Siirry suoraan sisältöön

Suurin sijoitusvirheeni

Tähänkin vuoteen lähdettiin osakemarkkinoilla epävarmoissa tunnelmissa. Oli jälleen kerran helppo luetella tekijöitä, jotka voisivat sysätä osakkeet reippaaseen alamäkeen. Ja kuinkas siinä tälläkin kertaa kävi. Kauhukuvat ja pelot, jotka saavat usein etusijan ajattelussamme, eivät toteutuneet, vaan osakkeissa rallateltiin yksi historian parhaista vuoden aluista.

Ei se mitä olen tehnyt…

Me ihmiset yleisesti, ja varsinkin sijoittajat, olemme usein enemmän tai vähemmän jakomielitautisia. Samaan aikaan, kun näemme maailman täynnä mahdollisuuksia, keskitämme ajatuksemme uhkiin. Aina löytyy tuhat tekosyytä, miksi osakkeisiin ei kannata sijoittaa. Pelko on monesti vahvempi voima kuin halukkuus tarttua tuottotilaisuuksiin. Olemme onnistuneet tienaamaan pennosemme kovalla työllä ja aherruksella, joten niiden menettäminen sijoitusmarkkinoilla tuntuu suurelta vääryydeltä. Jopa yksittäisissä sijoituskohteissa pelko tappioista ohjaa toimintaamme.

Toisaalta me suomalaiset – ja varmaan myös muunmaalaiset – rakastamme vahingoniloa. Siksi minulta kysytään usein pahinta sijoitusvirhettäni. Mokista kysytään paljon enemmän kuin onnistumisista. Vastauksena kysymykseen huonoista sijoituksista löytyisi iso kasa epäonnistuneita osakevalintoja, joita on viime vuosikymmenien aikana tullut tehtyä. Esimerkiksi Nokiassa minä ja moni muukin on käynyt polttamassa rahojaan kurssin lasketellessa vuosituhannen vaihteen 65 eurosta nykyiseen alle viiteen euroon. Myös monta pienempää yhtiötä ja rahastoa on aiheuttanut salkussani reippaita tappioita – ainakin väliaikaisesti.

…vaan se mitä olen jättänyt tekemättä

Kuitenkin pohjimmiltaan minun suurin sijoitusvirheeni ei ole yksikään noista tappiollisista sijoituksista. Suurin sijoitusvirheeni on ollut, että en ole sijoittanut tarpeeksi. Huomioni on kohdistunut liiaksi markkinariskeihin ja oikean ostoajankohdan hakemiseen, mikä on saanut minut turhan varovaiseksi.

Finanssikriisin jälkeen, viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana osakkeet ovat nousseet 350 prosenttia maailmalla. Joukossa on varmasti heikosti menestyneitä osakkeita, mutta mukana on myös moninkertainen määrä osakkeita, joiden arvo on moninkertaistunut. Kuten niin monta kertaa on todettu, osakkeet nousevat paljon useammin ja enemmän kuin laskevat.

Monet hyvät sijoitustilaisuudet ovatkin menneet minulta hukkaan, kun olen jäänyt miettimään, onko nyt oikea aika sijoittaa. Joka päivä olisi ollut hyvä aika sijoittaa koko viimeiset kymmenen vuotta. Arkailun ja pähkäilyn lopputulemana minulla on seissyt nollatuottoisilla tileillä tyhjänpanttina rahaa, joka olisi voinut olla markkinoilla tuottoja tuomassa.

Tämän takia ei kannata miettiä ainoastaan sitä, mitä on tehnyt, vaan myös sitä mitä on jäänyt tekemättä. Tekemättömyys on monesti yhtä kallis virhe kuin rahojen laittaminen sijoituksiin, joiden arvo on laskenut. Vanha suomalainen sanonta kertoo, että kun ei tee mitään, ei voi tehdä virheitä. Taitaa kuitenkin olla niin, että tämäkään kansanviisaus ei pidä paikkaansa.

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.