Siirry suoraan sisältöön

Taisto ei ole ohi

Sijoittajan kevät on ollut heilahdus ennätysmäisen nopeasta pudotuksesta ennätysnopeaan ralliin osakkeissa. Taisto koronaa vastaan ei ole ohi, vaan talouden normaaliksi palaamista joudutaan odottamaan vielä hyvä tovi. Pidämme osakkeet alipainossa, ja varaudumme markkinahermoilun jatkumiseen, sillä talousheikkouden ja sijoittajien toiveikkuuden tasapainoilua on luvassa jatkossakin.

Tämän hetken markkinaympäristössä ainoa varma asia on epävarmuus. Markkinaliikuttajia on poikkeuksellisen monta ja kaikki ovat yhtä haastavia ennustaa. Koronan eteneminen, valtioiden talouksien avaustoimet, keskuspankkien setelipainot ja ihmisten käyttäytyminen samassa paketissa muodostavat haastavan cocktailin. Markkinaliikkeet ovatkin olleet äärimmäisiä, kun osakkeiden pystysuora lasku muuttui yhtäkkiä nousukiidoksi maaliskuun lopussa.

Markkinoiden perään ei kannata lähteä liiaksi juoksemaan. Silloin on riskinä, että on aina askeleen jäljessä ja osuu jokaiseen tarjolla olevaan miinaan. Omassa strategiassa pysyminen on tälläkin kertaa ollut paras tapa edetä markkinoiden keskellä. Varovainen markkinanäkemyksemme on kannattanut tänä vuonna. Osakkeiden keventäminen laskun alkaessa tasoitti alamäkeä, ja vähittäinen ostokannalle siirtyminen kovan laskun jälkeen puolestaan piti salkut myös nousumarkkinassa mukana. Maaliskuun lopusta alkanut nousu on ollut turhankin voimakas talousnäkymiin verrattuna, joten pidämme osakkeet alipainossa salkussa toistaiseksi. Kovia liikkeitä on kuitenkin luvassa, ja toivon ja huolien vuorottelu jatkuu, joten sijoittajalla on edessä kiireisen kevään jälkeen vielä vauhdikas kesäkin.

Pitkä matka

Pahimmat pelot koronan etenemisestä ovat helpottaneet. Ennennäkemättömän voimakkaat talouksien rajoitustoimet ovat saaneet tartuntatilastot laskuun, tai vähintään vakautumaan, monissa maissa. Talouden rajoitustoimia ollaankin höllentämässä vähitellen eri puolilla maailmaa, mikä on oikea suunta.

Talousluvut ovat tällä hetkellä jäätävän synkkiä, kun kasvu- ja luottamusluvut romahtavat. Osalla sijoittajista on jo herännyt toivo, että paluu normaaliin arkeen olisi rajoitusten vähetessä odottamassa nurkan takana, tai viimeistäänkin loppukesään mennessä talous pyörisi jo vakaassa kasvussa. Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole.

Talousromahduksen jälkeen tullaan näkemään kasvupomppu, mutta se ei korvaa aiempia menetyksiä. Heikoin kasvuvaihe jää taakse nyt keväällä, mutta talous jää pyörimään vajaalla teholla niin kauan kuin koronapelot rajoittavat elämää. Vaikka ravintoloita avataan ja jossain vaiheessa matkailukin sallitaan, ei se tarkoita sitä, että ihmiset alkaisivat toimia jälleen kuten ennen pandemiaa. Vasta, kun pelko viruksen leviämisestä helpottaa – joko rokotteen tai ajan myötä – alamme jälleen elää kuten ”vanhaan hyvään aikaan”. Tätä joudutaan kuitenkin vielä odottamaan, ja ennen sitä talous tulee kärsimään suuria kolhuja.

Raha ratkaisee

Miten on mahdollista, että osakkeet ovat kuitenkin rallatelleet samalla, kun taloudessa nähdään hurja romahdus? Ensinnäkin keskuspankkien ja valtioiden poikkeukselliset elvytystoimet ovat rajaamassa taloustuhoja kohtuullisiksi. Lyhyellä tähtäimellä talouden pelastaminen valtion rahoin ja keskuspankin rahoittamana on välttämätöntä, jotta vielä suuremmilta vahingoilta vältytään. Pitkällä tähtäimellä hurja velkaantuminen on ongelma, ja rajoittaa talouskasvua, mutta se on sen ajan murhe. Nyt elvytys on pelastusrengas, joka on estänyt talouden ja varsinkin markkinoiden romahduksen, jota vielä maaliskuun osakerytinässä pelättiin.

Toinen merkittävä tekijä osakenousun takana on se, että maailma on täynnä rahaa, jolle halutaan tuottoa. Jokainen osakelasku finanssikriisin jälkeen on ollut oston paikka. Nytkin näyttää siltä, että oli runsaasti sijoittajia odottamassa osakkeiden halpenemista päästäkseen laittamaan rahojaan tuottamaan. Kun keskuspankit vielä luovat lisärahaa ennennäkemätöntä tahtia, on rahaa enemmän kuin koskaan. Kriisi on vahvistanut entisestään odotusta nollakorkomaailman jatkumisesta, joten tuottometsästys on houkutellut varoja osakkeisiin.

Riskejä riittää

Viime kädessä talous on sijoittajille ja yrityksille tärkeintä. Osakesijoittaja omistaa yritysten tulevat voitot, ja jos talous sakkaa, jäävät voitot toivottua pienemmiksi. Kuten on nähty, markkinat voivat kuitenkin erkaantua taloudesta pitkäksikin aikaa. Silläkin on kuitenkin rajansa, kuinka paljon heikkenevistä tuloksista voidaan maksaa ja osakkeiden arvostus voi kiristyä. Nyt seuraavan 12 kuukauden tuloksiin perustuva P/E-arvostus (osakkeiden hinta suhteessa tuloksiin) on jo palannut, varsinkin Yhdysvalloissa, takaisin pandemiaa edeltäneelle 15 vuoden ennätystasolle, kun kurssit ovat jo ottaneet kiinni tulospudotuksen. Osakkeet eivät ole alennusmyynnissä.

Sijoittajat arvuuttelevat talouden käännettä, ja pelot ja ahneus vuorottelevat markkinoilla. Riskejä riittää, ja valitettavasti enemmän alaspäin, sillä viime aikojen rallin jälkeen paljon toiveikkuutta on jo osakkeiden hinnoissa. Pidämme salkkumme varovaisina ja osakkeet pienessä alipainossa tällä hetkellä, mutta ailahtelevassa markkinaympäristössä muutoksia voi tulla tiheäänkin tahtiin.

Kehittyvät maat osakesuosikkeina

Osakemarkkinoista suosimme kehittyviä markkinoita. Maiden välillä on suuria eroja, mutta kaiken kaikkiaan koronan suorat vaikutukset niihin ovat vähäisempiä kuin teollisuusmaissa. Sekä palvelusektorin pienempi osuus että länsimaita nuorempi väestörakenne auttavat kehittyviä maita selviämään paremmin epidemiasta. Myös osakkeiden edullisempi arvostus tukee kehittyviä markkinoita.

Korkomarkkinoilla suosimme hyvää hajautusta. Valtionlainat tuovat hajautushyötyä olemattomasta korkotasosta huolimatta. Riskiset korkomarkkinat puolestaan ovat halventuneet selvästi kriisissä. Tuottopotentiaali houkuttelee sijoittamaan niihin, mutta toisaalta taloustaantuma lisää yritysten maksuvaikeuksia, joten vielä ei voi luvata, että oltaisiin selvillä vesillä.

Markkinanäkemys toukokuu 2020

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.