Siirry suoraan sisältöön

Kauppasodan paluu

Niinhän siinä taas kävi, että kun taivaanranta näytti kirkkaalta, myrskypilvet pääsivät yllättämään sijoittajat. Osakemarkkinoiden vuoden alun nousu kääntyi roimaksi laskuksi toukokuussa, kun kauppasota palasi takaisin entistä kovemmilla kierroksilla. Riskit pysyvät tavallista suurempina jatkossakin, kun hiipuva talouskasvu saa uusia iskuja lisääntyvistä kauppatulleista. Osakkeet jatkavat salkuissamme alipainossa. Laskimme kehittyvät osakemarkkinat neutraalipainoon viime kuussa kauppasodan kärjistymisen takia.

Alkuvuosi oli huhtikuuhun saakka sijoittajille myönteisten yllätysten saattelema. Yllätyksiä riitti vielä toukokuussakin, mutta nyt suunta vaihtui heikoksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin twiitti kuukauden alussa palautti Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppasodan markkinoiden ykköspuheenaiheeksi. Koko alkuvuoden Trumpin hallinto oli viestinyt kauppaneuvottelujen etenevän myönteisesti, joten äkkinäinen Kiinan tuontitullien korotus oli märkä rätti sijoittajien naamalle.

Osakkeet painuivat toukokuussa reippaaseen yli viiden prosentin laskuun. Tosin kannattaa muistaa, että vuoden alusta osakkeet ovat edelleen nousseet yli 12 prosenttia viime kuun alamäestä huolimatta. Laskukärjessä olivat Kiinan osakkeet, joihin kauppasodan suorat vaikutukset iskevät kaikkein voimakkaimmin. Laskimme kehittyvien maiden osakkeet ylipainosta neutraaliin toukokuussa. Yleisesti ottaen olemme olleet varovaisia osakkeissa keväällä, sillä nousu on ollut turhan kovaa ja samalla riskit ovat päässeet sijoittajilta unohtumaan. Nyt riskit valitettavasti muistuttivat jälleen olemassaolostaan. Pidämme osakkeet salkuissamme edelleen alipainossa.

Mistä ratkaisu kauppasotaan?

Kauppasota palasi nopeasti markkinoiden parrasvaloihin toukokuussa. USA:n tuontitullien korotus 25 prosenttiin kiinalaisille tuotteille ja Huawein toiminnan estäminen veivät kauppataistot uudelle tasolle. Kiinalta odotetaan seuraavaksi vastauksia, jotka voivat olla esimerkiksi vientirajoituksia USA:n tarvitsemille tuotteille, kuten harvinaisille maametalleille niin kuin on huhuttu. Kiina voi myös rajoittaa yhdysvaltalaisten yritysten toimintaa, heikentää valuuttaansa tai laittaa omistamiaan USA:n valtionlainoja myyntiin. Uhkat kauppasodassa ovatkin kohonneet uudelle tasolle. Kauppakahinat Kiinan kanssa eivät edes riittäneet, vaan aivan toukokuun lopussa USA ilmoitti tulleista myös Meksikon suuntaan, jos maahanmuutto-ongelmaa ei saada kuriin.

Neuvotteluhalukkuutta ei ole näkyvissä, vaan lähinnä toistensa syyttelyä, joten edessä voi olla pitkiä ongelmia maailmankaupassa. Toistaiseksi tullien suorat vaikutukset ovat olleet maltillisia, mutta tullien kohotessa ja levitessä ne alkavat syödä talouskasvua selvemmin. Lisäksi epävarmuus vaikuttaa kulutus- ja investointiaikeisiin. Heikkenevä talous voi pidemmän päälle lisätä paineita jonkinlaisen kauppasovun löytämiseen, sillä tuskin kukaan tavoittelee taloustaantumaa. Donald Trumpin ensisijainen pyrkimys on tulla valituksi uudelle presidenttikaudelle marraskuussa 2020, eikä talouden taantuma helpottaisi uudelleenvalintaa, joten neuvotteluhalukkuutta voi vähitellen löytyä, vaikka tilanne onkin tällä haavaa haastava.

Korot ennätysalhaalla

Kauppasota painaa jo ennestään vaisuja talous- ja tulosnäkymiä. Toisaalta keskuspankit ja valtiot ovat alkaneet tukitoimiin taloutta auttaakseen, mikä lievittää tuhoja. Sen seurauksena korot ovat jälleen laskeneet ja esimerkiksi Saksan valtionlainakorot ovat alempana kuin koskaan historiassa. Samalla keskuspankkien koronnosto-odotukset ovat kääntyneet odotuksiin laskusta. Lainanottajille tämä on tietenkin hyvä uutinen, mutta sijoittajille se tarkoittaa yhä heikkeneviä tuottomahdollisuuksia. Talousriskien kasvettua yrityslainojen marginaalit ovat levinneet, joten yrityslainojen arvot ovat jälleen painuneet alamäkeen. Pidämmekin high yield -yrityslainat alipainossa salkuissamme.

Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat jälleen usvan peitossa. Liikkeet ovat olleet voimakkaita ja pysyvät sellaisina jatkossakin. Toistaiseksi riskit ovat kallellaan alaspäin ja siksi osakkeet pysyvät alipainossa salkuissamme. Kannattaa kuitenkin muistaa, että niin kuin tilanne kärjistyi nopeasti, voi tilanne myös helpottaa yllättäen. Kun korkomarkkinoiden tuottomahdollisuudet ovat erittäin vähäiset, houkuttelevat osakkeet sijoittajia heti, jos kauppakiistoihin saadaan selkeyttä. Hyvä hajautus ja maltillinen riskinotto ovat tärkeimpiä keinoja navigoida tämän hetken myrskytuulissa.

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.