Siirry suoraan sisältöön

Eurooppalaiset Pankit Autocall III

Eurooppalaiset Pankit Autocall III on enintään 5 vuotinen pääomaturvaamaton joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja nimellispääoman takaisinmaksu on sidottu EURO STOXX® Banks EUR (Price) -indeksin kehitykseen.

Mikäli jonakin vuosittaisena tarkastelupäivänä indeksin arvo on vähintään lähtötasolla, joukkovelkakirjalaina lunastetaan takaisin ja sijoittajalle maksetaan nimellispääoman lisäksi kiinteä kuponki, jonka suuruus on 10,3 % kerrottuna kuluneiden vuoden jaksojen määrällä. Kuponki maksetaan vain siinä tapauksessa, että indeksin arvo on jonakin tarkastelupäivänä vähintään lähtötasolla.

Mikäli joukkovelkakirjalainaa ei ole lunastettu ennenaikaisesti takaisin, ja viimeisenä tarkastelupäivänä vuonna 5 indeksin arvo on alle lähtötason, mutta vähintään 80 % alkuarvosta, sijoittajalle palautetaan eräpäivänä sijoitettu nimellispääoma. Jos indeksin arvo on viimeisenä tarkastelupäivänä alle 80 % alkuarvosta (eli indeksi on laskenut yli 20 %), sijoitettuun pääomaan kohdistuu tappiota ja sijoittajalle eräpäivänä maksettava summa määräytyy indeksin kehityksen perusteella.

 

Tuotteen seuranta

Liikkeeseenlaskupäivä 5.12.2017
Eräpäivä 19.12.2022
Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S

Tuottohistoria 16.07.2021

Arvostus 65,44 %
Kehitys 1 kk -11,17 %
Tuotto alusta -34,56 %

Kohde-etuudet

Euroalueella toimivien pankkien osakkeiden hintakehitystä seuraava EURO STOXX® Banks EUR (Price) -indeksi.

Tuottomahdollisuus

Ehdollinen kiinteä kuponki 10,3 % per vuoden jakso.

 

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun nimellispääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan.