Siirry suoraan sisältöön

2020 – jatkoajan jatkoaika?

Mennyt vuosi on jälleen opettanut, että osakemarkkinoiden nousu ei helpolla hyydy. Vaisukin uutisvirta on riittänyt nostamaan markkinoita, kun odotukset ovat olleet alhaalla. Ensi vuonna on luvassa lisää maltillista talouskasvua, mutta se ei enää siivitä osakkeita samanlaiseen lentoon, kun toiveikkuuskin on kohonnut. Suuntaamme uuteen vuoteen neutraalissa osakepainossa.

Vuonna 2019 osakemarkkinoiden nousu on ollut poikkeuksellisen vahvaa. Täytyy kuitenkin muistaa, millaisista lähtökohdista vuoteen startattiin. Viime vuoden lopussa osakkeet laskivat kovaa, kun taantumapelot ja erilaiset riskit valtasivat sijoittajien mielet. Vaikka niin talous kuin yritysten tulokset ovat kehittyneet vaisusti, ei mikään viime talven isoista riskeistä ole toteutunut, ja siten taantumapelot ovat vähitellen hälvenneet. Sijoittajien helpotuksen huokaus onkin vuoden mittaan siivittänyt osakkeita voimakkaaseen nousuun.

Uuteen vuoteen 2020 suunnatessa talousodotukset ovat pitkälti samanlaiset, joita tämä vuosi toi tullessaan. Luvassa olisi siis maltillista kasvua. Kohtuullisen uutisvirran markkinavaikutuksessa on kuitenkin suuri ero. Kun vuosi sitten pelot hallitsivat sijoittajien mieliä, olivat kohtuullisetkin uutiset odotuksia parempia. Nyt odotukset ovat korkeammalla, joten samalla talouskehityksellä ei päästä enää vastaavaan nousukiriin. Odotukset talouden kehityksestä tukevat edelleen osakkeita, mutta parantuneiden odotusten ja kiristyneen arvostuksen myötä osakkeiden kehitys on ailahtelevampaa ja tuotot jäävät selvästi alemmiksi.

Lisäksi riskit ovat yhä koholla. Taloussuhdanne suuntaa jo reilusti toiselle vuosikymmenelle, joten sen herkkyys takaiskuille on kasvanut. Pidämmekin osakkeet neutraalipainossa salkuissamme odottaessamme maltillisia tuottoja ja heiluvia kursseja. Vuoden 2020 sijoituspolut voivat kuitenkin kääntyä eri suuntiin, joten sijoittajan on oltava valppaana. Ohessa ensi vuoden markkinakulkuvaihtoehtoja, jotka voivat kääntää osaketuotot jälleen yllätysvahvoiksi tai vaihtoehtoisesti syöstä markkinat viimein alamäkeen.

Perusskenaario – jatkoajan jatkoaika

Voimakkaat elvytystoimet niin valtioilta kuin varsinkin keskuspankeilta pelastivat tämän vuoden talouskehityksen. Ensi vuonna onkin luvassa jatkuvaa elvytystä, kun talouden pyörät pidetään pyörimässä vaikka väkisin. Poikkeuksellisen pitkä talouden kasvukausi saa siis edelleen jatkoa – suhdanne on jo jatkoajan jatkoajalla. Yritykset eivät kuitenkaan saa nauttia talouden vakaudesta täysimääräisesti, sillä yritysten tulosmarginaalit kiristyvät vähitellen palkkojen ja muiden kustannusten noustessa. Siksi tuloskasvu jää matalaksi.

Pienikin tuloskasvu kuitenkin tukee osakkeita, kun korkopuolen tuotot jäävät olemattomiksi. Sijoittajat metsästävät tuottoja osakkeista, mutta markkinat alkavat olla jo kalliita varsinkin Yhdysvalloissa, jolloin pienemmätkin pettymykset keikuttavat kursseja välillä alaspäin. Politiikka pysyy otsikoissa USA:n presidentinvaalit etunenässä, mutta sen markkinavaikutukset ovat vähäisempiä, kun sijoittajat ovat jo kyllästyneet politiikasta jankkaamiseen. Ajoittaisia säikähdyksiä se kuitenkin aiheuttaa. Kokonaisuutena sijoittajan vuosi jää vaisuksi, kun tuottotasot laskevat tästä vuodesta kautta linjan.

Hyvä skenaario – kuplan rakentamista

Hyvässä skenaariossa talouden uhkien helpottaminen saa sijoittajat innostumaan markkinoista toden teolla. Talouskasvun pienikin kiihtyminen yhdistettynä keskuspankkien superelvytykseen luo hyvät ainekset osakekuplan rakentamiseen. Pitkä nousukausi ja jälleen tänä vuonna koettu pelkojen helpottaminen saa sijoittajat vähitellen yliluottavaisiksi. Kun aiemmatkin ongelmat on ratkottu, ja osakkeet ovat nousseet kerta toisensa jälkeen, niin käy jatkossakin. Tämä loisi pohjan aidon, perinteisen osakekuplan luomiseen. Kuplien hyvä puoli on se, että niitä on kiva rakentaa, kun tuotot ovat erinomaiset. Huono on taas se, että kun ne puhkeavat, on jälki rumaa. Talouskasvu ensi vuonna tuskin kiihtyy koville kierroksille, mutta osakemarkkinat voivat kiihtyäkin, jos tuottointo iskee sijoittajiin.

Huono skenaario – sittenkin taantuma

Kevään taantumapelot eivät johtaneet tänä vuonna taantumaan, koska ongelmat rajautuivat lopulta teollisuuteen ja maailmankauppaan, kun taas kuluttaja porskutti yhä vahvasti. Ensi vuoden suurimpia riskejä on, että teollisuuden ongelmat alkavat heikentää työllisyystilannetta ja kulutus hyytyy. Siitä seuraava kierre voisi painaa talouden taantumaan eri puolilla maailmaa. Tähän asti keskuspankit ja valtiot ovat elvytyksillään ja velkaantumisen kasvattamisella onnistuneet kerta toisensa jälkeen pelastamaan talouden, mutta nyt pelastuskeinot alkavat olla vähissä. Taantuma olisi myrkkyä osakemarkkinoille, jotka syöksyisivät voimakkaaseen laskuun, kun taas valtionlainat tuottaisivat hyvin rahan hakeutuessa hinnasta riippumatta turvasatamiin. Tämä uhkakuva oli sijoittajilla mielessä, kun lähdettiin tähän vuoteen, mutta nyt sen todennäköisyys on selvästi vähentynyt. Taantumapelkojen uusi herääminen ei ole poissuljettua, mutta näyttää siltä, että niitä on lykätty taas kauemmas tulevaisuuteen. Ehkä niitä murehditaan taas ensi vuoden lopulla?

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.