Siirry suoraan sisältöön

Rokoteuutinen toi ylituottoa

Lääkeyhtiö Pfizer kertoi eilen COVID-19-rokotteensa antavan yli 90 prosentin suojan vakavalta tautimuodolta. Tulokset tulivat yhtiön aiemmin antamaan aikatauluun nähden reilun viikon myöhässä, mutta toisaalta tutkimus on nyt selvästi pidemmällä kuin arveltiin.

Pfizerin tutkimuksessa on havaittu jo 94 tautitapausta, kun markkinat odottivat yhtiön raportoivan ensimmäiset väliaikatiedot jo 32 tapauksen kohdalla. Tutkimus päättyy, kun tautitauksia on 164.

USA:n lääkeviranomainen FDA on kertonut hyväksyvänsä rokotteet, joiden teho on yli 50 prosenttia ja jotka on osoitettu turvallisiksi. Pfizerin turvallisuustulokset tulevat ehkä jo ensi viikolla. Tämän jälkeen yhtiö voi anoa hätäkäyttölupaa rokotteelle.

Pfizer on valmistautunut valmistamaan 1,3 miljardia rokoteannosta ensi vuoden loppuun mennessä ja kun yhdelle henkilölle annetaan kaksi annosta, riittävät rokotteet 650 miljoonalle. USA ja Japani ovat varmistaneet itselleen suurimmat erät rokotetta.

Pfizerin onnistuminen lupaa hyvää myös Modernan rokotehankkeelle, koska molemmat perustuvat täysin uuteen välittäjä-RNA-teknologiaan, jossa elimistöä ei altisteta kuolleelle, tainnutetulle tai pilkotulle virukselle, vaan kehon solut huijataan tuottamaan oikeita proteiineja ujuttamalla soluun peukaloitu rakennusohje. Myös Johnson&Johnsonin ja AstraZenecan rokotetutkimuksista odotetaan tuloksia lähikuukausina.

Kurssiheilunta voi hyvin jatkua

FIM USA- ja FIM Brands -rahastojen osakevalinnassa oli huomioitu mahdollisuus, että positiivisia rokotetuloksia saadaan tämän vuoden aikana. Toimiva rokote käynnistää normaalimpaan yhteiskunnan toimintaan palautumisen hinnoittelun. FIM USA:n salkussa pahojen koronakärsijöiden paino oli perjantaina 10,9 prosenttia.

Rahasto omistaa kahta lentoyhtiötä, risteilyvarustamoa, lentokonealihankkijaa ja catering-yhtiötä. FIM Brandsin osalta tämän vuoden iso muutos on ollut turvallisempien päivittäistavarayhtiöiden selkeä alipainottaminen suhteessa syklisempiin kestokulutustavarayhtiöihin. Muutos tehtiin keväällä kurssien romahdettua. Pahoista koronakärsijöistä FIM Brandsissa on kahta catering-yhtiötä, hotelliketju, risteilyvarustamo, lentokenttämyymäläketju ja ravintolatukkuri. Edellä mainittujen koronakärsijöiden osuus FIM Brandsin salkusta on 11,4 prosenttia.

Koronakärsijöiden ylipainottaminen johti merkittäviin ylituottoihin edellä mainituissa rahastoissa eilen maanantaina. Rokoteuutisen hinnoittelu oli rajua ja voimakas kurssiheilunta voi hyvin jatkua. Tieto toimivasta rokotteesta ei vaikuta pelkästään pahimmin koronasta kärsineisiin yhtiöihin, vaan se saattaa käynnistää laajemmankin siirtymän halvempiin arvo-osakkeisiin.

Positiivisen rokoteuutisen vastapainona akuutti tautitilanne näyttää pahenevan ja tulevana talvena sijoittajien toisessa vaakakupissa on akuutti synkkyys ja toisessa rokotteen ensi keväälle ja kesälle tuoma toivo.

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.