ovat synkistyneet syksyn mittaan selvästi. Uutisvirrat taloudesta, kauppasodasta ja markkinoilta ovat heikentyneet odotettua nopeammin. Tiedot eivät indikoi, että mitään välitöntä talousromahdusta olisi näköpiirissä, mutta suunta on laaja-alaisesti sama, eli talouden parhaat kasvuajat ovat ohi. Nyt suuri kysymys on, miten paljon tahti hiipuu. Osakkeet on jo hinnoiteltu kasvutahdin taittumisen mukaan, mutta riskit pelättyä kovemmasta hidastumisesta ovat kasvaneet uutisvirran mukana.

Osakkeiden arvostus on laskenut syksyllä, ja varsinkin suhteessa korkoihin osakkeet ovat edullisia. Arvostus houkuttelee kuitenkin vain, jos yritykset pystyvät vähintäänkin säilyttämään tuloskuntonsa. Kovaa tuloskasvua ei tarvita, mutta suunnan pitää kuitenkin olla ylöspäin. Ensi vuoden tuloskasvuennusteet ovat viime viikkoina kääntyneet alaspäin. Talouskasvun hiipuminen yhdessä kauppasotavarovaisuuden ja kustannuspaineiden nousun kanssa hyydyttävät tuloskasvua ensi vuonna. Toistaiseksi kasvuennusteet ovat edelleen kohtuullisen hyviä, mutta niitä korjataan parhaillaan alaspäin.

Vakautta vaaditaan

Lokakuussa povasimme markkinan loppuvuoden piristäjiksi keskuspankkien pehmeämpää linjaa ja kauppasotaneuvotteluissa edistymistä. Molempia on saatu, mutta ne eivät ole riittäneet vakuuttamaan sijoittajia. Keskuspankkien varovaisuutta tulkitaan nyt pelkona talouden näkymien heikkenemisestä, ja kauppasodassa puolestaan todellisia ratkaisuja ei vieläkään ole näkyvissä. Epävarmuus kalvaa sijoittajia lähiaikoina. Käteisvaroja on edelleenkin runsaasti sivussa odottamassa parempia sijoitusaikoja, mutta rahat laitetaan liikkeelle vasta, kun luottamus talouden ja yritysten näkymiin kasvaa. Taantumapelot ovat heränneet, eikä niitä saada hetkessä käännettyä.

Perusskenaariossamme emme usko globaaliin taantumaan ensi vuonna, vaan lähinnä kasvun maltilliseen hidastumiseen. Tässä ympäristössä osaketuotot jäävät melko vaisuiksi ja heilunta on voimakasta. Riskit ovat kuitenkin kasvaneet. Laskimme viime viikolla osakkeet neutraalipainoon suosituksissamme odottamaan tilanteen selkiytymistä. Osakkeiden pitkä nousu on jälleen tienhaarassa. Jos talous vakautuu, tarjoavat osakkeet selvästi parhaat tuottomahdollisuudet ensi vuonna. Jos talouden pitkä nousu on kuitenkin hyytymässä, on osakkeilla edessä lisäpudotusta.

Lippo Suominen

Päästrategi | @LippoSuominen

050 345 5692

Haluatko jutella sijoitusasioista? 

Jätä yhteydenottopyyntö, niin katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa sinua varainhoitoon ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa

Jätä yhteydenottopyyntö

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki,  Asiakaspalvelu 09-61346250, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön, eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.