Siirry suoraan sisältöön

Koronan armoilla

Koronavirus painoi osakemarkkinat roimaan laskuun helmikuun lopussa. Epidemia itsessään ei markkinoita romuta, mutta sen leviämisen estäminen hyydyttää taloutta vuoden alussa. Epävarmuus keikuttaa osakkeita jatkossakin, kun koronan seurauksia arvuutellaan. Markkinoilla on tilaa liikkua kumpaankin suuntaan, joten pidämme osakepainon neutraalina heilunnan keskellä.

Osakemarkkinat muistuttivat pitkän tauon jälkeen riskeistään helmikuun lopussa, kun koronavirus syöksi markkinat yhteen historian voimakkaimmista viikkotason laskuista. Voimakas lasku yllätti markkinat, sillä vielä edellisinä viikkoina osakkeet nousivat koronauutisista huolimatta. Kaikki kuitenkin muuttui helmikuun viimeisellä viikolla, kun yhtäkkiä pelot taudin leviämisestä ja sen seurauksista säikyttivät sijoittajat.

Laskulle perusteita, mutta mittakaava kysymysmerkki

Korona vaikuttaa selvästi ja negatiivisesti maailman talouteen ja yritysten tuloksiin vuoden alussa, ja siksi markkinoiden laskeminen on perusteltua. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, miten suuriksi vaikutukset muodostuvat. Nyt osakkeiden hinnat kuvastavat arvioita, joiden mukaan korona aiheuttaa talouteen selkeitä, mutta ohimeneviä heikkouksia. Lähiviikot ja kuukaudet jatketaan arvuuttelua siitä, miten merkittävästi korona lopulta vaikuttaa talouteen. Ratkaisevissa rooleissa ovat viruksen leviäminen ja toisaalta sen estämiseksi tehtävät toimenpiteet. Uutiset ovat ristiriitaisia, sillä Kiinassa uusien tautitapausten määrä laskee jo, mutta toisaalta muualla maailmalla virus leviää edelleen.

Sijoittajille tällainen epävarmuus on myrkkyä. Aiempiin tautiepidemioihin verrattuna markkinoiden reaktio koronaan oli aluksi yllättävän pieni ja sitten yhtäkkiä yllättävän suuri. Tämä kertoo enemmän sijoittajien tunnelmista kuin taudista itsestään. Osakkeet ovat nousseet yli kymmenen vuotta finanssikriisin jälkeen, ja kurssit kohosivat voimakkaasti varsinkin viimeisen vuoden ajan. Siten sijoittajien osakeinnostus virisi jälleen turhan korkeaksi. Monesti sanotaan, että osakkeet menevät liukuportaita ylös, mutta tulevat hissillä alas, kun pitkä, yhtämittainen nousujakso päättyy. Tälläkään kertaa huonoihin uutisiin ei oltu enää varauduttu, ja siten markkinareaktiot nousivat voimakkaiksi. Äkkipysäyksissä kestää aina aikansa ennen kuin tosiasiat ja markkinat kohtaavat.

Koronan jäljet

Todennäköisin skenaario on, että ennen pitkää koronaepidemia alkaa helpottaa. Vaikutukset maailman talouskasvuun ja yrityksille ovat negatiivisia mutta rajallisia. Tällöin osakemarkkinat vähitellen vakautuvat ja voivat hakeutua ylöspäinkin, kun luottamus talouteen palautuu.

Riskinä on, että epidemia muuttuu maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Tartuntojen leviäminen pakottaisi laajoihin karantiineihin, jotka hyydyttäisivät talouden. Heikentyvä tuotanto alkaisi vähentää myös kulutusta, mistä syntyisi taantumaan ajava kierre. Tällöin osakkeiden lasku jatkuisi. Sekä valtiot että keskuspankit ovat kuitenkin lähteneet voimakkaisiin elvytystoimiin epidemian vaikutusten minimoimiseksi, ja lisää toimia on luvassa. Viranomaiset eivät voi poistaa koko virusta, mutta ne voivat tukea taloutta ja markkinoita. Korot ovatkin painuneet yhä alemmas maailmalla. Jos epidemia alkaisi talttua esimerkiksi koronalääkkeen löytyessä, osakkeissa voi olla edessä reipaskin helpotusralli, kun sijoittajat ryntäisivät jälleen ostamaan halventuneita osakkeita.

Neutraali osakepaino

Tällaisessa ympäristössä sijoittajan hermot ovat koetuksella. Markkinoilla on yhtenä päivänä osto- ja toisena myyntipaniikki, ja osakkeet pomppivat edestakaisin. Luotettavaa tietoa virustilanteesta ja sen kehityksestä on vaikea saada, ja siksi kaikkiin huhuihin tartutaan kärkkäästi. Sijoittajalle on tärkeintä pitää pää kylmänä.

Meillä sijoittajilla on takanamme erinomaisia tuottoja viime vuosilta. Ajoittaiset markkinalaskut ovat osa sijoittamista. Helmikuun osakealamäki on erinomainen muistutus tarpeesta hajauttaa omaa sijoitussalkkua sekä eri omaisuuslajeihin että ajallisesti. Valtionlainat ovat tuoneet tuottoja salkkuun osakkeiden pettäessä. Toisaalta jakamalla ostot pidemmälle ajalle välttää sen, että pistäisi kaikki rahat kiinni markkinahuipulla.

Koronaviruskaan ei ole maailman loppu. Ennen pitkää epidemia helpottaa. Voimakkaan markkinaheilunnan keskellä liiallinen hätiköinti osoittautuu usein virheeksi. Näemme nytkin markkinoilla tilaa liikkeille sekä ylös- että alaspäin koronan etenemisestä riippuen, joten neutraali, pitkän aikavälin suunnitelman mukainen osakepaino toimii tässä tilanteessa hyvin, kunnes nähdään, miten nopeasti korona ja sen vaikutukset saadaan kuriin. Vähitellen osakkeita voi lisätä salkkuun markkinoiden heikkoutta hyväksikäyttäen, mutta kannattaa varautua siihen, että ajoittaisia takapakkeja on luvassa.

Markkinanäkemys helmikuu 2020

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.