Siirry suoraan sisältöön

Oletko kyllästynyt markkinoiden epävakaaseen tuottoon?

Presidentti vahvisti 7.6.2019 lakimuutoksen, joka vaikuttaa siihen, miten sijoitusvakuutuksia kohdellaan jatkossa verotuksessa. Tiedätkö tarkalleen, miten muutokset vaikuttavat? Juuri nyt voi olla hyvä hetki tutustua Wealth Planning -palveluumme.

Presidentti vahvisti 7.6.2019 sijoitusvakuutuksia koskevan lakimuutoksen. Tähän asti sijoitusvakuutuksesta on voinut nostaa pääomia verotta siihen asti, että sopimuksessa on ollut jäljellä vain enää sijoitusten tuotto. Ensi vuodesta lähtien näin ei enää ole, vaan jokaisesta sijoitusvakuutuksesta tehdystä nostosta veronalaista pääomatuloa on suhteellinen osuus pääomalle kertyneestä tuotosta. Tämä on kuitenkin vain yksi esimerkki muuttuvasta lainsäädännöstä, joka vaikuttaa siihen, miten perheiden kannattaa omistaa varallisuuttaan.  

Moni meistä kuvittelee, että testamentin, edunvalvontavaltuutuksen ja mahdollisen avioehdon päivittäminen riittävät varallisuus- ja perintösuunnittelun työkaluiksi. Lisäksi monet meistä myös vaikenevat perimiseen liittyvistä kysymyksistä, kuten kävi ilmi taannoin teettämästämme kyselytutkimuksesta.Varallisuus- ja perintösuunnitteluun kannattaisi kuitenkin paneutua tarkemmin. Usein nimittäin suurimmat säästöt sijoitustoiminnassa saattavat muodostua oikealla omistusrakenteella.

Me FIMissä mahdollistamme varallisuus- ja perintösuunnittelun kokonaisvaltaisesti asiakkaidemme perheille. Wealth Planning -tiimimme juristit suunnittelevat yhteistyössä yksityispankkiiriemme kanssa ratkaisun varallisuuden kasvattamiseksi, säilyttämiseksi ja siirtämiseksi jälkipolville – oli sitten kyse asiakkaan henkilökohtaisista, perheen tai yrityksen asioista. 

Varallisuussuunnittelussa ei ole jokaiselle sopivaa patenttiratkaisua.

Varallisuussuunnittelussa ei ole jokaiselle sopivaa patenttiratkaisua, vaan asiakkaan ja hänen perheensä tilanne käydään läpi ja suunnitellaan tapauskohtaisesti. Ongelmanratkaisun keskiössä on kysymys siitä, miten kunkin perheen kannattaisi omistaa varallisuutta tänään ja tulevaisuudessa. Mikä on se omaisuuserä, jonka voi siirtää seuraaville sukupolville ja miten se toteutetaan käytännössä toimivalla ja verotehokkaalla tavalla?

Sinetöimme yksilölliset suunnitelmat perheoikeudellisilla asiakirjoilla, mutta ne eivät kuitenkaan yksistään riitä varallisuus- ja perintösuunnittelun työkaluiksi. Perhevarallisuuskokonaisuuden hallittu suunnittelu edellyttää, että huomioimme perheen yksilölliset tarpeet ja toiveet sekä juridisesti katsottuna muun muassa henkilöverotuksen, yritysverotuksen ja yritysjärjestelyt, perintö- ja lahjaverotuksen sekä perhe- ja jäämistöoikeuteen ja sijoitusvakuutuksiin liittyvät säännökset. 

Wealth Planning -tiimissä tehtävänämme onkin huolehtia siitä, että asiakkaidemme ja heidän perheidensä varallisuuskokonaisuutta koskevat muutokset hoidetaan jatkuvasti elävän juridisen pelikentän sisällä siten, että asiakkaamme voivat keskittyä huoletta muihin asioihin.

Veera Kosonen

Johtaja, Family Office & Wealth Planning

040 505 0435

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.