Siirry suoraan sisältöön

Mitä Donald Trump on saanut aikaan?

Donald Trump vannoi Yhdysvaltain presidentin valan pari vuotta sitten ja on nyt presidenttikautensa puolivälissä. Mitkä ovat hänen tähänastiset saavutuksensa? Osakekurssit ovat nousseet, työllisyys on lisääntynyt ja talous on kasvanut. Miten paljon presidentti on kehitykseen vaikuttanut? Trumpin Twitter-tilin mukaan kaikki on hänen aikaansaannostaan. Vastaus ei kuitenkaan ole ihan näin yksiselitteinen. 

Yhdysvaltojen presidenttien vaikutus osakemarkkinoihin ja talouskasvuun on rajallinen. Historiallisesti talouskasvu ja osakemarkkinoiden tuotot ovat olleet vahvempia, kun demokraatit ovat hallinneet Valkoista taloa. Vuodesta 1949 lähtien demokraattipresidenttien kausilla talous on kasvanut keskimäärin 4,3 prosenttia ja republikaanipresidenttien kausilla keskimäärin 2,5 prosenttia vuodessa.

Republikaaniehdokas Donald Trumpin nousu Yhdysvaltain presidentiksi vuonna 2017 vahvisti kuluttajien ja yritysten luottamusta nopeasti. Etenkin yritysveroastetta laskenut vuoden 2018 massiivinen veronkevennyspaketti nosti osakekursseja ja paransi yritysten tuloksia. Paketin vaikutukset reaalitalouteen eivät ole yhtä selvät. Pörssiyritykset kanavoivat osan veronhuojennuksista omien osakkeiden ostoihin ja osan tuotannollisiin investointeihin. Viime vuoden loppua kohden investointien kasvuvauhti kuitenkin vaimeni. Myös Trumpin aiheuttama kyttyrä talousluottamukseen on haihtunut viime aikoina. Veropaketin kääntöpuoli on, että Yhdysvaltojen liittovaltion vaje ja velka kasvoivat merkittävästi viime vuonna. Pidemmän päälle kasvava vaje luo paineita dollarin heikkenemiselle.

Trumpin talouspolitiikkaa leimaa vahvasti protektionismi. Amerikkaa pyritään tekemään taas suureksi. Presidentin saavutukset tällä saralla ovat ristiriitaiset. Perinteinen kansainvälinen monenkeskinen talousjärjestelmä on saanut kyytiä ja olemme siirtyneet uuteen aikakauteen, jossa diilejä tehdään yksittäisten maiden kanssa.

Miltä näyttää Yhdysvaltojen talous vuosina 2019–2020?

Rahoitusmarkkinoiden mittareiden mukaan Yhdysvaltojen talouden taantumariski on noussut viime aikoina. New Yorkin aluekeskuspankin mittarin mukaan todennäköisyys, että talous vajoaa taantumaan ensi vuonna, on 20 prosenttia.

Reaalitalouden ennakoivat tilastot eivät kuitenkaan viittaa taantuman lähestymiseen. Talouden perustekijät ovat hyvässä kunnossa, ja keskuspankki on viestinyt pidättyvänsä rahapolitiikan kiristämisestä, mikäli talouden näkymät tummenevat.

Yhdysvallat voisi ajautua taantumaan ensi vuonna, jos useat talousriskit realisoituisivat. Trump pystyy omalla politiikallaan pienentämään taantuman todennäköisyyttä joko vähentämällä poliittista epävarmuutta tai lisäämällä finanssipoliittista elvytystä.

Mitä tapahtuu Trumpin loppukaudella?

Tällä hetkellä hallinnon prioriteettilistalla korkealla keikkuu kauppakiista Kiinan kanssa. Kauppaneuvotteluiden aikalisä päättyy maaliskuun alkuun mennessä. Sekä Kiinassa että Yhdysvalloissa talouskasvun hidastuminen, talousnäkymien tummentuminen ja epävarmuuden kasvu lisäävät painetta löytää uskottava ja kestävä ratkaisu.

Yhdysvaltain hallinto sulkeutui osittain joulukuussa Meksikon rajalle kaavailtuun muuriin liittyvän kiistan takia. Hallinto saatiin avattua Yhdysvalloissa tammikuun lopussa. Seuraava takaraja on helmikuun puoliväli. Tilanne voi vielä kärjistyä uudelleen, sillä Trump haluaa muurin Meksikon rajalle ja demokraatit eivät sitä kannata. Lopullisen ratkaisun löytämisessä voi mennä vielä aikaa. Hallinnon 35 päivän sulku tulee heiluttamaan Yhdysvaltojen talouskasvua kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Poliittisella rintamalla silmukka kiristyy Trumpin ympärillä. Erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkinta valmistuu todennäköisesti kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Tutkimustulokset ja seuraamukset määrittävät pitkälti Trumpin presidenttikauden lopun. Mikäli selvitys päästää Trumpin vähällä, hänellä on varteenotettavat mahdollisuudet päästä toiselle presidenttikaudelle.

Talouskasvun jatkuminen ja kotitalouksien hyvä taloustilanne ovat tärkeät perusedellytykset, jotta Trump voisi voittaa vaaleissa syksyllä 2020. Oma veikkaukseni on, että demokraatit tulevat laittamaan kampoihin republikaaneille ennennäkemättömällä tavalla seuraavan parin vuoden aikana. Vuoden päästä alkavasta vaalikampanjasta tulee hyvin mielenkiintoinen.

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.