Siirry suoraan sisältöön

Itku pitkästä ilosta

Lähes 11 vuotta kestänyt osakemarkkinoiden nousuputki tuli viimein päätökseen maaliskuussa koronapandemian romautettua markkinat. Talous painuu taantumaan ympäri maailman, mutta miten syvään ja pitkään on vielä arvailujen varassa. Osakkeiden laskusta huolimatta riskinä on, että suunta on yhä alaspäin, joten pidämme osakkeet alipainossa. Voimakkaita markkinaliikkeitä voi kuitenkin hyödyntää aktiivisessa salkunhoidossa.

”On vuosikymmeniä, jolloin ei tapahdu mitään, ja viikkoja, jolloin tapahtuu vuosikymmeniä.” Tämä Vladimir Leninin suuhun laitettu sanonta kuvaa hyvin maailmaa viimeisten parin kuukauden aikana. Yksi pieni virus pisti koko maailman uuteen uskoon juuri silloin, kun luottamus talouteen oli vahvistunut. Nyt maailman tulevaisuuden näkymiä joudutaan katsomaan uudessa valossa.

Myös sijoittajan maailma meni uuteen uskoon maaliskuussa. Osakemarkkinoilla nähtiin historiallisen nopea romahdus, kun maailman osakkeet painuivat pahimmillaan helmikuun huipuistaan 25–30 prosentin laskuun. Sijoittajalle tämä on merkinnyt 11-vuotisen lähes yhtämittaisen nousukauden päättymistä. Nousu oli historiallisen pitkä ja voimakas, ja kuten aina, jossain vaiheessa tulee itku pitkästä ilosta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että edelleen osakkeet ovat tuottaneet lähes 300 prosenttia finanssikriisin jälkeisistä pohjista, joten sijoittaminen on ollut erittäin kannattavaa viime aikojen laskusta huolimatta.

Koronasumussa mennään

Maailman talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat poikkeuksellisen epävarmat tällä hetkellä. Vielä kuukausi sitten perusarvio koronaongelmista oli, että ne jäävät maltillisiksi ja väliaikaisiksi. Nyt on selvää, että maltillisuus voidaan unohtaa, sillä maailma vajoaa taantumaan tänä vuonna. Talous hyytyy nyt keväällä täysin, mutta miten syvälle mennään ja miten pitkäksi aikaa, on vielä lähinnä arvailujen varassa. Yrityksiltä sataa nyt tulosvaroituksia, sillä vanhat, toiveikkaat näkymät on heitettävä romukoppaan. Harva yritys kuitenkaan uskaltaa tässä kohtaa luvata, mitä tuleman pitää. Kaikki ovat yhtä lailla sumussa maailman kehityksestä: niin poliitikot, yritysjohtajat kuin sijoittajatkin.

Hanskoja ei kuitenkaan voi heittää naulaan, vaan talouden tuki- ja korjaustoimet on aloitettu laajamittaisesti. Keskuspankit ja valtiot ovat käynnistäneet ennennäkemättömän voimakkaat toimet talouden auttamiseksi. Ensisijaisesti pyritään auttamaan yritykset ja ihmiset väliaikaisen talousromahduksen ja lomautusten yli. Tällä pyritään välttämään talouden kurjistumiskierre, jossa konkurssiaalto ajaisi taloutta yhä heikommaksi, mikä puolestaan kaataisi yhä lisää yrityksiä. Samoin yritykset ovat reagoineet kustannusleikkauksilla, lomautuksilla ja osingonjäädytyksillä, jotta päästäisiin pahimman vaiheen yli ja vuoden toisella puolella pystyttäisiin menemään jälleen kohti normaalimpaa.

Alipaino osakkeissa

Osakkeiden pudotus on ollut kova ja nopea. Laskimme osakkeet salkuissamme alipainoon maaliskuun alkupuolella, kun tuli selväksi, että ongelmat ovat luultuja syvempiä. Sen jälkeen osakkeet ovatkin laskeneet voimakkaasti lisää. Tällaisiin pudotuksiin kuuluu kuitenkin myös nopeita pomppuja takaisin päin, kun sijoittajien tunnelmat heittelevät toivon ja paniikin välillä. Vaikka osakkeet päätyivät esimerkiksi USA:ssa maaliskuussa yli 10 prosentin laskuun, nähtiin kuukauden sisällä myös 20 prosentin nousu pohjista. Sen takia salkkujen hallinnointi on ollut erittäin aktiivista, ja osakkeita on kuukauden mittaan ostettu ja myyty markkinoiden heiluntaa hyödyntäen.

Odotukset talouteen ja yritysten näkymiin ovat heikentyneet jo voimakkaasti, mutta silti riski on, että suunta on yhä alaspäin. Pidämmekin osakkeet alipainossa salkuissa. Pandemian pitkittyminen ja leviäminen yhä uusille alueille on myrkkyä taloudelle. Yhteiskuntien suljettuna pitäminen aiheuttaa taloudelle valtaisia vahinkoja, mutta jos tehokkailla rajoitustoimilla saadaan pandemia kuriin, on se silti tehokkain tapa korjata tilanne. Tässä ympäristössä voittaja- ja häviäjämarkkinat vaihtelevat päivästä toiseen, joten emme nosta mitään markkinoita selkeiksi suosikeiksi ennen kuin näkyvyys paranee.

Mistä käänteen merkit?

Pidemmän päälle kriisit ovat yleensä osoittautuneet, jälkikäteen katsottuna, erinomaisiksi osto paikoiksi. Kun synkkyys painuu yli äyräiden, myydään osakkeita ja yrityslainoja lopulta liiankin halvalla. Kukaan ei vain valitettavasti tiedä, missä kohtaa pohja lopulta saavutetaan. Siksi vähittäinen riskisten sijoituskohteiden lisääminen on ollut useimmiten paras strategia.

Osakkeet ovat laskeneet nyt ryminässä pahimmillaan reilut 30 prosenttia, mikä on historiassa vastannut ”normaalin” taantuman aiheuttamaa alamäkeä. Siten selkeään heikkouteen on jo varauduttu. Jos kriisi kuitenkin pahenee äärimmilleen, on osakkeissa yhä laskuvaraa. Finanssikriisissä lasku oli lopulta reilut 50 prosenttia. Laskuja ei kuitenkaan voi suoraan verrata toisiinsa. Finanssikriisi oli rahoitusmarkkinoilta lähtenyt shokki, kun taas tällä kertaa isku talouteen tulee palvelualojen kautta. Hyvää on, että tukitoimiin on ryhdytty nopeasti, mutta ongelmana on, että elvytysvara on vähäisempi kuin aiemmissa kriiseissä.

Viime kädessä kaikki kilpistyy kuitenkin taudin etenemiseen. Sitä mukaa, kun virus häviää, voidaan taloutta avata, ja sitä pienemmiksi vahingot jäävät. Siksi koronalukuja maailmalta seurataan tarkasti. Markkinat kääntyvät ennen kuin talous, joten sijoittajan ei kannata odottaa talouslukujen kasvuun palautumista, vaan pienetkin merkit käänteestä parempaan riittävät sijoittajille, kun tunnelmat ovat riittävän synkät. Siten markkinoilla tullaan näkemään erittäin voimakasta heilahtelua jatkossakin.

Markkinanäkemys huhtikuu 2020

 

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.