Siirry suoraan sisältöön

Wärtsilä Autocall

Wärtsilä Autocall on enintään 5 vuotinen joukkovelkakirjalaina (”laina”), jonka tuotto ja nimellispääoman takaisinmaksu on sidottu Wärtsilä Oyj:n pörssiosakkeen (”kohde-etuus”) kehitykseen.

 

Mikäli kohde-etuuden arvo on puolivuosittaisena tarkastelupäivänä vähintään lähtötasolla (100 % alkuarvosta), lunastetaan laina ennenaikaisesti takaisin ja sijoittajalle maksetaan kertaluontoisesti sijoitetun nimellispääoman lisäksi kiinteä, alustavasti 5,1 %, kuponki kaikilta kuluneilta puolivuotisjaksoilta. Ensimmäinen tarkastelupäivä on noin vuoden kuluttua sijoitusajan alusta, ja tämän jälkeen puolivuosittain. Lopullinen ehdollinen kuponki vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasolle 4,5 %. Liikkeeseenlasku perutaan, mikäli kuponkia ei voida vahvistaa vähintään tasolle 4,5 %.

 

Mikäli ennenaikaista lunastusta ei ole tapahtunut ja viimeisenä tarkastelupäivänä 5.2.2025 kohde-etuuden arvo on alle lähtötason (100 % alkuarvosta), mutta kuitenkin vähintään 70 % alkuarvostaan (eli ei ole laskenut yli 30 % alkuarvostaan), maksetaan sijoittajalle eräpäivänä takaisin sijoitettu nimellispääoma. Mikäli kohde-etuuden arvo viimeisenä tarkastelupäivänä on alle 70 % alkuarvostaan (eli on laskenut yli 30 % alkuarvostaan), sijoitettuun pääomaan kohdistuu tappiota tai pääoman voi menettää jopa kokonaan ja eräpäivänä takaisinmaksettava summa määräytyy kohde-etuuden lainaehtojen mukaisen kehityksen perusteella.

 

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan. Joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

Tuotteen seuranta

Liikkeeseenlaskupäivä 20.2.2020
Eräpäivä 20.2.2025
Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S

Tuottohistoria 16.07.2021

Arvostus 111,78 %
Kehitys 1 kk 2,56 %
Tuotto alusta 11,78 %

Kohde-etuudet

Wärtsilä Oyj:n pörssiosake

Tuottomahdollisuus

Ehdollinen, puolivuosittain maksettava kertyvä kuponki, joka on alustavasti 5,1 % (vastaa noin 10,2 % vuotuista tuottoa). Kuponki vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasolle 4,5 % (vastaa noin 9,0 % vuotuista tuottoa). Mikäli kuponkia ei voida vahvistaa vähintään tasolle 4,5 %, liikkeeseenlasku perutaan.

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun nimellispääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan.

 

Kohdemarkkina:

Wärtsilä Autocall on suunnattu sijoittajalle, joka kykenee tekemään myös monimutkaisia rahoitusvälinettä koskevia, sijoituksen riskit ja oman taloudellisen aseman huomioon ottavia sijoituspäätöksiä. Sijoitus sopii sivuttain liikkuvaan tai maltillisesti nousevaan markkinaan uskoville yksityissijoittajille. Sijoittajan riskinsieto ja -kantokyvyn tulee kattaa koko sijoituksen suuruinen tappio. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään tuotteen
sijoitusaika.