Siirry suoraan sisältöön

Ei pelkkää hellettä

Tästä erikoisesta vuoden 2020 alusta ei sijoittajalle jää käteen tuottoja, vaikka ei lopulta paljon tappioitakaan. Paljon hyviä oppeja on kuitenkin saatu. Maailma on täynnä yllätyksiä ja markkinat ampuvat kovaa yli ja ali, mutta tukea osakkeille löytyy yllättävän paljon tosi paikan tullen. Ailahtelevaa menoa on luvassa jatkossakin, joten kesämaltti on paikallaan.

Markkinavuoristorata on heilutellut sijoittajaa tänä vuonna tunnelmasta toimeen. Vuoden ensimmäinen neljännes oli maailman osakkeille tuotoiltaan heikoin vuosikymmeneen, mutta vastaavasti toinen neljännes oli paras tällä vuosituhannella. Jyrkkä romahdus ja lamapelot vaihtuivat lennosta ripeään nousuralliin ja toiveisiin taantuman nopeasta ohimenemisestä. Vastaus on varmaan viime kädessä jossakin noiden kahden ääripään välissä, mutta markkinat ovat tänä vuonna olleet joko pelkkää aurinkoa tai pelkkää sadetta, kun kaikki osakkeet ovat syöksyneet yhtä aikaa samaan suuntaan.

Takaisin alipainoon, mutta maltilliseen

Kesään on lähdetty sekä kesämökkien etätöissä että markkinoilla helteisissä tunnelmissa. Pelkkää hellettä ei kuitenkaan ole loputtomasti luvassa. Osakemarkkinoilla on viime aikoina riskit sivuutettu yksi toisensa jälkeen, vaikka ympäristö on ollut vähintäänkin haastava. Loputtomasti osakkeet eivät voi kiriä ylöspäin ilman, että talous saadaan parempaan vetoon. Vaikka Suomessa koronatilanne on helpottanut voimakkaasti, kaikkialla tilanne ei ole yhtä hyvä. Monissa kehittyvissä maissa ja viimeisimmäksi Yhdysvalloissa koronatartunnat ovat kasvussa. Ennen kuin korona on kurissa, talous ei voi toimia normaalisti, ja ilman talouden kasvuun kääntymistä, osakenousu on hataralla pohjalla. Palautimmekin jälleen kesäkuun lopussa osakkeet pieneen alipainoon salkuissamme niiden noustua markkinoiden mukana jo neutraalin tuntumaan.

Toisaalta liika synkistelykään ei ole kannattanut tänä vuonna, vaan ketterät salkkumuutokset ovat olleet kunniassaan. Osakkeiden laskiessa keväällä olimme lisäyslaidalla markkinahuolista huolimatta. Se olikin hyvä, sillä maaliskuun pohjista osakkeet ovat kivunneet kovaa kyytiä pahimpien pelkojen hellittäessä ja elvytysvyöryn tukiessa osakkeita. Elvytyksellä ei taantumaa estetä, mutta sitä pystytään lieventämään. Varsinkin elvytyksellä on nostettu sijoitusmarkkinat uuteen kukoistukseen keskuspankkirahojen valuttua riskisille markkinoille tuottoja jahtaamaan. Yhä on paljon rahaa odottamassa parempia ostonpaikkoja, minkä takia pidämme toistaiseksi osakealipainot salkuissa maltillisina.

Valikoituja markkinasuosikkeja

Korkomarkkinoillakin riskisimmät joukkolainat ovat olleet kovassa nousuvedossa loppukeväällä. Sekä high yield -yrityslainat että kehittyvien maiden lainat ovat tuottaneet yli 10 prosenttia pohjistaan. Vähensimme kesäkuun lopulla kehittyvien maiden lainoja salkuissamme nousun jälkeen. Kehittyvien maiden korot ovat laskeneet ja valuutat vahvistuneet, joten tuottopotentiaali on jatkossa vähäinen ja riskit korkealla maailman talousheikkouden jatkuessa. Valtionlainojen osuutta puolestaan nostettiin suojaamaan salkkukokonaisuutta talouspettymysten varalta.

Osakesijoituksissa USA ja Japani jatkavat ylipainossa Suomen ja Euroopan kustannuksella. Euroopan kankeus ja erimielisyydet ovat vaikeuttaneet kasvunäkymiä jo pitkään, eikä tähän ole muutosta luvassa. Sen sijaan USA ja Japani ovat hyödyntäneet ketterämmin mahdollisuuksiaan elvytyspaukkujen lisäämiseen, mikä tukee myös niiden osakkeita. Jokaisella osakealueella on vahvuudet ja heikkoutensa, mutta suosimme tässä tilanteessa vakaampia, yleensä turbulenssissa paremmin pärjääviä markkinoita.

Oppeja mukaan

Toiveista huolimatta vuoden toinen puolikas tuskin tulee olemaan helppo sijoittajille. Korkeat odotukset ja äärimmäinen epävarmuus niin koronan, talouden kuin päättävien tahojen käytöksestä pitävät markkinat varpaillaan. Markkinoiden myllerrykselle on siis jatkoa luvassa. Joitakin oppeja ja kokemuksia voidaan kuitenkin ottaa tästä keväästä mukaan syksyyn suunnatessa.

Varaudu yllätyksiin. Tähän vuoteen lähdettäessä kukaan ei osannut odottaa globaalista viruspandemiasta johtuvaa osakeromahdusta, eikä taas maaliskuun lopulla arvannut, millainen noususpurtti on edessä. Miten näihin voi varautua? Hajauttamalla. Juuri tällaisia yllätyksiä varten sijoitukset täytyy hajauttaa niin, että kaikki ei petä yhtä aikaa, mutta toisaalta on myös tuotoissa mukana.

Markkinoilla toimitaan aina odotuksia, ei todellisia tapahtumia vastaan. Jos odotetaan lamaa, on pelkkä taantuma hyvä uutinen. Jos taas odotetaan keskuspankilta biljoonan elvytystä, on puoli biljoonaa pettymys. Tänä keväänä uutiset taloudesta ja tuloksista ovat olleet lähes yksinomaan huonoja, mutta sijoittajat olivat varautuneet vielä huonompiin, joten he ovat lopulta olleet myönteisesti yllättyneitä, mikä on tukenut osakenousua.

Ei kannata aliarvioida poliitikkojen ja keskuspankkien halua ja kykyä pelastaa taloutta ja markkinoita. Sen enempää poliitikko kuin keskuspankkiirikaan ei halua syntipukiksi talouden romahduksesta, joten molemmat ovat osoittaneet tahtoa tehdä mitä tahansa talouden pelastamiseksi, vaikka niiden tiedettäisiin pitkällä aikavälillä olevan erittäin riskialttiita. Se on sitten seuraajien ongelma. Tässä ja nyt viranomaiset ovat sijoittajien parhaita kavereita.

Lyhyen tähtäimen markkinaliikkeiden ennakointi on täynnä yllätyksiä. Monet odotetut kehitykset yleensä lopulta toteutuvat, mutta odottavan aika on pitkä. Talous ja markkinat esimerkiksi voivat erkaantua yllättävän pitkäksi aikaa, kuten on nähty, vaikka lopulta yhteys löytyykin. Markkinoilla ei kannata tavoitella täydellisyyttä (ostan vain pohjalta, myyn vain huipulla), vaan kannattaa sopeuttaa näkemyksensä tilanteen mukaan.

Markkinanäkemys heinäkuu 2020

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.