Siirry suoraan sisältöön

Keskuspankkien varassa

Voivatko keskuspankit pelastaa talouden ja markkinat jälleen kerran, vaikka muuten näkymät heikkenevät? Tämä kysymys on pyörinyt sijoittajien mielissä viime kuukausina. Luottamus keskuspankkeihin on riittänyt kirittämään markkinoita, mutta tehtävä on käymässä aina vain haastavammaksi. Emme usko keskuspankkien kaikkivoipaisuuteen vaan laskemme osakkeiden painoa entisestään arvostuksen kiristyttyä ja riskien kasvettua.

 

Erikoisuus markkinoissa on ollut se, että tuotot eivät ole perustuneet hyviin uutisiin, vaan pikemminkin heikkoihin”

Meillä on takana erikoinen sijoitusvuosi 2019, tai ainakin sen ensimmäiset seitsemän kuukautta. Lähestulkoon kaikki sijoituskohteet ovat olleet nousussa. Osakkeista on saatu vuoden alun rallin myötä erinomaiset tuotot, ja samaan aikaan korot ovat painuneet alemmaksi kuin kukaan osasi vielä edes tähän vuoteen lähtiessä kuvitella.

Toinen erikoisuus markkinoissa on ollut se, että tuotot eivät ole perustuneet hyviin uutisiin, vaan pikemminkin heikkoihin. Talous- ja tuloskasvu ovat laaja-alaisesti hidastuneet ympäri maailman ja politiikassa näkymät ovat menneet lähinnä huonompaan suuntaan. Heikkouden hetkellä sijoittajien katseet ovat kääntyneet keskuspankkeihin ja toiveisiin lisäelvytyksestä. Keskuspankit näyttävät vastaavan lupauksiin ja keventävän ennestään superkevyttä rahapolitiikkaa entisestään, mutta se ei yksin riitä markkinoiden nostamiseen jatkossa.

Vieläkö paukkuja riittää?

Keskuspankit ovat finanssikriisin jälkeen olleet markkinoiden nousun takuumiehiä. Ensin korot laskettiin nollaan ja, kun se ei riittänyt, alettiin ostaa joukkolainoja, jotta korot painuisivat yhä alemmas. Taloudessa onkin saatu aikaan pitkä, kymmenen vuotta kestänyt nousukausi. Normaalisti tässä vaiheessa suhdannetta korot olisivat jo kohonneet selvästi pohjiltaan ja keskuspankit olisivat palanneet tavanomaiseen työjärjestykseen. Nyt korot ovat kuitenkin talouden nousun jälkeen yhä supermatalat, varsinkin Euroopassa. Niinpä keskuspankkien mahdollisuus elvyttää markkinoita uuteen nousuun ovat aiempaa heikommat.

Osakkeiden lisänousua on vaikea saada aikaan pelkillä elvytyslupauksilla, jos samaan aikaan talouskasvu heikkenee. Elvytyksen pitäisikin alkaa purra oikeasti niin, että talous- ja tuloskasvu alkaisivat jälleen kiihtyä. Markkinoilla todisteita paranemisesta on odotettu ja toivottu, mutta vielä niitä ei näy, joten osakkeiden nousu on koetuksella. Vahvan rallin ja samaan aikaan jatkuneen tulosodotusten laskun myötä osakkeiden arvostus on kiristynyt, joten merkkejä vahvemmasta kasvuympäristöstä tarvitaan.

Osakkeiden alipainoa kasvatetaan

Talouden suhdannehaasteiden lisäksi politiikka on jatkuva, yhä uudelleen esiin nouseva uhka markkinoille. Kauppasodassa toiveet jonkinlaisen ratkaisun löytymisestä kohosivat kesäkuun USA:n ja Kiinan huipputapaamisen myötä, mutta USA:n presidentti Trumpin elokuun alun yllätysilmoitus uusista kymmenen prosentin tulleista kiinalaistuonnille vei tilannetta jälleen huonompaan suuntaan. Kiinalta on nyt puolestaan luvassa vastatoimia, kuten valuutan heikentämistä, joten kauppasotakierre on jälleen käynnissä. Samaan aikaan Britannian uusi pääministeri on viemässä maata kohti sopimuksetonta EU-eroa, Iranin ja USA:n välit ovat kuumentuneet Persianlahdella ja Hong Kongissa on levottomuuksia, joten politiikan puolella on luvassa kiireinen, mutta valitettavasti tuskin myönteinen, syksy.

Olemme olleet varovaisia osakemarkkinoiden suhteen koko vuoden alun ajan, eivätkä viimeisimmät uutiset ole hälventäneet epäilyksiämme, vaan pikemminkin päinvastoin, joten lisäämme alipainoa entisestään. Alkuvuoden nousun jälkeen osakkeiden osuus salkuissa on kasvanut, mutta nyt painamme ne jälleen selvempään alipainoon salkuissa.

Kallista elvytysvaraa

Alueellisten osakemarkkinoiden näkymät ovat ristiriitaiset. Yhdysvallat ovat olleet markkinoiden johtotähti tänä vuonna. Rapakon takana on hyvässä kunnossa olevia yrityksiä ja elvytysvaraa enemmän kuin muualla maailmalla. Toisaalta osakkeiden arvostus on selvästi muita kovempi. Eurooppa ja Suomi ovat puolestaan olleet vaisuja sekä osakemarkkinoilla että taloudessa eivätkä näkymät ole edelleenkään kirkastuneet. Kehittyvät maat ovat Kiinan elvytyksestä ja kauppasodasta riippuvaisia, joten muita alueita maltillisemmasta noususta huolimatta, niiden suosiminen on riskialtista tällä hetkellä. Siksi emme nostakaan osakkeista erityistä suosikkia esiin.

Korkopuolella joukkolainojen hintojen nousu on ollut laaja-alaista. Supermataliksi vajonnut yleinen korkotaso ja parempien tuottojen metsästys yrityslainoista ovat painaneet korkoja ja tuoneet mainioita tuottoja sijoittajille. Matalan korkotason ympäristössä haluamme pitää riskit kurissa, joten kaikkein riskipitoisimmat high yield -yrityslainat ovat salkuissamme alipainossa, ja rahamarkkinat puolestaan pienessä ylipainossa.

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.