Vanha jaksaa vielä

Osakemarkkinoiden pitkää nousuputkea koeteltiin taas lokakuussa, kun osakkeet laskettelivat reippaaseen alamäkeen. Huolet kuitenkin helpottivat jälleen kuukauden loppua kohden. Syksyn alamäen jälkeen sijoittajien liiallinen toiveikkuus on nyt poispyyhitty, ja osakkeet ovat aiempaa houkuttelevammin hinnoiteltuja, joten nostimme osakkeet ylipainoon suosituksissamme markkinalaskun jälkeen.

Maailman osakemarkkinat ovat nousseet pian jo kymmenen vuotta finanssikriisin jälkeen, mikä huolestuttaa sijoittajia. Kuinka kauan nousu voi enää jatkua? Markkinoiden nousu ei kuitenkaan kuole vanhuuteen, vaan osakkeiden alamäkeen tarvitaan syy. Vanhuus aiheuttaa kuitenkin sen, että nousu hidastuu ja herkkyys erilaisille riskeille kasvaa. Pienemmätkin ongelmat voivat tällöin syöstä kurssit alamäkeen, ainakin väliaikaisesti. Osakemarkkinoiden nousu on jo pitkällä ja siksi sitä tullaan testailemaan jatkossakin, mutta vanha jaksaa monesti yllättävän hyvin, myös osakemarkkinoilla.

Nousua koeteltiin

Lokakuussa saimme kokea pitkän nousun jälkeisiä markkinatunnelmia, kun osakkeet olivat selvässä alamäessä. Laskua seliteltiin aluksi Yhdysvaltain nousevilla koroilla, mutta sen jälkeen perusteet laskulle vaihtelivat. Kiinan talouskasvun heikkeneminen, Italian budjettivaje, USA:n suuryhtiöiden tulokset, kauppasota ja monet muut seikat vaihtelivat puheissa sijoittajien etsiessä syitä laskulle, mutta lopulta mitään yksittäistä selittäjää ei löydetty.

Osakkeiden pitkäaikaisempi lasku on aina historiassa vaatinut toteutuakseen globaalin taantuman. Mikään tämänkertaisen laskun selityksistä ei ole noussut riittäväksi syyksi, joka painaisi maailmantalouden ja yritysten tulokset pitkäaikaiseen alamäkeen. Pahimmillaan useampikin seikka voisi syöstä talouden laskuun, mutta se vaatisi ongelmien äärimmilleen virittymistä. Näin ei toistaiseksi ole. Tiedot taloudesta ympäri maailman kertovat kohtuullisen vahvasta kasvusta. Kasvuhuippu on ohitettu, mutta hidastuminen on maltillista.

Osakkeet ylipainoon laskun jälkeen

Samaan aikaan yritysten tulokset ovat hyvässä kasvussa. Yhdysvalloissa tulokset kasvavat tänä vuonna poikkeuksellisen ripeästi maan veroalen ansiosta, mutta muuallakin kasvu on edelleen hyvissä kantimissa. Tulospettymyksiä on nähty eri puolilla, mutta ne ovat ensisijaisesti johtuneet turhankin toiveikkaiksi viritetyistä odotuksista, eivätkä niinkään oikeasti heikoista tuloksista. Osakkeet ja tulokset ovat kehittyneet syksyllä eri suuntiin. Tilanne ei voi jatkua tällaisena pitkään, vaan jommankumman on annettava periksi. Uskomme, että osakemarkkinat kääntyvät jälleen ylöspäin tulosten nousun perään.

Laskimme osakkeet peruspainoon loppukeväästä kurssien noustua reippaasti ja riskien kasvettua. Markkinalaskun jälkeen lokakuun lopulla nostimme osakkeet jälleen ylipainoon, kun sijoittajien tunnelmat kääntyivät turhankin happamiksi. Aivan viime päivinä kursseissa on nähty nousua uutisvirran käännyttyä parempaan suuntaan. Tasaista osakkeiden voittokulkua sijoittajien on turha odottaa, sillä kohonneet korot USA:ssa, Kiinan talouskasvun hidastuminen ja kauppasota puhuttavat sijoittajia myös jatkossa. Huonoihin uutisiin on kuitenkin jo varauduttu sijoitusmarkkinoilla, ja siten uutisrintamalla hyväksi uutiseksi riittää jo se, että pahimmat pelot eivät toteudukaan.

Riskit ja mahdollisuudet tasapainossa eri markkinoilla

Vuoden alussa osakemarkkinoiden selkeä voittaja ovat olleet Yhdysvaltain osakkeet, jotka kalliista arvostuskertoimistaan huolimatta ovat nousseet vahvasti tulosten vetäminä. Ensi vuonna tulosten kasvutahti hiipuu, joten parhaat voitot Amerikasta ovat jo menneet. Siksi pidämme suosituksen peruspainossa. Eurooppa ja kehittyvät markkinat ovat selvästi edullisempia markkinoita, mutta niissä myös kasvuhuippu on ohitettu selvemmin. Vaisujen odotusten jälkeen näiden markkinoiden on helpompi yllättää myönteisesti, mutta pidemmällä tähtäimellä alueiden taloushaasteet rajoittavat nousua.

Korkomarkkinavuosi on ollut sijoittajalle odotetun vaikea. Vähäriskisten korkojen taso on matala ja korkojen pieni nousu on syönyt lainojen vähäisetkin tuotot. Valtionlainoja on heiluttanut Italian politiikka, mutta uskomme Italian korkojen nousun olevan ohi vähitellen. Korkeamman riskin markkinoilla puolestaan marginaalien leventyminen on painanut lainojen arvoja. Jatkossakaan korkosijoittajalle ei ole luvassa helppoja tuottoja. Riskit ja mahdollisuudet ovat tasapainossa eri korkomarkkinoiden välillä, joten pyrimme hyvällä hajautuksella tasaamaan eri markkinoiden heilahduksia.

Lippo Suominen

Päästrategi | @LippoSuominen

050 345 5692

Haluatko jutella sijoitusasioista? 

Jätä yhteydenottopyyntö, niin katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa sinua varainhoitoon ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa

Jätä yhteydenottopyyntö

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki,  Asiakaspalvelu 09-61346250, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön, eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.