Siirry suoraan sisältöön

Metsä kiinnostaa kun markkinat heiluvat

Media on uutisoinut hiilinieluista ja bioinvestoinneista innokkaasti viime aikoina. Poliitikot ja metsäalan tutkijat ovat vuoron perään esitelleet julkisuudessa omia näkemyksiään metsävaroista, hiilinieluista ja siitä, paljonko puuta voidaan kestävästi hakata. Millainen sijoituskohde metsät ovat juuri nyt?

Suomen pinta-alasta 86 prosenttia on metsätalousmaata, ja metsäteollisuus on keskeinen hyvinvoinnin tuoja Suomessa.

Juuri metsistä saaduilla tuloilla maksettiin aikoinaan pitkälti myös sotakorvaukset, ja sitä kautta Suomen metsäteollisuuskin pääsi kunnolla vauhtiin. Tänä päivänä metsäteollisuus tuo yli viidenneksen Suomen vientituloista ja työllistää erityisesti maakunnissa. Metsät pitävät erityisesti maaseudun elinvoimaisena.

Metsä on hyvä hajautuskohde perinteisten sijoitusomaisuuden luokkien kylkeen.”

Sen lisäksi, että metsät luovat työpaikkoja, metsät muodostavat myös merkittävän osan suomalaisten varallisuudesta. Suomessa on lähemmäksi 700 000 metsänomistajaa, ja yli puolet kotimaan metsämaasta on yksityisessä omistuksessa.

Suomalaisena metsänomistajana on ollut hienoa huomata viimeisen parin vuoden aikana, että metsäteollisuus lisää investointejaan Suomeen. Tällä hetkellä teollisuudella on suunnitteilla useita uusia tuotantolaitoksia. Investointien ja tuotannon kasvusta huolimatta puuston kasvu ja hiilensidontakyky ovat kuitenkin Suomessa lisääntyneet. Tämä on positiivinen kehityssuunta, ja suurin osa metsäsijoittajista haluaa pitää huolen siitä, että hakkuumäärät pysyvät järkevinä.

FIM Metsä -rahastossa pyrimme hakkaamaan metsistä puuta keskiarvoisesti vähemmän kuin puusto kasvaa, sillä näin pidämme omalta osaltamme hiilinielua kurissa ja mahdollistamme metsien kestävän käytön myös tulevaisuudessa. Lisäksi sertifioimme ostamamme metsätilat aina, kun lainhuudatukset ja lohkomiset on suoritettu sekä metsät inventoitu. 70 prosenttia metsistämme on FSC-sertifioitu ja loput metsät ovat PEFC-sertifioituja.

Kaikista edellä mainituista syistä metsien omistaminen on järkevää liiketoimintaa. Alkuvuoden perusteella näyttää myös siltä, että sijoittajien kiinnostus kiinteään omaisuuteen on lisääntynyt voimakkaasti, kun perinteiset sijoitusmarkkinat ovat heiluneet. Metsät ovatkin hyvä hajautuskohde sijoituksille nyt ja tulevaisuudessa.

Näin syntyvät metsärahastojen tuotot

Siihen, miten hyvin metsärahasto tuottaa vaikuttaa moni tekijä. Metsäkiinteistöjen ostamisen lisäksi tuottoon vaikuttaa se, miten hyvin puuston arvo kasvaa, miten hakkuutulot puustosta kehittyvät ja miten maan arvo sekä kantohinnat muuttuvat.

15.6.2021

FIM Metsä A

Metsäkiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto

Riski
Tuotto 1 kk 3,16 %
Tuotto alusta 6,73 %

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.