Miltä näyttää talousvuosi 2019?

Talousvuoteen 2018 sisältyi monia käänteitä ja tapahtumia. Kuluvana vuonna maailmantalouden kasvu saavutti huippunsa, inflaatio nopeutui ja keskuspankit ottivat verkkaisia askeleita kohti normaalimpaa rahapolitiikkaa. Suomessa talouskasvu oli hyvällä tasolla.

Ensi vuodesta on tulossa mielenkiintoinen talousvuosi. On brexit-takarajaa, vaaleja ja kauppakiistaa. Talousriskeistä ja poliittisestä epävarmuudesta huolimatta maailmantalouden kasvunäkymät ovat verraten hyvät. S-Pankin joulukuun talousennusteen mukaan maailmantalouden kasvu hidastuu vuodesta 2018 ja edessä on paluu normaaliin kasvuun. Protektionismin nousu ja globaalin aktiviteetin vaimeneminen hidastavat maailmankaupan kasvua.

Inflaationäkymät ensi vuodelle ovat hieman laimentuneet raakaöljyn hinnan laskettua hiljattain. Toisaalta palkkojen nousu hyvän työllisyyskehityksen seurauksena pitää yllä inflaatiota yleisen kustannustason nousun lisäksi. Keskuspankkien näkökulmasta inflaatio pysyy ensi vuonna lähellä niiden tavoitetasoja.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin veropaketin aiheuttama sokerihuuma haihtuu taloudesta ja yhdessä kiristyvän rahapolitiikan kanssa talouden kasvuvauhti tasaantuu 2,5 prosenttiin.

Kehittyvissä maissa talouskasvu jatkuu verraten hyvänä, mutta epäyhtenäisenä. Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset tuontitullit vaikuttavat enemmän Kiinan talouteen. Elvytystoimilla Kiina pyrkii lieventämään tuontitullien kielteisiä talousvaikutuksia. Intiassa talouskasvu pysyy vahvana ensi vuonna. Venäjällä ja Brasiliassa kansantalouden kasvu on verraten vakaata.

Euroalueen talous kasvaa alle kahden prosentin vauhtia ensi vuonna. Maakohtaiset kasvuerot leviävät. Kotimainen kysyntä pysyy verraten vahvana viennin vedon ollessa maltillisempaa. Euroopan keskuspankin (EKP) rahapolitiikka tukee talouden aktiviteettia. Mikäli pohjainflaatio nousee euroalueella, EKP pystyisi nostamaan korkoa ensi vuoden lopulla. Markkinoiden odotus EKP:n koronnostolle on varsin vähäinen tällä hetkellä. Loppuvuonna myös EKP:n pääjohtaja vaihtuu. Vuoden päästä keskuspankin pääjohtaja voi hyvin olla suomalainen.

Suomessa talouskasvu on mukiinmenevää ensi vuonna. Ennustamme Suomen talouden kasvavan 1,7 prosenttia. Kotitalouksien kulutus toimii kasvuveturina, viennin ja investointien kehittyessä rauhallisemmin. Suomen talousvuotta värittävät eduskuntavaalit huhtikuussa. Uudella hallituksella on mielenkiintoiset vuodet edessä.

Mitkä ovat sitten keskeisimmät riskit vuoden 2019 talousnäkymille? Suurimmat riskit maailmantalouden näkymille muodostavat Yhdysvaltojen keskuspankin kiristyvä rahapolitiikka, protektionismin nousu ja poliittinen epävarmuus.

Kiteytetysti ensi vuonna talouskasvu jatkuu verraten hyvänä, vaikka kasvuhuippu on jäänyt taakse. Poliittista epävarmuutta esiintyy sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Brexit-sopassa käännytään loppusuoralle. Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakiistassa voidaan odottaa siirtoja alkuvuonna.

Edessä häämöttää siis mielenkiintoinen talousvuosi.

Timo Hirvonen

Pääekonomisti | Twitter: @HirvonenTimo

040 549 2476

Haluatko jutella sijoitusasioista? 

Jätä yhteydenottopyyntö, niin katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa sinua varainhoitoon ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa

Jätä yhteydenottopyyntö

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki,  Asiakaspalvelu 09-61346250, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön, eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.