Siirry suoraan sisältöön

Ei hyvä, mutta pelättyä parempi

Kun odotukset ovat tarpeeksi alhaalla, riittää vaisukin uutisvirta sijoittajalle. Tämä on pitkälti ollut markkinoiden tilanne tänä vuonna. Matalien korkojen aikakaudella sijoittaja ei tarvitse vahvaa kasvua, vaan jo pahimpien pelkojen helpottaminen riittää tukemaan osakemarkkinoita. Maailmantalouden riskit ovat vähitellen vähentyneet, joten nostimme osakkeet neutraalipainoon salkuissamme.

Lokakuu oli jonkinasteinen helpotuksen kuukausi sijoittajille. Politiikan saralla otettiin pieniä edistysaskelia, eikä vuoden kolmannen neljänneksen tuloskausi tuottanut pelättyjä pettymyksiä. Vaikka talousuutiset olivat ailahtelevia, ei merkkejä välittömästä taantuman uhasta ilmaantunut. Kuukauden alussa osakkeet hakivat vielä vauhtia alemmista kursseista, mutta päätyivät lopulta pieneen kiriin kuukauden lopulla, kun uutisvirta piristyi. Euron vahvistumisen myötä tuotot maailmalta jäivät kuitenkin varsin maltillisiksi.

Vaisukin riittää

Tähän vuoteen lähdettiin huolestuneissa tunnelmissa viime vuoden lopun jyrkän laskun jälkeen. Vuosi ei ole tuonut mukanaan erityisen hyviä uutisia, mutta ei myöskään isoja pettymyksiä. Maailmantalouden kasvuvauhti on hidastunut laaja-alaisesti ja yritysten tuloskasvu on hyytynyt. Kasvun hiipuminen on kuitenkin kaikista riskitekijöistä huolimatta jäänyt rajalliseksi. Yksittäisissä maissa on esiintynyt selviä ongelmia, mutta maailmantalouden jätit Kiina ja USA porskuttavat edelleen eteenpäin, vaikka niidenkin kasvutahti on hiipunut.

Talouden näkymät ovat vähitellen vakautumassa, ja taantumapelot ovat siirtymässä kauemmas tulevaisuuteen. Teollisuuden heikkous on painanut taloutta tänä vuonna, mutta selkein hidastuminen on helpottamassa. Palvelusektori on puolestaan kulutuksen vetämänä pitänyt pintansa. Lisätukea talous on saanut keskuspankeilta ja valtioilta, jotka ovat puskeneet edelleen uutta elvytystä. Vaikka teho onkin hiipunut, elvytys vakauttaa kasvua.

Yrityksille tämä vuosi ollut haastava, kun kysynnän vaisuus ja raaka-aineiden hintojen lasku yhdessä kasvavien kustannuspaineiden kanssa ovat painaneet tuloskasvun nolliin. Tuloskasvun pohjat ovat kuitenkin jäämässä taakse. Kovin ripeäksi tulostahti ei kiihdy maltillisen talouden ympäristössä, mutta merkittävään laskuun tarvittaisiin taantumapeikkojen uutta heräämistä.

Politiikka on poliitikkojen käsissä

Politiikka on ollut koko vuoden markkinoiden isoimpia uhkakuvia. Yleisesti on varauduttu huonoihin uutisiin politiikan saralta. Lokakuu kuitenkin osoitti, että pakon edessä poliitikotkin voivat saada aikaan edistysaskelia, tai ainakin välttää tilanteen heikkenemisen. Briteissä EU-erossa saatiin uusi sopimusehdotus, joka ei saanut parlamentin hyväksyntää, mutta johti uusiin vaaleihin joulukuussa. Lopullista ratkaisua Brexitille saadaan yhä odottaa, mutta toisaalta riskit sopimuksettomasta erosta ovat myöskin vähentyneet.

Kauppasodassa puolestaan edetään kohti välirauhaa. Talouskasvun heikkeneminen ja ensi vuoden presidentinvaalien läheneminen luovat USA:lle ja Kiinalle paineita saada kauppatilanne vakautumaan. Kauppasodan käänteitä saadaan ihmetellä vielä tulevinakin vuosina, mutta jo se, että tilanne ei pahene lähiaikoina rauhoittaa sijoittajien mieliä. Poliitikot voivat saada (hyviäkin) päätöksiä aikaan, kun paine on riittävän suuri.

Osakkeet neutraaliin painoon

Kaiken kaikkiaan kulunut vuosi on mennyt riskien välissä navigoidessa. Pahat törmäykset on kuitenkin vältetty. Jatkossakaan ei olla selvillä vesillä, mutta tiettyä helpotusta tilanteeseen on nähtävissä. Nostimme kuukauden alussa osakkeet neutraalipainoon salkuissamme markkinanäkymien muututtua aiempaa tasapainoisemmiksi. Vahvaa nousua osakkeissa on vaikea nähdä niin kauan kuin talous- ja tuloskasvu pysyvät hitaina, mutta toisaalta laskupaineet ovat helpottaneet. Osakepuolella Suomi jatkaa suosikkinamme. Tuloskausi on saanut Suomessa aikaan isoja otsikoita yksittäisten yritysten takia, mutta kokonaisuudessaan tulokset olivat lähellä odotuksia. Helsingissä osinkotuotto on edelleen vahva ja odotukset monin paikoin alas poljettuina, joten kotimaiset osakkeet tarjoavat mahdollisuuksia.

Korot pysyvät alhaalla, vaikka lasku näyttääkin toistaiseksi loppuneen, joten korkopuolelta on turha odottaa kovin kummallisia tuottoja. Riskien helpottaminen näkyy myös korkopuolella, jossa nostimme riskiset korkomarkkinat neutraalipainoon. Kaikkein vähäriskisimmiltä, ja vähätuottoisimmilta, markkinoilta eli valtionlainoista ja rahamarkkinoilta puolestaan vähennämme sijoituksia.

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.