Siirry suoraan sisältöön

Ovatko huonot uutiset hyviä uutisia?

Maailman osakkeiden poikkeuksellisen vahva nousuvire jatkui kesäkuussakin vaihtelevasta uutisvirrasta huolimatta. Keskuspankkien elvytysodotukset ja kauppasotapelkojen helpottaminen siivittivät osakkeita, vaikka samaan aikaan talous- ja tulosuutiset ovat pysyneet heikkoina. Talouskäänne vahvempaan on yhä lähinnä toiveiden varassa, joten nousu on haasteiden edessä. Pidämme osakkeet salkuissamme lievässä alipainossa.

Lähde: FIM Varainhoito

Osakkeet palasivat kesäkuussa vuoden alun vahvalle nousu-uralle. Vuoden ensimmäinen puolikas osakemarkkinoilla onkin ollut tuottoisin vuosikymmeniin, kun tuotot ovat kivunneet laajasti kaksinumeroisiin lukemiin. Osakkeet eivät ole vuoden alun ainoa myönteinen yllättäjä, vaan myös korkomarkkinat ovat hellineet sijoittajia, kun korot ovat vastoin yleisiä odotuksia pudonneet yhä alemmaksi. Joukkolainoista ei tänä vuonna odotettu tuottoja lähes laisinkaan, ja nyt ensimmäisen kuuden kuukauden tuotot ovat olleet selvästi yli viisi prosenttia eri markkinoilla.

Vahvan nousun jälkeen sijoittajia hirvittää markkinoiden tuleva kehitys. Täytyy kuitenkin muistaa, että nousu itsessään ei tarkoita sitä, että olisimme seuraavaksi laskun edessä, vaan laskuun tarvitaan jokin syy. Valitettavasti laskuun johtavia syitä on kuitenkin tarjolla, sillä vuoden alun uutisvirta ja osakkeiden kehitys ovat eriytyneet selkeästi. Osakkeiden lisänousu vaatii keskuspankkien tekohengityksen ja politiikan lientymisen lisäksi talousnäkymien parantumista, ja siitä ei ole edelleenkään todisteita näköpiirissä. Pidämme osakkeet lievässä alipainossa, kunnes talousvarmuus on parantunut.

Heikko talous johtaa elvytykseen

Tämän vuoden ensimmäisen puolikkaan markkinanousun erikoispiirre on ollut se, että nousu ei ole perustunut hyviin uutisiin, vaan lähinnä heikkojen uutisten välttämiseen. Viime syksyn reilun markkinalaskun taustalla olivat pelot globaaliin taantumaan ajautumisesta. Taantumaepäilyt ovat saaneet kuitenkin keskuspankit liikkeelle talouden pelastustalkoisiin. Osakkeiden pitkän - yli 10 vuotta jatkuneen - nousun takuumiehenä on ollut keskuspankkien superelvyttävä politiikka, joka näyttää yhä jatkuvan. Osakkeet ovat houkutelleet sijoittajia, sillä elvytys sekä tukee talouskasvun jatkoa että tarkoittaa sitä, ettei koroista saa tulevaisuudessakaan tuottoja. Talouden huonot uutiset ovatkin kääntyneet lisäelvytystoiveiden myötä markkinoiden hyviksi uutisiksi. Tämä ei kuitenkaan voi olla pysyvä olotila. Osakkeiden nousu tarvitsee tuekseen vahvaa taloutta, joten elvytysruiskeen pitää alkaa pian piristää talousnäkymiä, tai osakkeet ovat ongelmissa.

Talouden vaisu tilanne, kauppasota ja kustannuspaineet näkyvät myös yritysten tuloksissa. Heinäkuussa alkaa vuoden toisen neljänneksen tuloskausi. Odotukset eivät ole kovin korkealla, vaan kasvu jää edelleen vaatimattomaksi. Kuten taloudessa, myös tuloksissa toiveet on kohdistettu vuoden lopulla tapahtuvaan paranemiseen, mutta merkkejä tai kommentteja piristymisestä pitäisi alkaa saada yrityksiltä myös tuoreiden tulosjulkistusten yhteydessä.

 

Kauppasodassa tulitauko

Viimeisen vuoden suurin markkinaheiluttaja on ollut Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota. Kesäkuun lopun G20-kokouksessa maat lupasivat jäädyttää tilanteen toistaiseksi, mutta viimeistä sanaa ei ole sanottu. Talouden heikkous luo lisäpaineita sovun löytämiselle, mutta kun kyseessä on tuleva maailman herruus, ei ratkaisuja ole helppo löytää. Kauppasotauutiset ja -twiitit aiheuttavat markkinamyllerrystä jatkossakin. Se heiluttaa eri markkinoita eri tavoin, joten osakealueista on vaikeaa löytää selkeää suosikkia ennen kuin tiedetään, mihin suuntaan kauppakiista alkaa kehittyä.

Jos tämän vuoden alku on ollut pelkkää juhlaa joukkolainasijoittajalle, ovat tulevat vuodet sitäkin haasteellisempia. Valtionlainakorot Euroopassa ovat vajonneet alemmas kuin kukaan osasi kuvitella, ja korkojen nousu on siirtynyt yhä kauemmas tulevaisuuteen. Valtionlainat ovat kuitenkin ainoa talouden heikkoudesta hyötyvä omaisuuslaji, joten niitä kannattaa pitää salkussa suojana talouspettymyksien varalta. Rahamarkkinasijoituksia kannattaa pitää normaalia enemmän, kun taas riskiset high yield -yrityslainat ovat alipainossa yritysten velkaantumisen kivuttua viime vuosina.

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.