Siirry suoraan sisältöön

Mutkikas polku

Sijoitusmarkkinoiden syksyyn lähdetään heikon näkyvyyden vallitessa. Korona nostaa päätään, talous hapuilee kohti parempaa ja elvytyshanat pumppaavat rahaa, joten sijoittajilla riittää ihmeteltävää. Seuraavan mutkan taakse on vaikea nähdä, joten menemme syksyä kohti neutraalissa osakepainossa.

Tämä vuosi on yllättänyt sijoittajat kerta toisensa jälkeen, eikä tähän ole muutosta luvassa. Syksyä kohti mentäessä riskit ja tuottohakuisuus taistelevat yhä sijoittajien mielissä. Markkinapolku on ollut mutkikas, ja jatkossakin kulman takana on yllätyksiä luvassa, joten sijoittajien on varauduttava äkkinäisiin markkinakäänteisiin.

Liiallinen synkistely ei ole kannattanut, eikä syksyynkään kannata mennä turhan maansa myyneissä tunnelmissa. Jos pahimmat pettymykset vältetään, edessä on edelleen kohtuullisia tuottoja. Riskejä kuitenkin riittää, joten maltti ja riittävä varovaisuus ovat tarpeen. Markkinoilla on tilaa mennä kumpaan tahansa suuntaan, joten osakkeet ja korot ovat neutraalipainolla salkuissamme. Loppukevään vahvan nousun jälkeen markkinatuulet voivat kääntyillä herkästi. Sijoittajan tuleekin varautua, kuten Suomen kesään, pitää pärjätä niin auringonpaisteessa kuin räntäsateessakin, joten salkun riittävä hajautus on jälleen kullanarvoista.

Ei hyvä, mutta pelättyä parempi

Korona syöksi taloudet taantumaan keväällä ympäri maailmaa. Talousluvut ovat olleet heikkoja, mutta eivät niin huonoja kuin pelättiin. Siten on herännyt toivo, että romahdus jää lyhytaikaiseksi ja talous olisi jo melko pian palaamassa normaaliksi. Valtioiden ja keskuspankkien massiiviset elvytystoimet ovat pehmittäneet iskua, ja kulutusta on saatu ylläpidettyä esimerkiksi työttömyyskorvausten nostoilla. Tuen on kuitenkin tarkoitus olla vain väliaikaista kriisiapua. Talouden pitäisi mahdollisimman pian selvitä omilla jaloillaan, mutta elpymisen ympärillä on vielä paljon kysymysmerkkejä.

Vielä talouttakin paremmin koronaiskusta näyttävät selviävän yritykset. Toki osa yrityksistä, kuten hotellit ja lentoyhtiöt, ovat ajautuneet suuriin vaikeuksiin, kun toiminta on pistetty jäihin. Samaan aikaan kuitenkin monet muut yritykset ovat onnistuneet pitämään tuloskuntonsa selvästi odotettua parempana. Koronaisku on ollut pahin palvelualoilla ja siten osunut erityisesti pienyrityksiin, kun taas pörssiyritykset ovat selvinneet paremmin. Vuoden toisen neljänneksen tuloskaudella pörssiyritykset ovatkin laajasti lyöneet matalat odotukset niin Suomessa kuin muuallakin maailmalla.

Kovat odotukset

Takapakkien jäätyä maltillisiksi on sijoittajien luottamus jatkuvaan elpymiseen kasvanut. Heikoin vaihe onkin jäänyt taakse, mutta loppuvuoden näkymien ympärillä on vielä kosolti epävarmuutta. Koronan uusi aalto ja sen aiheuttamat talousrajoitteet voivat hyydyttää orastavan kasvun. Valtiot pyrkivät välttämään kevään kaltaiset talouden sulkutoimet, mutta koronan jyllätessä on selvää, että paluu normaaliin vapaaseen liikkumiseen ja toimintaan on toistaiseksi mahdotonta. Valtioiden tuella vahinkoja minimoidaan, mutta loputtomiin ongelmia ei voida välttää.

Lisää kysymysmerkkejä syksyyn tuovat politiikan kiemurat. Loppuvuoden ykköspuheenaihe on Yhdysvaltain presidentinvaalit. Gallupeissa haastaja Joe Biden on repimässä kaulaa nykyiseen presidenttiin Donald Trumpiin. Biden sinällään on melko markkinaneutraali ehdokas, joten hänen politiikkansa tuskin aiheuttaisi suurta myllerrystä. Isoin riski on, että Trump turvautuu kaikkiin keinoihin oman kannatuksensa kasvattamiseksi ja silloin esimerkiksi kauppasodan kärjistäminen Kiinan kanssa olisi mahdollista. Euroopassa puolestaan brittien EU-eron pitäisi tapahtua vuoden lopussa, eikä uutta sopimusta alueiden välisestä kaupasta ole onnistuttu sorvaamaan, mikä haittaa ennestäänkin heiveröistä Euroopan taloutta.

Riskit vastaan tuottometsästys

Sijoittaja on puun ja kuoren välissä. Yhtäältä riskit ja huolet pelottavat, mutta toisaalta tuottoja saadakseen on sijoitettava riskisempiin sijoituskohteisiin, kuten osakkeisiin ja esimerkiksi kiinteistöihin. Maaliskuun jälkeen tuottojen tavoittelu on vienyt pidemmän korren, mutta vähitellen osakkeiden arvostus on kiristynyt. Kun odotukset olivat matalat, ne oli helppo ylittää. Nyt kuitenkin odotukset ovat nousseet, joten talous- ja tulospettymyksiin ei ole isommin varaa.

Tässä ympäristössä nähdäänkin helposti nopeita markkinapomppuja ja -pudotuksia, kun sijoittajat arpovat elpymisen kestävyyttä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että monet sijoittajat istuvat yhä suurten käteiskassojen päällä odottaen tilaisuutta päästä sijoittamaan alemmilla kurssitasoilla. Tämä rajoittaa markkinoiden laskumahdollisuuksia, kun ostajia ilmaantuu nopeasti paikalle osakkeiden pudotessa.

Valuutasta uusi tuottoheiluttaja

Valuuttaliikkeiden takia kesämarkkinoilla osaketuotot maailmalta jäivät olemattomiksi osakkeiden kurssinoususta huolimatta. USA:n laskeneen korkotason ja euroalueen tuoreimman tukipaketin seurauksena dollari on heikentynyt ja euro vahvistunut. Euron nousu toi valuuttatappioita saman verran kuin osakkeet nousua. Euron vahvuus on myrkkyä euroalueen yrityksille, ja taloudet ovat vahvempia muilla mantereilla, joten pidämme osakeylipainon yhä Amerikassa ja Japanissa.

Myös joukkolainamarkkinoilla valuutta näkyy varsinkin kehittyvien maiden lainoissa, jotka ovat salkuissamme alipainossa. Valtionlainojen tuotot ovat olleet odotuksiakin vahvempia, mutta lisäksi salkuissa ne tarjoavat hyvää hajautusta ja suojaa, joten suosimme niitä korkosalkuissamme.

Markkinanäkemys elokuu 2020

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.