Siirry suoraan sisältöön

Jatkuuko alkuvuoden suotuisa talouskehitys?

Poliittinen epävarmuus, vaihtelevat talousluvut ja osakemarkkinoiden nousu ovat leimanneet alkuvuoden talouskehitystä.

Maaliskuun talousennusteessamme totesimme, että ”riskeistä huolimatta talouden pohjavire on monissa maissa vähintään kohtalainen. Keskuspankkien kevyt rahapolitiikka tukee talouden aktiviteettia. Myös finanssipolitiikka on lievästi elvyttävää osassa talouksia. Myönteinen palkka- ja työllisyyskehitys pitää yllä kotitalouksien kulutusta. Heikko lenkki on vienti, johon poliittinen epävarmuus ja kauppasota ovat iskeneet. Merkkejä on kuitenkin siitä, että Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakiistassa ja Britannian EU-erossa eli Brexitissä päästäisiin ratkaisuihin, jotka vahvistaisivat talouden toimijoiden luottamusta ja tukisivat talouskehitystä.”

Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä talouskasvu oli euroalueella, Kiinassa ja Yhdysvalloissa odotuksia parempaa. Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakiista heikensi teollisuuden ja vientisektorin tunnelmia monissa maissa. Tämä näkyi teollisuuden heikentyneenä luottamuksena ja vaisuina tuotantolukuina. Sen sijaan kotimarkkinoiden kysyntä pysyi vahvana monissa maissa. Työllisyyden kasvu ja palkkojen nousu tukivat kotitalouksien kulutusta. Nämä tekijät vahvistivat palvelusektorin luottamusta.

Keskuspankkien U-käännökset rahapolitiikassa ovat tukeneet talouden aktiviteettia ja osakemarkkinoita. Yhdysvalloissa maan keskuspankki Fed on kärsivällinen ohjauskoron muutosten suhteen. Fed itse arvioi nostavansa korkoa kerran ensi vuonna. Markkinat odottavat seuraavaksi Fedin laskevan korkoa. EKP tulee pitämään keskuspankkikorot nykytasoilla vuoden 2019 loppuun asti. Vaimean inflaation ja kohtalaisen talouskasvun johdosta keskuspankit pitävät ohjauskorot alhaisilla tasoilla pidemmän aikaa. Euroalueella markkinakorot pysyvät alhaalla pitkään. Korkomarkkinat odottavat, että kolmen kuukauden Euribor-korko, joka on tällä hetkellä -0,30 prosenttia, nousee nollatasolle vasta vuoden 2022 keväällä.

Myös Suomen talouskehitys on jatkunut myönteisenä ja ennustetun mukaisena tämän vuoden alussa. Talous kasvoi 1,9 prosentin vauhtia tammi-helmikuussa. Vienti on kehittynyt varsin myönteisesti. Vähittäiskaupan kasvu on ollut kohtalaista. Rakentamisessa nähdään vaimeampaa aktiviteettia. Positiivista on, että työllisyyden kasvu on edelleen hyvää. S-Pankin maaliskuun ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 1,6 prosenttia tänä vuonna. Tämä ennuste on edelleen kohdallaan.

Suurimmat riskit talousnäkymille tälle vuodelle ovat Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppakiista sekä presidentti Donald Trumpin mahdolliset tuontitullit autoteollisuudelle. Euroopassa huolenaiheita ovat Brexit ja Italian poliittinen tilanne. Poliittisen epävarmuuden osalta kannattaa huomioida, että vaikka epävarmuus oli alkuvuonna hyvin korkealla osakemarkkinoiden ja talouden kehitys oli kuitenkin suotuisaa.

Vaikka kauppakiistassa ja Brexitissä ratkaisut ovat venyneet pidempään kuin maaliskuussa arvioimme, odotamme edelleen, että pahimmat negatiiviset lopputulemat vältetään.

Alkuvuoden taloustilastojen perusteella voidaan arvioida, että talousennusteemme tälle vuodelle on pitkälti kohdallaan. Odotamme talouskasvun hidastuvan, mutta pysyvän kohtalaisena Suomessa ja maailmalla tänä vuonna. Mikäli Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppakiistassa ei löydetä myönteistä ratkaisua, talouskasvu on tänä vuonna maailmalla muutaman prosenttiyksikön kymmenyksen heikompaa kuin maaliskuussa ennustimme.

Talouskasvu maailmalla ja Suomessa

  2017 2018 2019e 2020e
Maailma  3,6  3,6  3,4  3,2
         
Yhdysvallat  2,2  2,9  2,3  1,7
Euroalue  2,4  1,8  1,1  1,4
Iso-Britannia  1,7  1,4  1,4  1,4
Ruotsi  2,1  2,3  1,8  1,8
Suomi  2,7  2,3  1,6  1,4
Japani  1,7  0,7  1,0  0,8
Kehittyneet maat yht.  2,3  2,2  1,8  1,6
         
Kiina  6,9  6,6  6,2 6,0 
Intia  6,7  7,5  7,4  7,3
Brasilia  1,0  1,2  2,0  2,0
Venäjä  1,5  1,7  1,6  1,7
Kehittyvät maat yht.  4,7  4,6  4,5  4,4

 

Lähde: IMF, Tilastokeskus ja S-Pankin maaliskuun 2019 talousennuste

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.