Raideteollisuus & Teknologia Kuponki Autocall

Raideteollisuus & Teknologia Kuponki Autocall on enintään 5 vuotinen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja nimellispääoman takaisinmaksu ovat sidottuja kahden pörssiyhtiön osakekurssien kehitykseen. Lainan kohde-etuudet ovat Alstom SA:n ja Siemens AG:n pörssiosakkeet (”osakkeet”). Alstom SA on johtava raideteollisuusyhtiö, jolla on vahva markkina-asema raidekaluston tuotannossa. Yhtiön liiketoiminnot muodostuvat tämän lisäksi signaaliratkaisuista, raideinfran järjestelmistä ja huoltoliiketoiminnasta. Siemens AG on johtava eurooppalainen teknologia, jonka liiketoiminnalla on monta tukijalkaa. Yhtiön tuotetarjoama ja kattaa tehdasautomaatioratkaisut ja voimantuotannon- ja siirronjärjestelmät, kuin mm. terveydenhuollon kuvauslaitteet.

Tuotteen seuranta

Liikkeeseenlaskupäivä 7.10.2019
Eräpäivä 7.10.2024
Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S

Tuottohistoria

Kohde-etuudet

Alstom SA:n ja Siemens AG:n pörssiosakkeet

Tuottomahdollisuus

Ehdollinen, vuosittain maksettava kumuloituva 6,3 % kuponki.

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun nimellispääoman voi menettää osittain tai jopa
kokonaan.