Siirry suoraan sisältöön

Virustesti

Jälleen kerran, kun markkinatilanne näytti selkeältä, saatiin yllätys sotkemaan sijoittajien tunnelmia. Koronavirus on painanut markkinoita laskuun Kiinan johdolla. Epävarmuus ja heilunta jatkuvat, kunnes taudin leviäminen saadaan aisoihin. Pidämme osakkeet neutraalissa heiluvassa ympäristössä, mutta nostimme tammikuussa Euroopan osakkeet ja yrityslainat ylipainoon.

Viime vuosikymmeninä on saatu tottua erilaisiin sairausepidemioihin, kuten lintuinfluenssaan, SARSiin, ebolaan ja niin edelleen. Joka kerta ne ovat säikäyttäneet ja niiden on pelätty leviävän hallitsemattomasti. Toistaiseksi epidemiat on kuitenkin kerta toisensa jälkeen saatu melko nopeasti aisoihin, jolloin kuolonuhrit ja vahingot maailman taloudelle ja markkinoille ovat jääneet rajallisiksi.

Tammikuussa esiin noussut koronavirus on nyt vuorostaan herättänyt sijoittajien huolet ja painanut osakkeet alamäkeen kuukauden puolivälin jälkeen. Jälleen kerran sijoittajien ongelma on, että kukaan ei tiedä, miten tauti tulee etenemään. Historian oppien perusteella tilanne heikkenee ennen kuin kääntyy parempaan, mutta todennäköisesti pahimmat pelot vältetään jälleen. Sijoittajalle epävarmuus aiheuttaa sydämen tykytyksiä ja markkinoiden heiluntaa. Emme lähde tässä vaiheessa arvailemaan minä päivänä tilanne selkiytyy, vaan pidämme osakkeet neutraalipainossa suosituksissamme.

Toisaalta, toisaalta

Koronaviruksen vaikutuksien arvioiminen on erittäin hankalaa. Lähinnä voidaan hakea vertailukohtia SARS-viruksesta, joka iski Kiinaan vuonna 2003. Tämän hetken tietojen valossa korona leviää nopeammin, mutta kuolleisuus on puolestaan matalampaa. Hyvää on, että nyt virukseen on reagoitu nopeasti, kun Kiinassa matkustusta on rajoitettu, tehtaita pidetään kiinni ja kaupunkeja on suljettu. Siten leviämistä pyritään estämään tehokkaasti. Haasteita puolestaan tuo se, että maailma on globalisoitunut voimakkaasti 15 vuoden aikana, jolloin yhden alueen ongelmat leviävät helposti maailmanlaajuisesti. Kiinan merkitys maailman taloudelle on moninkertaistunut 2000-luvulla. Nyt on jo selvää, että varsinkin Kiinan talouskasvu tulee kärsimään, mutta mittakaava on vielä hämärän peitossa.

Toistaiseksi koronavirus hallitsee otsikoita ja markkinaliikkeitä, mutta heilunta on vielä ollut maltillista kuten VIX-indeksistäkin huomataan. Virus nousi nopeasti markkinatietoisuuteen, mutta se voi se myös painua nopeasti unholaan. Markkinoiden virustesti voikin jäädä lyhytaikaiseksi, jos joko taudin leviäminen taittuu piakkoin tai virukseen onnistutaan löytämään hoitokeinoja. Tällöin markkinoilla nähtäisiin pikainen helpotuspomppu, jonka jälkeen katseet siirtyisivät muualle. Toisaalta, jos virustilanne jatkaa pahenemistaan ja maailmalle leviämistään, voi sijoittajiin iskeä paniikki, mikä painaisi markkinat vielä reippaampaan alamäkeen. 

Maltillista, mutta kallista kasvua

Sijoitusmarkkinoiden näkymät ilman koronaviruksen vaikutuksia ovat kahtalaiset. Maailman talouskasvu on vakautumassa maltilliselle tasolle ja yritysten tulokset ovat kääntymässä pieneen kasvuun viime vuoden paikallaan junnaamisen jälkeen. Kovin vauhdikkaaksi kasvua ei saada, mutta maltillinen, luotettava kasvu, riittäisi sijoittajille, kun korot ovat nollissa.

Toisaalta osakkeiden arvostus on paikoitellen korkeimmillaan sitten vuosituhannen taitteen IT-kuplan. Siten paljon hyvää on jo hinnoissa, ja tilaa kasvupettymyksille ei ole. Sijoittajien tunnelmat olivatkin nousemassa jo ylitoiveikkaiksi vuoden alussa, kunnes korona painoi intoa jälleen alas. Markkinoiden perustekijöihin perustuva nousuvara on rajallinen tässä ympäristössä, mutta kohtuullisetkin uutiset riittäisivät houkuttelemaan sijoittajia tuottometsästykseen osakkeista.

Eurooppa ja yrityslainat ylipainoon

Tuottoeroja riittää tässäkin ympäristössä. Lähdimme vuoteen Suomi-osakkeita ylipainottaen, mutta laskimme niiden osuuden neutraaliin tammikuun lopulla, kun Suomi kiri viime vuoden takamatkaansa kiinni kauppasotahelpotuksen ja yleisen tulostoiveikkuuden nousun myötä. Samalla kuitenkin arvostus kiristyi jälleen. Tulosepävarmuus jatkuu mm. lakkokevään myötä, joten helppoja ylimääräisiä tuottoja Suomesta ei ole enää tarjolla. Ylipainoon nousivat Euroopan osakkeet. Euroopan taloudessa on merkkejä vähittäisestä piristymisestä, mitä maailman kaupan näkymien paraneminen auttaa. Arvostukseltaan Eurooppa on edullinen, joten odotamme sijoittajien etsivän sieltä tuottoja alueen osakkeiden jäätyä jälkeen muiden markkinoiden vauhdista.

Korkopuolella odotamme vaisua tuottovuotta. Matalariskisten korkomarkkinoiden joukossa haemme lisätuottoja nostamalla vakavaraiset yrityslainat ylipainoon, ja vähentämällä rahamarkkinasijoituksia, joiden tuotto jää varmuudella tänäkin vuonna olemattomaksi. Yrityslainoja tukee matalana pysyvä yleinen korkotaso, yritysten hyvä maksuvalmius ja Euroopan keskuspankin osto-ohjelma, joka takaa lainoille kysyntää korkotasosta riippumatta.

Markkinanäkemys helmikuu 2020

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.