Siirry suoraan sisältöön

Näkymät heikentyneet – laskimme osakkeet alipainoon

Laskimme osakkeet alipainoon salkuissamme viikon alussa, kun tuli selväksi, että pitkittyvä koronakriisi ja öljyn hintasota painavat talous- ja tuloskasvua odotettuakin enemmän tänä vuonna. Elvytystoimia on luvassa sekä keskuspankeilta että valtioilta, mikä pehmentää vaurioita, mutta ne eivät käännä taloutta hetkessä. Samalla laskimme Euroopan osakkeet peruspainoon ja nostimme Japanin osuutta sekä lisäsimme rahamarkkinasijoituksia.

Osakemarkkinoiden dramaattinen käänne helmikuun lopulta ei ole korjaantumassa hetkessä. Reilun vuoden kestänyt osakeralli oli nostanut sijoittajaluottamusta, joten koronaviruksen leviäminen maailmanlaajuiseksi ongelmaksi pääsi yllättämään sijoittajat. Markkinoiden käänne on ollut poikkeuksellisen nopea. Viime viikkoina on kuitenkin tullut selväksi, että talousvaikutukset ovat odotettua syvempiä, ja siten koko vuoden kasvunäkymiä joudutaan korjaamaan alaspäin. Tässä tilanteessa osakemarkkinoiden epävarmuus jatkuu, joten laskimme osakkeet alkuviikosta alipainoon salkuissamme ja lisäsimme erityisesti rahamarkkinasijoitusten osuutta.

Talouskasvu kärsii

Koronavirus vaikuttaa sekä talouden tarjontaan että kysyntään. Karanteenien myötä työntekijät eivät pääse töihin, mikä vähentää tuotantoa. Kansainvälisten tuotantoketjujen myötä ongelmat leviävät laajalti. Toisaalta kysyntä laskee ongelmien ja yleisen varovaisuuden kasvaessa. Nyt on jo selvää, että esimerkiksi matkailu, ravintoloissa käyminen ja monien muidenkin palveluiden ostaminen romahtavat ainakin väliaikaisesti. Siten käynnissä on kierre, jossa tarjonta ja kysyntä heikentävät toisiaan. Kun koronan leviäminen helpottaa, piristyy talous jälleen, mutta kaikkea menetettyä tuotantoa ja kysyntää ei saada kiinni.

Lisähaasteita taloudelle tuli viime viikonloppuna öljyn hinnan romahduksesta, mikä voi pahimmillaan ajaa öljy-yhtiöitä konkurssiaaltoon ja levitä siten maailmantalouteen. Keskuspankit ja valtiot ovat jo tulleet talouden avuksi keventämällä rahapolitiikkaa, lisäämällä tukipaketteja ja varmistamalla rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Nämä toimet helpottavat ongelmia, mutta eivät poista niitä kokonaan. Talouskasvu hidastuu lähiaikoina selvästi ja samalla yritysten tulokset kärsivät.

Epävarmuus on myrkkyä markkinoille

Tässä vaiheessa kukaan ei pysty sanomaan, miten suuria vahinkoja talous tulee lopulta kärsimään. Parhaimmillaan viruksen leviäminen rauhoittuu ja keskuspankkien rahan pumppaaminen palauttaa nopeasti luottamuksen. Pahimmillaan edessä on taantuma, kun karanteenien pitkittyminen ja yleinen varovaisuuden nousu hyydyttävät taloutta.

Maailman osakemarkkinat ovat laskeneet roimasti vuoden alusta vahvan viime vuoden jälkeen. Siten markkinoilla odotetaan jo kasvun tyrehtymistä, mutta sen uskotaan jäävän vain väliaikaiseksi. Vaikutukset voivat kuitenkin olla pelättyä suuremmat ja pitkäkestoisemmat, vaikka pahimmat vaihtoehdot vältettäisiin. Siksi osakemarkkinoilla riskit ovat lähiaikoina yhä alaspäin.

Hermoilu jatkuu, joten tulemme näkemään voimakkaita liikkeitä sekä ylös- että alaspäin, kun sijoittajien tunnelmat vaihtelevat. Varovainen suhtautuminen osakkeisiin on perusteltua, kunnes näkymiin saadaan selkeyttä. Pitkällä tähtäimellä kriisit yleensä avaavat mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia, joten liikaan synkistelyyn ei kannata sortua, vaikka lähiaikoina varovaisuus onkin paikallaan.

Rahamarkkinoille lisää rahaa

Markkinatilanne voi muuttua nopeastikin, joten kasvatimme tässä tilanteessa sijoituksia korkomarkkinoille yleisesti, mutta varsinkin rahamarkkinoille, josta varoja on helppo palauttaa nopeastikin osakkeisiin, jos tarve vaatii. Rahamarkkinat nousivat korkojen sisällä neutraaliin. Samalla poistimme yrityslainojen ylipainon.

Osakemarkkinoilla emme tällä hetkellä suosi mitään yksittäistä markkinaa. Japani palasi salkkuun tauon jälkeen. Japanin osakkeet ovat kehittyneet heikosti viime kuukausina maan talouden vajottua jälleen taantumaan, mutta se on pitkältikin hinnoissa ja lisäksi Japani on usein osakemarkkinoiden turvasatama epävarmoina aikoina. Eurooppa puolestaan on joutumassa Kiinan jälkeen koronan seuraavaksi uhriksi, ja siten täällä talousodotukset ovat selvässä laskussa. Niinpä laskimme Euroopan osuuden salkuissa neutraaliin, vaikka edullinen arvostus houkutteleekin vanhalle mantereelle.

Markkinanäkemys maaliskuu 2020

 

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.