Siirry suoraan sisältöön

Toiveita ja tosiasioita

Viime vuoden lopun pelot talouden romahtamisesta ovat helpottaneet, mikä on siivittänyt osakkeet poikkeukselliseen kovaan nousupyrähdykseen tämän vuoden alussa. Keskuspankit ja valtiot ovat omilla toimillaan pelastaneet talouden toistaiseksi, mutta sijoittajien toiveet paluusta vanhaan, vahvan kasvun kauteen ovat ylimitoitettuja. Poikkeuksellisen kovan nousupyrähdyksen jälkeen suosittelemme osakkeisiin lievää alipainoa.


Sijoitusmarkkinat jatkoivat reipasta nousuaan maaliskuussa. Poikkeuksellista kehityksessä on, että kaikki markkinat, niin riskilliset kuin vähäriskisetkin, nousivat yhtä aikaa. Korkopuolella valtionlainojen korot laskivat, kun keskuspankit ilmoittivat jatkavansa superelvyttävää politiikkaansa. Samaan aikaan luottomarginaalit kaventuivat, kun tuottojen metsästys houkutteli korkosijoittajia riskisiin lainoihin.

Osakkeet olivat kuitenkin aivan omaa luokkaansa, kun vuoden ensimmäisen neljänneksen tuotot olivat kaksinumeroisia lähes kautta linjan. Maailman osakemarkkinoiden euromääräiset kvartaalituotot ovatkin olleet toiseksi vahvimmat koko 2000-luvulla. Toki kannattaa muistaa, että viime vuoden viimeinen neljännes puolestaan oli heikoin sitten vuoden 2011, joten osakkeet ovat rallin myötä nyt palanneet suurin piirtein viime syksyn huipputasoilleen.


Kohtuullista, mutta ei vahvaa kasvua

Vahvan nousupyrähdyksen jälkeen sijoittajat miettivät, kuinka kauan osakkeiden ylämäki voi jatkua. Viime aikojen tapahtumat osoittavat, että vaisukin kasvu riittää edelleen houkuttelemaan rahaa osakkeisiin, mutta nousu on aiempaa hauraammalla pohjalla. Nyt jo kymmenen vuotta finanssikriisin jälkeen jatkunut osakkeiden ylämäki on perustunut kohtuulliseen talouskasvuun ja viranomaisten vahvoihin elvytystoimiin. Talouden kohtuulliset näkymät ovat jo osakkeiden hinnoissa, joten ainekset markkinoiden lisänousulle ovat nyt lisääntyvissä määrin toiveiden varassa.

Suurimmat osakemarkkinoiden piristäjät ovat olleet Kiinan valtio ja USA:n keskuspankki. Kiina on ottanut jälleen kaikki elvytysaseet käyttöön talouden tukemiseksi. Samat keinot ovat toimineet aiemminkin, viimeksi 2015–2016, joten luottamus Kiinan talouskasvun piristymiseen on palannut. Haaste on kuitenkin, että kerta kerralta elvytysannoksia on lisättävä saman vaikutuksen aikaansaamiseksi. Siten Kiinakaan ei voi loputtomasti laskea valtion pelastustoimien varaan.

USA:ssa puolestaan ajateltiin viime syksynä täystyöllisyyden ja kohoavien palkkojen pakottavan keskuspankki Fedin liian ripeisiin koronnostoihin. Nyt Fed on tehnyt kuitenkin täyskäännöksen ja luvannut, että ainakaan tänä vuonna lisänostoja ei ole luvassa. Kauppasotahuolet ovat helpottaneet, kun USA on jatkuvasti siirtänyt uusien tullien voimaantuloa. Kiina ja USA ovatkin tehneet selväksi, että täysmittaista kauppasotaa pyritään välttelemään kaikin keinoin. Siten pahimmat talouden äkkijarrutuspelot ovat hälvenneet.

Riskit yhä koholla

Taantumariskistä saatiin maaliskuussa kuitenkin vakava varoitus, kun Yhdysvalloissa pitkät korot painuivat lyhyitä korkoja alemmiksi. Tämä on ollut viime vuosikymmeninä markkinoiden paras taantumaennustaja. Tosin viive korkojen kääntymisestä taantumaan on ollut 6–24 kuukautta, joten vaikka korkokäänne on varoitusmerkki, se ei tarkoita välitöntä osakkeiden tai talouden laskua.


Kun syksyllä nähty osakkeiden romahdusyritys näyttää jälleen kerran jääneen suutariksi, sijoittajat ovat kiiruhtaneet kovaa vauhtia ostoksille. Ostovauhti voi kuitenkin nousta tosiasioiden edelle. Viime syksyyn verrattuna, jolloin viimeksi oltiin näillä kurssitasoilla, sijoitusympäristö on muuttunut heikommaksi. Talouskasvu hidastuu tänä vuonna ympäri maailman ja yritysten tuloskasvu tipahtaa voimakkaasti viime vuodesta. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yritysten tulokset ovat jopa supistumassa, joten syksyllä tulosten täytyy nousta ripeästi, jotta päästäisiin koko vuodelta kohtuullisiin kasvulukemiin. Osakemarkkinoilla kovat odotukset lisäävät pettymysriskejä, joten pidämme osakkeet lievässä alipainossa salkuissamme.

Kiina pelastaa itse itseään

Iso veturi maailman markkinoille on ollut luottamuksen palautuminen Kiinaan, mikä on siivittänyt myös maailman toiseksi suurimman maan osakkeita nousuun. Kiina tukee puolestaan kehittyviä markkinoita laajemmin, joten pidämme ne ylipainossa osakesijoituksissamme. Japani taas on isoimpia kärsijöitä maailman kaupan heikkenemisestä. Kun maan talous on muutenkin nollakasvussa, on helppo pitää Japanin osakkeet edelleenkin alipainossa.

Korkomarkkinoilla pidämme rahamarkkinoilla ylimääräisiä pelimerkkejä, jotta voimme käyttää markkinoiden heiluntaa hyväksemme. High yield -yrityslainat puolestaan ovat lievässä alipainossa yritysten velkaisuuden kasvettua, jolloin yrityslainamarkkinoiden herkkyys talouskasvun hidastumiselle on lisääntynyt.

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.