Siirry suoraan sisältöön

Ryminä jatkuu

Osakemarkkinoiden voimakas lasku lähti uusille kierroksille 9.3.2020, kun koronahuolet saivat kumppanikseen öljyn hinnan romahduksen. Voimakas epävarmuus jatkuu markkinoilla lähiaikoina, kun epäselvyys koronan vaikutuksista ja talouden näkymistä painaa sijoittajatunnelmia. Lähiaikoina markkinoilla voi olla lisälaskua luvassa, mutta pitkän tähtäimen sijoittajalle laskut ovat myös mahdollisuuksia salkun täydentämiseen.

Tämä vuosi on ollut taas sijoittajalle kovaa koulua markkinaheilahteluista. Vielä helmikuun puolivälissä maailman osakemarkkinat paukuttivat uusia ennätyksiä. Pari viikkoa sitten lähdettiin kuitenkin poikkeuksellisen jyrkkään laskuun, joka entisestään kiihtyi maaliskuun alussa, kun koronapelkojen lisäksi öljyn hinta tippui ennätyksellisen nopeasti. Osakkeet ovatkin laskeneet muutamassa viikossa noin 20 prosenttia huipuistaan.

Korona ja ylitoiveikkuus käynnistäjinä

Koronavirus oli laskun käynnistäjä, mutta ei ainoa syy. Osakemarkkinoilla on takanaan poikkeuksellisen pitkä nousujakso, sillä tänään on kulunut 11 vuotta osakkeiden pohjista finanssikriisin jälkeen maaliskuussa 2009. Viimeinen reilu vuosi on ollut erityisen vahvan nousun kautta, joten sijoittajien tunnelmat olivat kohonneet turhankin toiveikkaiksi. Huonoihin uutisiin ei oltu varauduttu, kun korona alkoi levitä, mikä on pahentanut alamäkeä.

Koronavirus ei itsessään kaada maailman taloutta, mutta sen leviämisen ehkäisemiseksi tehtävät toimenpiteet iskevät talouskasvuun. Talousalueiden sulkeminen, matkustusrajoitukset ja muut toimet heikentävät talouskasvua lähikuukausina. Viruksen leviäminen pakottaa yhä useammat maat toimenpiteisiin, joten toivottua nopeaa paluuta normaalikasvuun on turha odottaa. Tällä hetkellä kasvuodotuksia leikataan laajasti. Valitettavasti nyt voidaan tehdä vain ”parhaita arvauksia”, sillä lopullisia vaikutuksia ei kukaan tiedä. Osaltaan tämä johtaa voimakkaaseen spekulointiin, jossa tulee varmasti kauhuskenaarioiden ylilyöntejäkin. Tauti menee ohi jossain vaiheessa, mutta näillä näkymin odotettua vaikeamman kautta.

Öljyn hinta ennätyspudotuksessa

Lisäsytykettä osakesynkistely sai maaliskuun alussa, kun öljyn hinta putosi ennätysnopeasti. Korona- ja taloushuolet ovat painaneet öljyn hintaa, ja siksi odotettiin, että tuotantoa rajoitetaan. Viikonloppuna Venäjä ja Saudi-Arabia yllättäen ilmoittivat jatkavansa tuotantoa täydellä teholla, mikä painoi öljyn hinnan yli 30 % alamäkeen.

Alempi öljyn hinta sinällään on taloutta tukeva tekijä, kun kuluttajilla jää enemmän varoja muuhun käyttöön. Nyt öljyn hinta on kuitenkin niin alhaalla, että sen odotetaan ajavan öljyn tuottajia, niin liuskeöljy-yhtiöitä kuin tuottajamaitakin, talousvaikeuksiin. Siitä pelätään leviävän konkurssiaallon, joka voi rahoitusjärjestelmän kautta keikuttaa koko maailmantaloutta.

Riskit kasvussa

Maailmantalous oli piristymässä ennen viime viikkojen käännettä. Nyt kuitenkin joudutaan arvuuttelemaan koronan ja halvan öljyn vaikutuksia talouteen. Selvää on, että kasvu hidastuu, mutta miten paljon. Riskit globaalista taantumasta ovat kasvaneet. Talous- ja yritysten tuloskasvuennusteita korjataankin lähiviikkoina kovaa tahtia alaspäin.

Hyvä puoli on, että niin keskuspankit kuin valtiotkin ovat jälleen lähteneet tukemaan taloutta. Keinoja on aiempaa vähemmän tarjolla, mutta viranomaiset tulevat tekemään jälleen kaikkensa, mikä vähintäänkin loiventaa laskua. Korot ovat vielä aiemmin ajateltua kauemmin aiempaa alempana. Koronlaskun myötä valtionlainat ovatkin tuottaneet vuoden alussa erinomaisesti, mikä on tasoittanut hajautetun salkun alamäkeä.

Maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet ja varsinkin epävarmuus on kasvanut, mikä on myrkkyä osakemarkkinoille. Toisaalta 20 prosentin laskun jälkeen kohtuullinen määrä huonoja uutisia on jo hinnoissa; lievään taantumaan on jo varauduttu. Markkinapaine jatkuu toistaiseksi. Tähän ympäristöön kuuluvat nopeat nousu- ja laskupäivät, kun pelot ja toiveikkuus vuorottelevat. Pysyvään nousuun lähdetään vasta, kun luottamus talouteen kasvaa. Tähän voisi johtaa esimerkiksi tieto koronatilanteen helpottamisesta. Kiinassa tartunnat onkin saatu laskuun, joten se ei ole mahdotonta.

Malttia ryminään

Tässä tilanteessa maltti on valttia. Pitkän tähtäimen sijoittajasta tulee helposti lyhyen tähtäimen sijoittaja, kun paniikkinappula jumittaa pohjaan. Hätämyynnit ovat usein osoittautuneet virheiksi jälkikäteen, tai ainakin niiden jatkeeksi tarvitaan myös hätäostot, kun markkina alkaa jälleen piristyä. Jossain vaiheessa markkinatunnelmat painuvat ylisynkiksi, jolloin pienetkin hyvät uutiset riittävät ylittämään matalat odotukset. Liian usein sijoittaja jää odottamaan sitä ”parempaa ostonpaikkaa” niin pitkäksi aikaa, että sitä ei tulekaan.

Pitkäjänteinen, suunnitelmallinen sijoittaminen on paras tapa salkunhallintaan. Nousut ja laskut kuuluvat sijoittamiseen. Niitä voi käyttää hyväkseen salkun lisätuottojen saamiseen, mutta se vaatii aktiivisuutta molempiin suuntiin. Pitkän tähtäimen sijoittajan ei kannatakaan liikaa välittää hetkellisestä heilunnasta, vaan pitää kiinni suunnitelmastaan. Hyvä hajautus pehmentää markkinalaskua ja alamäki avaa mahdollisuuksia myös salkun täydentämiseen. Lähiaikojen epävarmuus jatkuu, mutta kaikki alamäet loppuvat aikanaan. Monesti nopeimmat nousut ajoittuvat kovimpien laskujen yhteyteen. Siten kärsivällinen sijoittaja selviää tämänkin kertaisesta ryminästä parhaiten.

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.