Siirry suoraan sisältöön

Soutamista ja huopaamista

Kevään kovan nousun jälkeen osakemarkkinoiden kovin veto on kadoksissa. Riskit pysyvät korkealla koronan levitessä, osakearvostuksen kiristäessä ja politiikan pysyessä otsikoissa, mutta tuottoisat vaihtoehdot ovat vähissä. Uutisvirta pitää osakemarkkinat pomppuisina, mutta vasta uusi talouden hyytyminen painaisi osakkeet syvempään laskuun.

Syyskuu oli kevään markkinakäänteen jälkeen ensimmäinen laskukuukausi maailman osakemarkkinoilla. Markkinoiden kovimmat nousuajurit on kaluttu loppuun, joten maltillinen korjausliike ei ollut suuri yllätys, kun uusien hyvien uutisten virta on tyrehtynyt. Lisää sahailua ylös- ja alaspäin on odotettavissa vuoden lopussa, joten neutraali osakeallokaatio on tässä ympäristössä paikallaan. Sijoittaja on nousussa mukana, mutta samalla pettymysriskit pysyvät hallinnassa.

Oikea, mutta hidastuva suunta

Monissa asioissa otetaan tällä hetkellä vuoroin kaksi askelta eteen ja sitten taas yksi taaksepäin. Tämä koskee niin koronan leviämistä kuin talouden etenemistä. Uutisten aaltoilu puolestaan aiheuttaa jatkuvaa soutamista ja huopaamista eli vuoroin taloutta avataan ja suljetaan, ja toisaalta talousluvuissa kohdataan myönteisten yllätysten jälkeen pettymyksiä. Tärkeää on kuitenkin, että askeleita otetaan edelleen enemmän eteen- kuin taaksepäin. Siten pahimmat kevään synkistelyt ovat jääneet taakse, ja mennään kohti parempaa.

Pettymyksiin ei varaa

Riskejä kuitenkin riittää. Korona on nostanut uhkaavasti päätään, ja toisaalta edelleenkin talous toimii voimakkaasti valtioiden ja keskuspankkien tuen varassa. Valtioiden velkaantuminen on silotellut talouden matkaa. Jos kuitenkin koronatilanteen pahenemisen tai muun syyn takia talous alkaisi jälleen yskiä, pystyttäisiinkö takaiskut pitämään tukien avulla edelleenkin aisoissa? Toinen iso riski liittyy odotuksiin. Alkuelpyminen pohjista on aina ripeää. Jos sijoittajat olettavat, että talouden paranemisvauhti jatkuu pysyvästi yhtä reippaana, on pettymyksiä luvassa. Markkinoiden hinnoittelu on monin paikoin jo haastava, joten pidemmän päälle sijoittajille ei riitä pelkkä kasvusuunnan oikeana pysyminen, vaan myös tahdin on jatkuttava reippaana.

Toisaalta ympäristössä, jossa helppoja, tuottoisia vaihtoehtoja ei löydy, sijoittajat ovat valmiita antamaan osan takaiskuista anteeksi. Rajansa kuitenkin kaikella. Toistaiseksi elpymisvauhti on vielä riittävä, mutta takkuilua kursseissa on varmasti luvassa.

Politiikasta meteliä, mutta ei suunnankääntäjää

Politiikka luo omat haasteensa tähän ympäristöön. Politiikka on kuitenkin sijoittajan kannalta enemmän meteliä kuin pysyvämmän suunnan määrääjä. Euroopassa Brexit on vihdoin toteutumassa vuoden vaihteessa, ja näillä näkymin vaikeamman kautta, eli Britannia ja EU eivät pääse sopimukseen ehdoista. Tähän on markkinoilla kuitenkin pitkälti jo varauduttu, sillä brittiosakkeet ovat kehittyneet heikosti aina vuoden 2016 äänestyksestä asti, eikä muukaan Eurooppa ole loistanut.

USA:ssa puolestaan marraskuun alun presidentinvaalit vie kaikki otsikot. Demokraatti Joe Biden on ollut jo tovin selkeä ennakkosuosikki, mutta ensimmäinen vaaliväittely ja republikaani Donald Trumpin koronatartunta tukevat entisestään Bidenin valintaa. Sijoittajapiireissä Bidenia on pidetty markkinoille Trumpia huonompana vaihtoehtona, koska häneltä odotetaan veronkorotuksia. Joitakin korotuksia on varmaan luvassakin, mutta toisaalta Biden toisi mukanaan valtion infrastruktuuri-investointeja sekä arvattavampaa politiikkaa, myös maailmankaupan saralla, joten kokonaisuutena presidentinvaihdos tuskin aiheuttaisi suurempaa markkinaliikettä. Toisaalta, oli presidenttinä kumpi tahansa, joutuu hän tässä tilanteessa tekemään kaikkensa talouskasvun tukemiseksi. Lisäksi keskuspankin megaelvytys jatkuu vaaleista riippumatta, mikä on osakkeille presidentin henkilöllisyyttä tärkeämpää.

Japanista Eurooppaan ja Suomeen

Osakepainomme jatkaa neutraalissa, mutta osakemarkkinoiden sisällä teemme muutoksia. Japanin osakkeet ovat olleet salkuissamme ylipainossa, ja ne ovatkin kesän jälkeen pärjänneet mainiosti. Tuotto–riski-kuva ei ole enää yhtä hyvä kuin aiemmin, joten siirrämme varat Japanista lähemmäs kotia. Nostamme sekä Euroopan että Suomen osakkeet neutraaliin. Euroopassa odotukset ovat matalalla Brexitin ja vaisun talouden keskellä, joten vanhalla mantereella on tilaa myönteisille yllätyksille. Suomessa puolestaan yritykset ovat sopeuttaneet toimintaansa tehokkaasti, eikä talous ole painunut niin pahasti kuin pelättiin. Helsingin osakkeet eivät ole halpoja, mutta laadusta kannattaa maksaakin. Ylipainossa jatkaa edelleen USA kalliista arvostuksesta huolimatta. Ylivertainen kasvu ja sijoittajien jatkuva tuottojahti kirittävät maan osakkeita jälleen vaaliepävarmuuden hälvetessä.

Korkosijoitusten tuotot eivät häikäise, mutta niiden tärkeä tehtävä on vakauttaa salkkua myös ikävien yllätysten aikana. Pidämme vakaasti kehittyneet euroalueen valtionlainat ylipainossa salkussa turvaamassa tuottonäkymiä epävarmassa ympäristössä. Kehittyvien maiden lainat puolestaan ovat alipainossa, sillä valuuttamarkkinoiden heilahdukset iskevät sinne kovaa.

Markkinanäkemys lokakuu 2020

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.