Siirry suoraan sisältöön

Näkymät happanevat, osakkeet alipainoon

Talouden ja varsinkin yritysten näkymät ovat heikentyneet nopeasti syksyn jälkeen ympäri maailman. Epävarmuus on korkealla, kun sijoittajat arvuuttelevat talouden riskejä ja hidastumisen tahtia. Tässä ympäristössä osakkeet heiluvat voimakkaasti ja riskit ovat lähiaikoina alaspäin. Vuoden alun nousupompun jälkeen laskemme osakkeet sijoituksissamme alipainoon ja laitamme varat rahamarkkinoille odottamaan suunnan selkiytymistä.

Osakkeiden kääntyessä syksyllä alamäkeen oli vaikea löytää käänteelle selkeää syytä, sillä talous- ja tuloskuvat näyttivät vielä hyviltä. Aivan vuoden lopussa maailman talouden näkymät alkoivat kuitenkin rapautua ripeään tahtiin, kun jo aiemmin tiedossa olleet tekijät, kuten Kiinan talouden hidastuminen ja kauppasodan uhka, alkoivat näkyä talouslukujen heikentymisenä. Kasvun hidastumisesta huolimatta talouden tahti on yhä kohtuullisen hyvä, mutta riskit ovat kasvaneet, mikä pitää sijoittajat hermostuneina.

Talouskasvun vaimeneminen iskee myös yrityksiin. Tuloskasvu oli häikäisevän vahvaa viime vuonna, mutta kasvu hyytyy tällä hetkellä nopeaan tahtiin. Ensi viikolla alkava vuoden 2018 viimeisen neljänneksen tuloskausi on vielä melko hyvä, mutta alkaneen vuoden kasvuodotuksia leikataan kovalla kädellä. Varovaisuus leimaa yrityksiä ennen kuin epävarmuus kauppasodan ja muiden talousuhkien ympärillä hälvenee. Tulosvaroituksia on jo saatu ja pettymysriskit ovat yhä korkealla.

Riskit koholla

Alkanut vuosi voi lopulta kääntyä osakesijoittajalle kohtuullisen hyväksi, jos talouden uhkakuvat eivät toteudu ja kasvun hidastuminen jää vain maltilliseksi. Toistaiseksi kuitenkin uhkat painavat näkymiä. Sekä pitkän, lähes kymmenen vuotta kestäneen nousukauden hiipuminen että monet poliittiset uhkakuvat (muun muassa kauppasota, Brexit, USA:n valtion toimintojen sulkeminen) syövät sijoittajien riskinottohalukkuutta. Näkymien heikkenemistä on jo hinnoiteltu markkinoilla. Osakkeiden arvostus on halventunut, mikä houkuttelee sijoittajat ajoittain ostolaidalle. Pysyvään nousuun markkinat eivät kuitenkaan käänny ennen kuin uutisvirta muuttuu myönteisemmäksi ja vahvistaa kohtuullisen kasvun jatkumisen.

Osakemarkkinoiden aaltoilu on ollut ja pysyy jatkossakin voimakkaana. Loppusyksyn nousuyrityksen hiipuessa laskimme osakkeet ennen joulua neutraalipainoon. Sen jälkeen osakkeet kokivat reippaan syöksyn, joka on lähestulkoon korjautunut vuoden alun helpotusrallin mukana. Riskit ovat kuitenkin yhä koholla, joten varovaisuus on tarpeen. Laskemme osakkeet lievään alipainoon viime päivien nousupompun jälkeen, kun toiveikkuutta on taas turhankin paljon. Siirrämme varat korkomarkkinoille, erityisesti rahamarkkinasijoituksiin, joista niitä voidaan ohjata nopeastikin tuottavampiin kohteisiin, jos markkinatilanne selkiytyy.

Rahamarkkinat ja kehittyvät osakemarkkinat ylipainoon

Teemme myös osake- ja korkomarkkinoiden sisällä muutoksia. Kehittyvät osakemarkkinat tarjoavat aiempaa enemmän mahdollisuuksia, vaikka kauppasotahuolet heiluttavatkin niitä. Paljon huolia on kuitenkin jo hinnoissa, sillä pitkän vaisun kehityksen jälkeen niiden arvostukset ovat painuneet alas. Kehittyvien maiden osakkeita on painanut Yhdysvaltain keskuspankin kiristämisen myötä vahvistunut dollari. Talousepävarmuus jarruttaa USA:n keskuspankin kiristystoimia jatkossa, mikä tukee kehittyvien maiden osakkeita. Laskemme puolestaan alipainoon Japanin osakkeet. Japanin talouden ”ikuisuustaantuma” ei näytä edelleenkään helpottavan, kun vientimarkkinat ovat paineessa ja valuuttakurssit heiluttavat maan osakkeita.

Korkomarkkinoilla rahamarkkinat nostetaan ylipainoon turvasatamana ja rahojen ”parkkipaikkana” odottamaan näkymien selkiytymistä. High yield -lainat ovat usein toimineet taantuman ennustajina, ja nytkin niiden hinnat ovat kääntyneet laskuun. Yritysten velkaisuuden kasvu, EKP:n lainojen osto-ohjelman päättyminen ja tuloskasvun heikkeneminen painavat lainoja jatkossakin, joten laskemme ne alipainoon.

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.