Siirry suoraan sisältöön

Puolitäysi vai puolityhjä?

Markkinoiden vuoristorata on jatkunut. Viime vuoden lopun jyrkän laskun jälkeen on joulun jälkeen nähty lähes yhtä jyrkkä nousu. Sijoittajat arvuuttelevatkin nyt voimakkaasti, mihin maailma on menossa. Sekä toiveikkuudelle että synkistelylle löytyy perusteet, kun ristiriitaiset tiedot keikuttavat markkinoita. Riskit pysyvät korkealla ja kasvun suunta on alaspäin, joten pidämme osakkeet lievässä alipainossa, johon laskimme ne tammikuun puolessa välissä.

Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen sijoittajat ovat saaneet jälleen totutella vähän reippaampaan ryminään. Jälleen kerran on myös nähty, että lyhyellä tähtäimellä sijoittajien tunnelmat voivat ailahdella laidasta laitaan kovalla vauhdilla, mikä vetää myös markkinoita turhankin koviin liikkeisiin. Maailman talous- ja tulosnäkymät tuskin heilahtavat 15 prosenttia edestakaisin muutamassa kuukaudessa, mutta osakkeet voivat sen tehdä, kuten viime kuukaudet ovat osoittaneet.

Talouskasvu hidastuu

Uuteen vuoteen lähdettäessä on selvää, että maailman talouden parhaat kasvuajat ovat jääneet taakse tällä erää. Kasvutahti on hiipunut varsinkin Euroopassa ja monissa kehittyvissä maissa Kiinan vedolla. Lohtuna on se, että Yhdysvallat on edelleen jatkanut melko vahvaa porskutustaan. Markkinoiden haasteena on selvittää, kumpi maa näyttää nyt suuntaa. Kasvutahti hidastuu globaalisti, mutta kukaan ei tiedä kuinka paljon. Jos kasvu tippuu vain hieman, kuten virallisissa ennusteissa sanotaan, suuriin huoliin ei ole syytä. Jos kuitenkin synkemmät arvelut selvästä pudotuksesta toteutuvat, on osakkeilla ongelmia edessään.

Keskuspankit ja hallitukset eri puolilla maapalloa ovat ryhtyneet elvytystoimiin kasvun tukemiseksi. Tämä kuitenkin luo hämmennystä sijoittajien parissa. Tietävätkö viranomaiset enemmän kuin kertovat talouden tilasta? Miksi heitellään pelastusrenkaita kasvua auttamaan, jos hidastuminen on vain vähäistä? Kiinassa hallitus on jälleen yrittänyt piristää lainamarkkinoita ja kulutusta omilla massiivisilla toimillaan. Yhdysvalloissa puolestaan keskuspankki teki täyskäännöksen rahapolitiikassaan, kun se laittoi kiristystoimet tammikuussa jäihin ja lupasi ennemminkin elvyttää tarvittaessa. Taloudelle on siis luvassa tukea lähiaikoina, mutta onko se merkki pidemmän aikavälin heikentyvistä näkymistä?

Tuloskasvu avainasemassa

Myös tuloskasvu hidastuu kovaa vauhtia. Viime vuonna Yhdysvaltain veroale siivitti tulokset poikkeuksellisen kovaan nousuun. Talouskasvun hidastuminen ja samaan aikaan maltillisesti nousevat kustannukset aiheuttavat yrityksille tulospaineita. Yritysten tulokset ovat vahvoja ja kasvun hidastumiseen on osittain varauduttu, mutta vasta aika näyttää missä määrin. Kurssien laskeminen on tuonut osakkeiden arvostusta selvästi alaspäin. Siten jo kohtuullinen tuloskasvu riittää tukemaan osakkeita, mutta luotto kasvunäkymiin on vielä heikoissa kantimissa.

Optimistien ja pessimistien kädenvääntöä

Markkinoilla on nyt tilaa sekä optimisteille että pessimisteille. Esimerkiksi kasvunäkymien erkaneminen Yhdysvaltain ja muun maailman välillä, elvytyksen tehokkuus, kauppasodan lopputulema ja korkonäkymät jakavat mielipiteitä. Ne, jotka uskovat lasin olevan puolitäynnä, lähtevät siitä, että ongelmat ratkeavat ja nousukausi jatkuu vielä pitkälle tulevaisuuteen. He ovatkin olleet ostovauhdissa vuoden alussa. Puolityhjään uskovat näkevät, että kasvutahti hidastuu selvästi, jolloin osakkeiden pitkä nousumarkkina on toistaiseksi tiensä päässä.

Meidän mielestämme riskit osoittavat jälleen alaspäin joulun jälkeisen rallin seurauksena. Hinnoissa on jo paljon toiveikkuutta esimerkiksi kauppasodan suhteen, joten myönteisiä yllätyksiä on vaikeampi saada. Osakkeet ovat jo kohonneet lähelle syksyn huippulukemia, vaikka talouskuva on heikentynyt. Siten pidämme osakkeet lievässä alipainossa markkinoiden voimakkaassa heilunnassa. Rahamarkkinasijoitukset ovat puolestaan tavallista suuremmat, jotta voimme helposti siirtää varoja tuottavammille markkinoille.

Kehittyvät osakemarkkinat suosikkeina

Osakemarkkinoista suosikkimme on kehittyvät markkinat. Edullinen arvostus, Kiinan valtion elvytystoimet ja Yhdysvaltain keskuspankin kiristystauko houkuttelevat rahaa kehittyville markkinoille. Hieman perinteisten mallien vastaisesti kehittyvät markkinat ovatkin olleet markkinoiden vahvin lenkki viime aikojen turbulenssissa. Japanin puolestaan pidämme alipainossa, koska maan massiiviset elvytystoimet eivät edelleenkään ole onnistuneet kääntämään taloutta pysyvään nousuun.

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.