Siirry suoraan sisältöön

Syystunnelmissa

Syksy on se aika vuodesta, kun kauniit aurinkoiset päivät ja rankkasateet vuorottelevat viikosta toiseen. Auringon paisteessa herää toivo kesän ikuisesta jatkumisesta, mutta vähitellen kelit viilenevät ja päivät pimenevät. Myös osakemarkkinoilla eletään syystunnelmissa, joissa toivo ja huolet vuorottelevat, mutta pikkuhiljaa näkymien heikkeneminen painaa markkinatuottoja. Pidämme osakkeet alipainossa, sillä markkinat ovat vielä turhan toiveikkaita.

Vuosi sitten syyskuun lopussa sijoittajien tunnelmat olivat hyvät. Korot nousivat talousnäkymien parantuessa ja kauppasodankin oletettiin olevan nopeasti ohi. Lokakuu kuitenkin muutti tuolloin tunnelmat. Osakkeet laskivat voimakkaasti pari kuukautta, kun taantumahuolet pääsivät valloilleen. Huolet olivat kuitenkin ennenaikaisia. Joulun jälkeen markkinat lähtivät kovaan nousuun, jota kesti kevään ajan. Toukokuun jälkeen markkinat ovat lähinnä sahanneet ylös ja alas otsikoiden heiluttelemina.

Mitä sijoittajalle sitten on jäänyt näistä 12 kuukaudesta käteen? Euroissa mitattuna osakkeet ovat tuottaneet vajaat kymmenen prosenttia. Siitä suurin osa kuitenkin selittyy valuuttakursseilla. Euro on heikentynyt, joten todellisuudessa osakkeet ovat nousseet vain parisen prosenttia. Suomessa osakkeet ovat jopa alempana kuin vuosi sitten. Siten tämän vuoden alun markkinarallista huolimatta viimeiset 12 kuukautta eivät ole kokonaisuudessaan olleet mitään sijoittajan juhlaa. Varsinainen markkinoiden yllätysvoittaja ovat olleet valtionlainat. Korkojen valuttua yhä alemmas, joukkolainat ovat tuottaneet kaksinumeroisia prosentteja.

Mitäs nyt?

Maailman talouden paras veto on jäänyt taakse, ja nyt kysymys kuuluu, miten paljon kasvu heikkenee. Sijoittajan on tässä ympäristössä turha odottaa jättipotteja. Korkojen painuttua historiallisen alas joukkolainojen tuottomahdollisuudet ovat vähäisiä. Noustakseen reippaasti osakkeet puolestaan tarvitsisivat myös talouden kasvunäkymien parantumista, mitä ei ole luvassa.

Osakesijoittajien tunnelmat ovat ristiriitaiset. Markkinoiden näkymistä ollaan laajasti huolissaan. Kasvun heikkeneminen ja huonot uutiset politiikasta eivät ole jääneet keneltäkään huomaamatta. Huonot uutiset eivät ole kuitenkaan riittäneet painamaan markkinoita laskuun kahdesta syystä. Ensinnäkin uutiset eivät ole olleet riittävän heikkoja. Vasta pelot globaalista taantumasta veisivät markkinoiden pohjan pois. Pelkkä kasvun hidastuminen ei aja osakkeita pidempiaikaiseen laskuun, kuten on nähty monta kertaa finanssikriisin jälkeen. Toisekseen rahaa on maailmalla paljon, ja sille halutaan tuottoa. Nollakoroista tuottoa ei pidemmän päälle ainakaan tule, joten osakkeille riittää vankkaa perustavanlaatuista kysyntää. Siten pienetkin valonpilkahdukset syyspimeillä ovat riittäneet houkuttelemaan ostajia. Kerta toisensa jälkeen ilo on kuitenkin jäänyt lyhyeksi, kun syyssateet ovat iskeneet talouspettymysten tai uusien kauppasotahaastojen myötä.

Tulokset avainasemassa

Tunnelmat heiluttavat kursseja lyhyellä aikavälillä, mutta viime kädessä talous ja tulokset ohjaavat markkinoita. Molemmat ovat tuottaneet pieniä pettymyksiä tänä vuonna, mutta toistaiseksi on kuitenkin pysytty kasvussa. Seuraava testi on vuorossa lokakuussa, kun vuoden kolmannen neljänneksen tuloskausi käynnistyy. Yritysten odotetaan kertovan nollan pintaan jäävistä kasvulukemista, mutta ratkaisevampaa on, mitä yritysjohto kertoo tulevista näkymistä. Tähän asti toiveissa on ollut, että ensi vuonna tuloskasvu elpyy, mutta noita odotuksia joudutaan korjaamaan alaspäin. Tulospettymyksiä on luvassa, mikä heiluttaa osakkeita.

Kaiken kaikkiaan osakkeiden syysnäkymät eivät ole kirkastuneet. Myrskyt on vältetty, mutta vähittäinen heikkeneminen jatkuu, vaikka keskuspankit ovatkin toimillaan yrittäneet pönkittää markkinoiden luottamusta. Pidämme osakkeet alipainossa suosituksissamme. Jotta lähtisimme nykyistä voimakkaammin riskipitoisemmille markkinoille, tarvitsisimme selkeämpiä merkkejä talouden vakautumisesta ja riskien hälvenemistä, esimerkiksi kauppasodan taukoamisen muodossa.

Toisaalta suosittelemme välttämään liiallista synkistelyäkin. Kuten on nähty, nollakorkomaailmassa jo kohtuullinenkin kasvu riittää sijoittajille, joten voimakas riskien välttäminen voi myös tulla kalliiksi. Hyvä hajautus onkin sijoittajan paras vakuutus.

Suomi osakesuosikki

Osakemarkkinoiden sisällä nostimme viime kuussa Suomen suosikiksemme. Helsingin pörssi on jäänyt selvästi jälkeen maailman markkinoista talousherkkyytensä ja yhtiörakenteensa takia. Jatkossakaan Suomi ei ole turvasatama, vaan maailmantalous heiluttaa Helsingin pörssiä. Paljon epävarmuutta on kuitenkin jo hinnoiteltu osakekursseihin ja osinkotuotot ovat nousemassa poikkeuksellisen korkeiksi, joten Suomi tarjoaa myös mahdollisuuksia.

Korkopuolella olemme laskeneet riskinottoa entisestään. Korkojen painuttua alas on korvaus riskinotosta valunut liian vähäiseksi. Siksi alipainotamme kaikkien riskisimpiä korkomarkkinoita. Matalien tuotto-odotusten ympäristössä pyrimme tasaamaan salkkujen tuottoheilahteluja suosimalla rahamarkkinoita ja valtionlainoja.

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.