Siirry suoraan sisältöön

Yllättävän yllättävä vuoden alku

Sijoittajan alkuvuosi on ollut yllätyksiä täynnä. Poikkeuksellisesti yllätykset ovat olleet lähes yksinomaan myönteisiä, kun markkinat ovat nousseet kovaa tahtia ja samaan aikaan talous- ja tulosuutiset maailmalta ovat kertoneet odotuksia paremmasta taloustilanteesta. Vauhti on kuitenkin ollut kova ja paljon hyvää on jo hinnoissa. Maltti on valttia, joten pidämme salkkujen riskit maltillisina.

Kun tunnelmat ovat synkät, kuten viime vuoden lopussa olivat, on helpompi ylittää odotukset. Tämän vuoden alussa markkinat ovatkin ylittäneet järjestelmällisesti lähes kaikki odotukset, ja vielä sijoittajalle myönteiseen suuntaan.

Osakkeiden nousu on ollut vahvempaa kuin kukaan olisi kuvitellut. Koko viime vuoden lopun lasku on pyyhitty pois ja monin paikoin on kohottu jo uusille, kaikkien aikojen ennätystasoille. Lisäksi kipuaminen on ollut erittäin tasaista, kun jopa päivätason prosentin laskut ovat jääneet harvinaisuuksiksi.

Korkosijoitukset ovat tuottaneet odotuksia paremmin. Vielä viime vuonna odotettiin, että keskuspankit olisivat tänä vuonna kiristyslinjalla, mutta nyt nostot on peruutettu. Samaan aikaan yrityslainojen riskimarginaalit ovat kaventuneet, kun talouden romahdus on vältetty, mikä on nostanut yrityslainojen hintoja.

Taantumapelot ovat helpottaneet. Syksyllä kymmenen vuoden nousukauden pelättiin jo tulleen tiensä päähän, kun tummia pilviä nousi taivaanrantaan eri suunnista – niin Kiinasta kuin Yhdysvalloistakin. Pilvet ovat kuitenkin jälleen hälvenneet – osittain viranomaisten tuella.

Yritysten tulokset ovat ylittäneet odotukset Yhdysvalloissa. Tulosten pelättiin painuvan laskuun vuoden alussa, mutta kustannuskuri on pitämässä ne pienessä nousussa öljyn hinnanlaskusta ja vahvemmasta dollarista huolimatta.

Elvytykselle ei näy loppua. Moni oli jo ajatellut, että vuosia jatkuneet talouden tukitoimet olisivat tulleet tiensä päähän, mutta Kiinan ja USA:n johdolla politiikkaa on jälleen käännetty kevyempään suuntaan. Kiinan valtion massiiviset veroalet ja pankkilainauksen tukeminen sekä USA:n keskuspankin koronnostojen loppuminen ovat osoittaneet, että lisätukea tuodaan tarvittaessa.

Mitä sijoittajan sitten tulisi ajatella näin kovan rallin jälkeen?

Nousun myötä odotukset taloudelle ja yrityksille ovat kohonneet. Siten on vaikea päästä samanlaisiin myönteisiin yllätyksiin kuin viime kuukausina, mikä rajoittaa osakkeiden etenemistä jatkossa. Toinen haaste on markkinoiden elvytysriippuvuus. Jo nyt pienetkin vihjeet elvytyksen poistamisesta ovat saaneet aikaan yskimistä markkinoilla. Jos odotukset talouskasvusta vahvistuvat, on luonnollista, että viranomaisten tukea ei enää pidä jatkaa maksimaalisesti. Sen vähentäminen on kuitenkin hankalaa, jos samaan aikaan pyritään pitämään markkinat nousussa. Ainakin Yhdysvaltain presidentin papereissa osakenousu on tärkeintä, joten elvytyksen poisto jää varovaiseksi.

Osakenousun nopeus ja vahvuus ovat yllättäneet kaikki. Moni sijoittaja ei olekaan ehtinyt täysimääräisesti ralliin mukaan. Siten suuri määrä varoja odottaa edelleen parempia sijoitustilaisuuksia, mutta toistaiseksi odottavan aika on ollut pitkä. Kovan kirin jälkeen markkinoilla on perinteisesti nähty korjausliikkeitä, mutta nyt moni odottaa ostonpaikkoja. Tällöin ensimmäiset ostajat voivat kiiruhtaa markkinoille pienenkin laskun myötä, mikä estää isompia tiputuksia.

Hurjan nousun jälkeen markkinoilla on edessä tasaantumisen aika, jossa vauhtia voidaan hakea hieman alempaakin. Kovin isoa laskua ei kuitenkaan ole luvassa, elleivät talousluvut yllättäen hyydy tyystin. Pidämme osakkeet lievässä alipainossa, mutta valmius painotusmuutoksiin on korkealla.

Rahamarkkinoilla pelivaraa

Kehittyvät osakemarkkinat ovat olleet Kiinan talousluottamuksen palautumisen myötä voittajamarkkina viime syksyn jälkeen. Pidämme kehittyvät osakemarkkinat edelleen Aasian johdolla ylipainossa, vaikka ripein nousu onkin takana. Japania puolestaan ei edelleenkään ole salkuissamme. Japanin tuotot ovat olleet heikkoja, sillä nousevan auringon maa on kärsinyt maailman kaupan taantumisesta sekä talouden heikkoudesta. Korkopuolella rahamarkkinoilla on normaalia enemmän pelimerkkejä, jotta markkinaheilahduksiin voidaan reagoida nopeasti. Riskipitoiset high yield -yrityslainat ovat puolestaan lievässä alipainossa, sillä ne reagoivat usein ensimmäisinä, jos markkinoilla on pettymyksiä.

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.