Siirry suoraan sisältöön

Negatiivinen on negatiivista

Euroopan keskuspankilta (EKP) odotetaan tällä viikolla koronlaskua. Markkinat odottavat, että talletuskorko, joka on jo valmiiksi 0,4 prosenttia miinuksella, lasketaan entistä enemmän miinukselle. Tämän uskotaan ja toivotaan vauhdittavan euroalueen kituliasta talouskasvua sekä kiihdyttävän inflaatiota.

Euroopan keskuspankin ajatus on, että, kun lainanotto on halvempaa, yritykset ja kuluttajat investoivat ja tuhlaavat enemmän, mikä auttaa taloutta. Kaikista aiemmista elvytystoimista huolimatta tämän ripeämpään kasvuun ei kuitenkaan valitettavasti ole päästy. Nyt tästä melko vaisusta kasvusta yritetään pitää kiinni kynsin hampain.

Maailman parantaminen elvyttämällä ei ollut helppoa ennen, mutta nyt – vuosikymmenen megaelvytyksen jälkeen – se on vielä vaikeampaa. Negatiiviset korot ovat uusin epäterve ilmiö rahoitusmarkkinoilla. Kun nollakorot eivät toimineet, painetaan korkoja nyt yhä syvemmin miinukselle. Mutta jos nollakorolla ei pystytty tekemään järkeviä investointeja, muuttaako miinusmerkkinen korko tilannetta ratkaisevasti?

Sivuoireet hyötyä suurempia?

Negatiivisilla koroilla on runsaasti selviä kielteisiä sivuvaikutuksia talouteen ja markkinoihin. Jossain kohtaa sivuvaikutukset voivat nousta suunniteltua myönteistä päävaikutusta suuremmiksi.

Ensinnäkin korkojen hypermataluus heikentää keskuspankkien mahdollisuutta tasoittaa ja säädellä suhdannevaihteluita. Jos korot ovat olemattomat nousukaudella, niitä ei voida merkittävästi leikata, kun laskusuhdanne iskee. Siten suhdannevaihtelut voimistuvat, mikä lisää talouden epävarmuutta ja laskee investointi-intoa. Pankeille puolestaan negatiiviset korot ovat myrkkyä. Perinteinen lainaustoiminta ei enää tuo rahaa, ja talletuksista joutuu maksamaan keskuspankille. Osittain kuluja voidaan siirtää eteenpäin, mutta ei täysimittaisesti. Jos pankkien vakavaraisuus kärsii heikkojen tulosten takia, joutuvat ne rajaamaan lainaustoimintaansa. Siten matalat korot eivät onnistu uimaan talouteen asti markkinamekanismin yskiessä.

Matalat korot houkuttavat velanottoon, ja riskinä on, että velkaa otetaan liian paljon tai väärästä syystä. Yrityksissä matala korko on lisääntyvissä määrin johtanut lisävelkaan. Raha ei ole kuitenkaan mennyt investointeihin, vaan sillä on ostettu takaisin omia osakkeita tai maksettu ylimääräisiä osinkoja. Yritysten, ja toki myös halpaa rahaa hyödyntävien valtioiden, kiihtyneen velanoton myötä järjestelmäriskit kasvavat.

Sijoittajat uudessa tilanteessa

Sijoittajille vaikutukset ovat moninaiset. Perinteinen, matalariskinen säästäminen on tehty kannattamattomaksi. Tällä pyritään lisäämään sijoituksia riskisempiin kohteisiin, mikä elvyttäisi taloutta. Negatiivisten korkojen vaikutus voi kuitenkin kääntyä päinvastaiseksi. Jos tileillä ja vähäriskisissä lainoissa rahojaan säästäneet huomaavat, että heidän tulevat tuottonsa ovat heikentyneet, he voivat päätyä säästämään entistä enemmän riskittömiin kohteisiin turvatakseen tulevaisuuttaan.

Myös rahoitusmarkkinoiden teorioita joudutaan uudelleenarvioimaan tässä ympäristössä. Jos osakkeiden arvostuskertoimia lasketaan nolla- tai miinuskorolla, voivat luvut nousta taivaisiin. Siksi hinnan määrittely on vaikeutunut. Toisaalta yhtiö, joka takoo vuodesta toiseen nollatulosta, voi olla hyvä sijoituskohde, jos nollakin on parempi vaihtoehto kuin miinustuotto muista lähteistä. Kauppakorkeakoulussa professorit raapivat varmasti tällä hetkellä päitään miettiessään, mitä opettaisivat rahoitusmarkkinoista uusille sukupolville.

Ymmärrän, että keskuspankkien alkaa olla mahdotonta poistua valitsemaltaan tieltä, joten lisää elvytystä on luvassa. Kuitenkin, jos lääke ei ole tähän mennessä toiminut, eli taloutta ei ole saatu kunnolliseen, omaehtoiseen kasvuun, lääkeannoksen tuplaaminen tuskin toimii myöskään. Ennemminkin lääkkeen suunnittelemattomat sivuvaikutukset lisääntyvät. Toisaalta myös lääkeriippuvuus voi entisestään pahentua, jolloin ”miinuskorkojen poikkeusympäristöstä” tuleekin pysyvä. Ei olisi ensimmäinen kerta maailman historiassa, kun hyvää tarkoittavat toimet kääntyisivätkin itseään vastaan ja lopulta hankaloittavat tilannetta entisestään.

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.