Siirry suoraan sisältöön

Kehittyvät osakemarkkinat ylipainoon

Lupaavat uutiset koronarokotteen löytymisestä myllertävät sijoitusmarkkinoita. Voittajia ovat talous ja osakemarkkinat yleisesti, mutta suurimpia hyötyjiä ovat talouden suhdanneherkimmät yritykset ja markkinat. Nostamme kehittyvät markkinat ylipainoon osakesijoituksissamme ja laskemme tänä vuonna hyvin pärjänneet Yhdysvaltain osakkeet neutraaliin painoon.

Korona on iskenyt kaikkialle maailmaan ja jäljet ovat olleet rujoja. Kevään romahduksen jälkeen kehitys osakemarkkinoilla on kuitenkin ollut yllättävänkin vahvaa elvytyksen korjatessa taloustaantuman vahinkoja. Uusimman nousupyrähdyksen osakkeet saivat viime viikolla, kun Pfizer ensimmäisenä länsimaisena lääkeyhtiönä ilmoitti alustavasta läpimurrosta koronarokotteen kehittämisessä. Uutinen oli parasta, mitä taloudelle saattoi tapahtua pidemmän päälle. Ilman koronan kuriin saamista maailman talous ei voi palata vakaan kasvun uralle.

Nopeaa hyppyä kovaan kasvuun ei kuitenkaan ole luvassa, vaan lähiaikoina koronatilanne vielä ennemminkin heikkenee kuin paranee. Ennen pitkää koronarokotteet toivottavasti kääntävät tilanteen, mutta parhaassakin tapauksessa kestää vielä hyvän matkaa ensi vuoteen ennen kuin suuri osa maailman väestöstä on rokotettu. Tällä hetkellä korona leviää vauhdikkaasti ja monissa maissa lisätään talousrajoitteita enemmän kuin niitä poistetaan. Siten kannattaa varautua myös takaiskuihin markkinoilla, vaikka uutisvirta onkin pääosin myönteistä. Sijoittajien odotukset ovat nousseet korkeiksi, joten pettymyksiin voidaan reagoida voimakkaastikin.

Kehittyvät markkinat parhaassa asemassa

Vähitellen paranevan maailmantalouden suurimpia voittajia ovat kehittyvät markkinat. Monissa kehittyvissä maissa on jo lähdetty talouden avaamisen tielle. Näyttää siltä, että korona on ollut voimakkaimmillaan viileässä ympäristössä, mikä voi rajoittaa sen leviämistä kehittyvissä maissa. Toisaalta globaalien pitkän aikavälin kasvunäkymien parantaminen auttaa suhdanneherkkiä maita. Elvytystoimien seurauksena odotettavissa oleva investointiaalto lisää monien raaka-aineiden kysyntää, mikä tukee tuottajamaita. Samoin esimerkiksi sähköautobuumi hyödyttää kehittyviä maita, jotka ovat akkumateriaalien tuottajia.

Donald Trumpin tappio USA:n presidentinvaaleissa liennyttää hieman jännitteitä maailmankaupassa, mutta USA:n ja erityisesti Kiinan kylmät välit jatkuvat. Viikonloppuna Aasiassa kuitenkin solmittiin jättimäinen vapaakauppasopimus, mikä sitoo alueen maita tiukemmin yhteen ja vähentää pidemmän päälle riippuvuutta USA:sta. Kehittyvien maiden näkymät ovat siten parantuneet laajasti. Vaikka osakkeiden arvostus on kohonnut kehittyvissäkin maissa, ovat maiden osakkeet muihin alueisiin verrattuna edelleen edullisia. Kiinan IT-yhtiöissä on ylikuumenemisen merkkejä, mutta muutoin osakkeet ovat varsin edullisia, jos maailmantalous kääntyy parempaan suuntaan.

USA:n ylivoima taittumassa

Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat olleet tänä vuonna, niin kuin monena edellisenäkin, vahvassa vireessä. Globaalien teknojättien vetämänä tuotot ovat olleet selvästi muita alueita parempia, ja siksi olemmekin ylipainottaneet niitä salkuissamme. Tämän vuoden koronakaaoksessa IT-kasvuyhtiöt ovat olleet voittajia, kun samaan aikaan monien perinteisten, talousherkkien alojen yhtiöt ovat olleet laskussa. Nyt kuitenkin kasvuyhtiöiden arvostuskertoimet ovat taivaissa, ja talouden kääntyessä kasvuun sijoittajat hakevat tuottoja talousherkemmistä, edullisemmista arvoyhtiöistä. Tässä ympäristössä USA ei ole parhaimmillaan, sillä IT-yhtiöt hallitsevat maan pörssejä.

Presidentinvaihdos itsessään ei suoraan USA:n markkinoita merkittävästi heiluta. Näillä näkymin toteutuva hajaantunut hallinto ei saa merkittäviä uudistuksia aikaiseksi. Se tarkoittaa, että tulevan presidentin Joe Bidenin ajamat, sijoittajien pelkäämät veronkorotukset eivät toteudu, mutta toisaalta elvytyspaketti jäänee myös toivottua pienemmäksi. Dollarin odotetaan yleisesti heikkenevän Bidenin myötä, mikä osaltaan söisi tuottoja Atlantin takaa. Toisaalta valuutta voisi tuoda tuottoja kehittyviltä markkinoilta.

Kehittyvät markkinat ylipainoon

Nostamme kehittyvät osakemarkkinat salkuissamme ylipainoon. Koronarokote, talousnäkymien paraneminen ja maltillinen arvostus houkuttelevat kaikki sijoittamaan nouseviin talouksiin. USA:n markkinoilla on nautittu erinomaisista tuotoista maan yritysten ollessa koronaselviytyjien kärkikaartia. Arvostus on kuitenkin kohonnut, mikä rajoittaa tuottomahdollisuuksia jatkossa. Siksi laskemme USA:n osakkeet salkuissamme neutraaliin painoon.

Markkinanäkemys 16.11.2020

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.