Siirry suoraan sisältöön

Uusi vuosi, vanhat huolenaiheet

Vuodesta 2018 jäi sijoittajalle luu käteen, kun osakemarkkinoiden alkuvuoden hyvät tunnelmat muuttuivat vuoden lopussa selväksi laskumarkkinaksi. Melkein kymmenen vuotta lähes yhtämittaisesti jatkunut nousu onkin nyt tosi koetuksella. Uuteen vuoteen lähdetään epävarmuuden vallitessa. Talouden ja tulosten parhaat kasvupäivät ovat tällä erää takana, mutta hidastumisen tahti on epäselvää. Tämä pitää sijoittajat hermostuneina ja markkinaheilunnan voimakkaana myös alkaneena vuonna.

Ensi keväänä oli tarkoitus viettää maailman osakemarkkinoiden finanssikriisin jälkeisen nousun kymmenvuotisjuhlia. Nyt juhlat on kuitenkin jouduttu perumaan osakkeiden vuoden lopun reippaan laskun katkaistua nousuputken.

Sijoitusvuosi 2018 oli erittäin jakaantunut. Yhdysvaltain johdolla osakkeet olivat nousuvireessä syksyyn saakka, mutta näkymät heikkenivät nopeasti viimeisellä neljänneksellä. Kasvun heikkeneminen, kiristyvä rahapolitiikka ja politiikan epävarmuus söivätkin koko alkuvuoden tuotot painaen osakkeet pakkaselle ensimmäisen kerran sitten vuoden 2011. Samaan aikaan korkojen nousu USA:ssa ja luottomarginaalien leveneminen söivät korkomarkkinoiden tuottoja, joten tuotonlähteet olivat todella vähissä.

Talous, keskuspankit ja politiikka

Vuoden lopun teemat pysyvät markkinoiden otsikoissa myös uuteen vuoteen lähdettäessä, eikä markkinoiden suunta selkiydy ennen kuin niihin saadaan ratkaisuja.

Lähes kymmenen vuotta kestäneen talouden nousukauden jälkeen pelot talouden taantumasta ovat heränneet. Yhdysvaltain vuoden takainen veroale siivitti kasvua vielä menneenä vuonna, mutta sen tuoma tuki on hiipumassa. Muualla maailmassa talouden kasvuluvut ovat jo heikentyneet ja Yhdysvalloissakin paras kiihdytys on jäämässä taakse. Yritysten tuloskasvu oli puolestaan viime vuonna poikkeuksellisen roimaa, mutta talouden vaisuus syö myös tuloskasvua jatkossa. Kaikki tietävät, että sekä tulos- että talouskasvu hidastuvat alkaneena vuonna, mutta aina käänteen hetkellä iskee epävarmuus hidastumisen voimakkuudesta. Markkinat näyttävät jo varautuvan kovaan äkkipysäykseen, vaikka talousluvut eivät sitä vielä osoitakaan.

Toinen sijoittajia huolestuttava tekijä on keskuspankkien toiminta. Finanssikriisin jälkeen keskuspankeilla on ollut iso vastuu talouden tukemisesta superkevyellä rahapolitiikallaan. Nyt suunta on kääntynyt ja rahapolitiikkaa kiristetään laajalla rintamalla. Yhdysvalloissa Fed nostaa korkoa ja pienentää tasettaan ja Euroopassa EKP puolestaan lopetti lainaostot vuodenvaihteessa. Kiristäminen sekä vähentää rahamäärää markkinoilla että syö talouden kasvua, jotka molemmat hyydyttävät vähitellen talouden ja osakkeiden nousua.

Kolmas huolenaihe on Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan kiihtyminen. Kauppasota on huono sekä talouskasvulle että yrityksille. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aamuöiset Twitter-päivitykset ovat vuoroin kiihdyttäneet ja laimentaneet välejä, joten kukaan ei tiedä, miten pitkälle kauppakiistat ollaan valmiita viemään. Täysmittaiset tullit maiden välillä ajaisivat globaalin talouden taantumaan, ja painaisivat osakkeita lisää.

