Siirry suoraan sisältöön

Neljä vuotta lisää Trumpia?

Varmuutta USA:n vaalituloksen joudutaan odottamaan vielä mahdollisesti päiviä, joten epävarmuutta on ilmassa. Näillä näkymin kuitenkin Yhdysvaltain vaaliyllätykset jatkuvat, sillä Donald Trump on saamassa jatkokauden presidenttinä ennakko-odotusten vastaisesti. Osakemarkkinoille Trumpin yritysmyönteisen politiikan jatko olisi hyvä uutinen. Arvaamattomuutta sekä markkinoiden ylä- ja alamäkiä riittää kuitenkin jatkossakin.

Juuri kun luuli, että vuoden 2016 yllätysten jälkeen olisi opittu tekemään hyviä vaaliennusteita, on edessä uusi yllätys. Koronavastoinkäymisistä huolimatta Donald Trump on voittamassa uuden kauden Yhdysvaltain presidenttinä. Äänestys on tiukka ja lopullinen tulos saadaan vasta päivien päästä, mutta ratkaisevissa vaa'ankieliosavaltioissa Trumpin etulyöntiasema lienee riittävä vaalivoittoon asti. Paheneva korona ei siis lopulta riittäisi Trumpin kaatamiseen, vaan talouden koronaa edeltänyt hyvä veto ja vahvan johtajan kaipuu pitäisivät hallitsevan presidentin yhä Valkoisessa talossa.

Lopullista tuomiota ei vielä kuitenkaan voi antaa, sillä ääntenlaskenta on joissain osavaltioissa yhä kesken. Omia mutkia matkaan tuo Trumpin julistus vaalien voittamisesta ja vaatimus lopettaa ääntenlaskenta oikeudenkäyntien uhalla. Taistelu äänestystuloksesta on tuhoisaa niin koko maalle kuin osakemarkkinoillekin, mutta valitettavan tuttua Trumpin politiikkaa. Vaikka vaatimukset eivät menekään läpi, ne luovat ikävän varjon vaalien ylle, jotka Trump olisi todennäköisesti muutenkin voittanut. Yhdysvaltain osakefutuurit kävivät teknoindeksi Nasdaqin johdolla vahvasti plussalla aamuyöllä vaalinäkymien kääntyessä Trumpin puolelle. Kovin into laantui aamuksi ja vaatimus ääntenlaskennan lopettamisesta on heilutellut osakkeita.

Trump on osakkeiden kaveri

Rahoitusmarkkinoilla odotukset Trumpin voitosta ovat myönteinen asia. Osakemarkkinoita tukee useampikin tekijä. Ensinnäkin yleisesti ottaen epävarmuus on myrkkyä sijoittajille. Siten vaalituloksen saaminen, oli se kummin päin tahansa, olisi myönteistä. Moni sijoittaja lykkää ostopäätöksiään ennen vaaleja "selkeämpiä" aikoja odottamaan, ja vaalien jälkeen tätä syytä ei enää ole. Siksi vaalituloskiistely hyydyttää markkinoita.

Toisaalta Trumpin politiikka on ollut viimeiset neljä vuotta yritysmyönteistä ja on sitä varmasti jatkossakin. Osakemarkkinoiden nousu on ollut Trumpin suosikkimittari oman onnistumisensa osoittamiseen, joten hän tekee kaikkensa tukeakseen osakkeita. Yhdysvaltain osakkeet ovatkin nousseet voimakkaasti hänen kaudellaan. Trump on keventänyt sääntelyä yrityksille sekä laskenut veroja, ja lisää samaa on varmasti luvassa. Isoimmat mahdollisuudet näihin on syöty ensimmäisellä vaalikaudella, mutta lisätukea on tulossa mahdollisuuksien mukaan. Trump myös pitää keskuspankin suuntaan kovan paineen supermatalan korkotason jatkamiseksi, jolloin tuottoa hakevat varat hakeutuvat osakkeisiin.

Ei pelkkää myötätuulta

Haasteitakin uudella kaudella riittää. Syksyllä alkanut ja vaalien jälkeen jatkuva haaste Yhdysvalloissa on ollut saada tehtyä uusi tukipaketti taloudelle koronavahinkojen korvaamiseksi. Kevään massiivinen paketti nostatti taloutta ja sen eräännyttyä heinäkuussa on odotettu uutta tukea kulutukseen. Hyvä puoli on, että nyt vaalipolitikointi tukipaketin ympäriltä voidaan poistaa ja vallanjaon pysyessä ennallaan paketti voisi edetä nopeastikin. Huono puoli on puolestaan, että demokraattivoitto olisi tuonut isomman paketin, mihin republikaanit ovat valmiita.

Trumpin toisen kauden iso kysymys on, mitä suhteissa muuhun maailmaan tapahtuu. Ennusmerkit eivät ole hyvät. Kiinan kanssa kauppasodassa on ollut hiljainen vaihe Trumpin keskittyessä koronan hoitoon, mutta vääntö on jatkumassa. Taisto maailman herruudesta voi olla asia, jolla Trump haluaa jättää jälkensä historian kirjoihin. Toisella kaudella ei enää tarvitse miettiä uudelleenvalintaansa, joten lisää keinoja voidaan ottaa käyttöön. Kun samaan aikaan Kiinakin on lisännyt panoksiaan ja koventanut asennettaan, on geopoliittinen mittelö toisen kauden isoja teemoja. Siinä myös yritykset ovat häviäjiä. Myös Euroopalle Trumpin toinen kausi on pettymys. Vanhat liittolaiset ovat etääntyneet viimeisen neljän vuoden aikana. Demokraattien Joe Bidenin valinta olisi merkinnyt lähentymisen aikaa, mutta nyt vastakkainasettelu on jatkumassa.

Lyhyen tähtäimen osakemyönteinen, haasteet pidemmällä tähtäimellä

Trumpin uudelleenvalinta olisi lähiaikoina osakkeille hyvä uutinen, mutta hyvää on jo paljon osakkeiden hinnoissa. Tulevaisuudessa kuitenkin riittää haasteita Trumpin tempoilevan Amerikka ensin -politiikan myötä. Osakemarkkinoista selvimpiä voittajia ovat USA:n osakkeet, jotka ovatkin salkuissamme ylipainossa. Myös dollarin vahvistuminen tuo lisätuottoja Amerikan mantereelta. Osakesektoreista selviä hyötyjiä ovat sääntelyherkät alat, kuten pankit sekä energia- ja teknologiaosakkeet.

Suhteellisia häviäjiä ovat puolestaan muiden maiden osakkeet, Eurooppa etunenässä. Trumpin kielteinen suhtautuminen ilmastonmuutokseen puolestaan on takaisku ympäristöystävällisemmille aloille ja yrityksille kuten fossiilittoman energian tuottajille ja hyödyntäjille Yhdysvalloissa. Tämä voi toki avata markkinoita näille yrityksille muualla maailmalla.

Kaiken kaikkiaan vaalit eivät ole sijoitusmarkkinoiden tärkein tekijä, vaikka ovatkin puhutuin asia. Korona, talouden elpyminen ja keskuspankkipolitiikka ovat merkittävämpiä. Vaalimelun hälvetessä huomio palaakin perusasioihin. Orastavia myönteisiä merkkejä niistä on saatu, mutta valitettavasti vielä ei olla selvillä vesillä.

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.