Siirry suoraan sisältöön

Helpotusrallin jälkeen on aikalisän paikka

Osakemarkkinoiden vuoden alku on ollut poikkeuksellisen vahva, toki poikkeuksellisen heikon viime vuoden lopun jälkeen. Viranomaisten tukitoimet tai lupaukset niistä ovat poistaneet sijoittajien pelot välittömästä taantuman uhasta, jota pelättiin vuoden lopussa. Odotukset talouden kasvusta ovat kuitenkin heikentyneet, mikä rajoittaa osakkeiden nousua jatkossa. Voimakkaan helpotusrallin jälkeen osakemarkkinat ovat alttiita pettymään, joten pidämme lievän alipainon osakkeissa.

Maaliskuun alussa tulee täyteen kymmenen vuotta osakemarkkinoiden kääntymisestä nousuun finanssikriisin jälkeen keväällä 2009. Maailman osakkeet ovat euromääräisesti tuottaneet yli 300 prosenttia noustuaan noista pohjista. Matkan varrella on mahtunut muutamia isompia korjausliikkeitä, joista viimeisin osui viime vuoden loppuun. Peloista huolimatta talous ja markkinat ovat kerta toisensa jälkeen onnistuneet selättämään pahimmat ongelmat ja pysymään kasvu-uralla, usein viranomaisten toimien ansiosta. Niin näyttää käyvän tälläkin kertaa.

Tekohengitystä

Viime vuoden lopun markkinalaskun taustalla olivat pelot talouden selkeästä jäähtymisestä. Kiinan kasvupudotus, USA:n jatkuvat koronnostot ja kauppasodan kiihtyminen olivat kaikki tekijöitä, jotka olisivat voineet painaa maailman talouden selvään alamäkeen. Myönteistä on, että kaikkiin näihin huoliin on saatu helpotusta. Kiinan viranomaiset ovat jälleen käynnistäneet hurjan elvytyksen maan kulutuksen kiihdyttämiseksi, Yhdysvaltain keskuspankki on ilmoittanut lopettavansa koronnostot ainakin toistaiseksi ja kauppasodassa on tullut selväksi, että sen kärjistymistä halutaan välttää kaikin keinoin.

Nämä kaikki hyvät uutiset ovat kohentaneet sijoittajien tunnelmia joulukuusta. On selvää, että pahimmat kauhuskenaariot vältetään jälleen. Aiempina vuosina viranomaiset ovat tekohengittäneet talouden kohtuulliseen vireeseen hädän hetkellä, ja vanhat keinot on otettu nytkin käyttöön, mikä on riittänyt sijoittajien tunnelmien piristämiseen.

Ympäristö heikentynyt

Vaikka globaali taantuma vältetäänkin, maailmantalouden ja yritysten näkymät ovat heikentyneet viime syksystä. Kiina ei palaa vanhoihin hurjiin kasvulukemiinsa, euroalueella talous keikkuu joissain maissa taantuman partaalla, eikä USA:ssakaan ole luvassa uutta veroalea nostamaan kasvua. Maailman talouskasvu hidastuukin viime vuodesta. Kasvun hidastuminen heijastuu selvästi myös yritysten tuloksiin. Pari edellistä vuotta nautittiin maailmalla yli 15 prosentin tuloskasvusta. Tämän vuoden tuloskasvuodotukset ovat kuitenkin puolittuneet syksyn kymmenestä prosentista noin viiteen prosenttiin. Vuoden alussa tulosten odotetaan jopa laskevan ennen kuin vuoden lopulle odotetaan parempia lukemia.

Pettymyksiäkin luvassa

Helpotusrallin myötä osakemarkkinat ovat palanneet lähestulkoon syksyn huipputasoilleen. Syksyllä maailma näytti vielä ruusuiselta. Vaikka pahimmat pelot eivät toteudukaan, näkymät eivät enää ole yhtä vahvat kuin syksyllä. Helpotusralli onkin mennyt turhan pitkälle lyhyellä tähtäimellä. Sijoittajien huomio on ollut lähinnä myönteisissä asioissa. Vaisummat uutiset taloudesta ja tuloksista on ohitettu olankohautuksella, ja todettu, että kyllä nekin kohta parantuvat.

Kun nyt on saatu helpotusta monelle saralle, jatkossa myönteisiä yllätyksiä on vaikeampi tulla. Kiinan elvytys on jo fakta samoin kuin USA:n keskuspankin koronnostojen loppuminen. Kauppasodan osalta odotetaan, että jonkinlainen ”riittävä” ratkaisu löytyy, joten sekin on jo pitkälti arvopapereiden hinnoissa, vaikka sopimuksesta puuttuu vielä sinetti. Sijoittajien huomio voi siirtyä politiikasta vaisuun talous- ja tulosuutisvirtaan, mikä rajoittaa osakkeiden nousua jatkossa. Pidämmekin osakkeissa lievän alipainon ennallaan. Odotamme osakkeiden heiluvan tänä vuonna voimakkaasti, ja reippaan nousurallin jälkeen nyt on hyvä hetki ottaa pieni aikalisä ja odottaa parempia ostonpaikkoja.

Kiinan elvytys tukee kehittyvien maiden osakkeita

Pidämme rahamarkkinoilla normaalia suuremman osuuden varoja odottamassa tuottavampien sijoituskohteiden löytymistä. Korkopuolella riskiset high yield -yrityslainat puolestaan ovat alipainossa, koska pitkällä edenneessä taloussuhdanteessa ne ovat pettymysten tullessa yksi herkimmistä laskijoista.

Kehittyvät markkinat ovat olleet syksyn jälkeen osakemarkkinoiden vahvin lenkki, vaikka helmikuu olikin niille vaisumpi kuukausi. Suosimme edelleen kehittyviä markkinoita, koska niiden arvostuksessa on selkein nousuvara. Lisäksi kehittyvien markkinoiden osakkeita auttavat Kiinan massiiviset elvytystoimet ja kauppasodan helpottaminen. Selkeimmän pettymyksen on jälleen tuottanut Japani, joka ei kaikista elvytystoimistaan huolimatta ole onnistunut katkaisemaan taantuma- ja deflaatiokierteitään. Japanin osakkeet jatkavat alipainossa.

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.