Hyviä ja huonoja polkuja

Lähtökohdat uuteen vuoteen ovat selvästi vaisummat kuin vuosi sitten. Silloin vallitsi laaja yksimielisyys, että edessä on hyvä vuosi, mutta kuinkas sitten kävikään. Viime vuosi oli kuitenkin jälleen hyvä muistutus siitä, että jos odotukset ovat kaikilla taivaissa, on niitä vaikea ylittää. Nyt vuoteen lähdettäessä olisi puolestaan helppo synkistellä heikkoja näkymiä, mutta täytyy muistaa, että sijoittajat ovat viime kuukausien kurssilaskun myötä jo valmistautuneet tilanteen heikkenemiseen. Kasvuodotukset ovat painuneet, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että osakkeiden arvostus on alimmillaan vuosiin. Niinpä vain hieman hidastuva talouskasvu ja tulosten pienikin nousuvire riittävät tukemaan osakemarkkinoita.

Kaikkiin edellä mainittuihin huolenaiheisiin voidaan hyvin saada liennytystä tänä vuonna. Talouskasvun hidastuminen voi jäädä maltilliseksi, keskuspankkien kiristystoimet pannaan jäihin, ja kauppasodassa pörssikurssien lasku ja taloushuolet voivat pakottaa USA:n ja Kiinan löytämään ainakin väliaikaisia ratkaisuja. Kaikki nämä olisivat tämän hetken huolestuneessa sijoitusympäristössä positiivisia uutisia, jotka voivat houkuttaa sijoittajia nopeastikin takaisin osakemarkkinoille.

Osakkeet joulukuussa neutraalipainoon

Epävarmuus on kuitenkin vuoteen lähdettäessä avainsana. Odotamme markkinoille voimakasta heiluntaa, kun sijoittajien tunnelmat ja näkymät vaihtelevat. Korkomarkkinatuotot ovat jälleen jäämässä vähäisiksi, joten tuottoa on haettava osakemarkkinoilta mahdollisuuksien mukaan. Jos taantumapelot toteutuvat, on osakkeissa luvassa lisälaskua, mutta toisaalta, jos talouskasvu heikkenee vain maltillisesti, on markkinoilla viime vuoden lopun laskun jälkeen myös nousuvaraa.

Lähdemme uuteen vuoteen osakkeiden neutraalipainotuksessa, mutta muutoksia suositukseen voidaan tehdä nopeastikin, kuten viime kuukausina on nähty. Nostimme osakkeet ylipainoon lokakuussa turhankin synkiksi painuneiden tunnelmien myötä. Joulukuussa kuitenkin palasimme neutraaliin, kun talouden epävarmuus lisääntyi edelleen. Odotettavissa onkin ailahtelevainen vuosi, jota sävyttävät voimakkaat markkinaliikkeet ennen kuin talouden suunta selkiytyy.

Markkinoiden vahvuudet ja heikkoudet tasapainossa

Alueellisilla osakemarkkinoilla viime vuosi oli kaksijakoinen, kun Yhdysvallat vastasi markkinatuotoista ensimmäiset yhdeksän kuukautta, mutta viimeisellä neljänneksellä jenkkiosakkeetkin painuivat alamäkeen. Kehittyvät markkinat olivat vuodenlopun vahvin lenkki, mutta niiden näkymät riippuvat Kiinan taloudesta ja sitä myöten kauppasodan etenemisestä. Osakemarkkinoiden suositukset ovat neutraalipainossa, kun eri alueiden vahvuudet ja ongelmat tasapainoilevat. USA:ssa kasvunäkymät ovat edelleen vakaimmat, mutta osakkeiden arvostustaso on selvästi muita korkeampi, kun taas kehittyvien markkinoiden hinnoittelu houkuttelee, mutta kasvun epävarmuus on kaikkein voimakkainta.

Korkopuolella viime vuoden ainoa tuotonlähde ja samalla yllättäjä olivat valtionlainat, joiden korot laskivat vuoden lopussa entisestään jo valmiiksi matalasta tasosta huolimatta. Ne osoittivatkin jälleen vahvuutensa salkunvakauttajina. Riskisten lainojen korot nousivat syksyllä, mutta ne ovat herkkiä talouden kehitykselle. Riskiset lainat tuovat korkosalkkuun tuottomahdollisuuksia, mutta pidämme ne uuteen vuoteen lähtiessä neutraalipainossa epävarmuuden jatkuessa markkinoilla.

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.