Siirry suoraan sisältöön

Yksi kuva kertoo enemmän kuin 1 000 sijoitusneuvojaa

Osakemarkkinat eivät pettäneet tänäkään vuonna, vaikka vuoteen lähdettäessä meistä niin moni odotti sitä. Itse asiassa osakkeet tuottivat tänä vuonna poikkeuksellisen hyvin. Mutta tarkoittaako se, että ensi vuonna osakemarkkinat pettävät? Kannattaako nyt aloittaa sijoittamista?

Pessimisti on joutunut pettymään osakemarkkinoilla tänäkin vuonna, kun osakkeet ovat kiitäneet vahvassa nousussa kaikista epäilyistä huolimatta. Pessimisti on itse asiassa pettynyt usein viime vuosina, kun taas pitkän ajan sijoittaja, joka ei ole liikoja murehtinut, on saanut nauttia sekä mielenrauhasta että hyvistä tuotoista. Sijoittaminen on kannattanut – jälleen.

Tänä ”valeuutisten” aikana onkin kiva katsoa välillä faktoja. Mitä pitkäaikaiselle osakesijoittajalle on tapahtunut? Ja kun otetaan pitkä aika, otetaan kerralla tosi pitkä aika eli viimeiset 150 vuotta. Yhdysvalloista S&P 500 -osakeindeksin tuottotiedot löytyvät näin pitkältä ajalta, muualta ei vastaavan pituisia tietoja ole saatavissa. Tuo 150 vuotta on jo melko kattava otos, sillä se sisältää niin teollistumisen aikakauden ja internet-vallankumouksen kuin esimerkiksi kaksi maailmansotaa.

Lähde: Global Financial Data Inc / S-Pankki 

Vuosituottopyramidi kertoo monta erittäin mielenkiintoista asiaa osakkeista. Ensinnäkin sijoittaminen kannattaa! Osakkeiden tuotto on ollut positiivinen useammin kuin seitsemänä vuotena kymmenestä. Vain reilu neljännes vuosista on ollut tappiollisia. Ja niistä tappioistakin vain kymmenen vuotta 150 vuoden aikana on päätynyt yli 15 prosentin laskuun. Sen sijaan yli 15 % nousuvuosia on peräti 64. Prosenttiluvut ovat selkeästi sijoittajan puolella, sillä yli 40 % vuosituottoihinkin on päästy seitsemän kertaa – tosin viimeksi vuonna 1958.

Harvoin saadaan odotettua tuottoa

Yleisin vuosituotto on ollut 5–10 prosenttia, aivan niin kuin oppikirjat opettavat. Kuitenkin vain joka kymmenes vuosi on oikeasti osunut tuohon väliin. Pian julkaistaan taas eri tahojen ennusteita ensi vuoden osaketuotoille, ja niistä suurin osa asettuu tuohon 5–10 % haarukkaan. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että toteuma onkin jotain ihan muuta. Viimeksi ”odotettuun” tuottoon on päästy vuonna 2007.

Jos katsotaan vähän tuoreempaa menneisyyttä, huomataan, että 2010-luku on ollut osakesijoittajan kulta-aikaa. Tällä vuosikymmenellä meillä on yhdeksän nousuvuotta ja vain yksi pienen laskun vuosi (2018). Siitä ei voi kuitenkaan päätellä, onko seuraavaksi edessä markkinoiden lasku. Otetaan esimerkiksi vuosi 2013, jolloin osakkeet nousivat edellisen kerran yli 30 %. Sitä ei seurannut alamäki vaan nousu on vain jatkunut sen jälkeen.

Osakkeita pitkäaikaiselle sijoittajalle

Mitä voimme tästä viimeisestä 150 vuodesta oppia? No ainakin sen, että pitkällä tähtäimellä osakkeisiin sijoittaminen on ollut ja on jatkossakin tuottavaa. Lisäksi voimme oppia, että normivuosia on osakkeissa harvoin, mutta siitä ei kannata välittää. Välillä tulee markkinalaskuja, mutta hyviä vuosia on selvästi huonoja enemmän, ja nousut ovat usein laskuja suurempia. Niinpä kun seuraavan kerran sijoitusneuvoja sanoo, että osakesijoittaminen kannattaa, voi ottaa esiin tuon historiakuvan ja olla samaa mieltä.

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.